In deze publicatie belichten we de opbrengsten van 20 jaar preventie bij ZonMw. We laten zien hoe we hebben geanticipeerd op ontwikkelingen, hoe we hebben bijgedragen aan bruikbare resultaten die impact hebben in de samenleving en hoe we daar de komende jaren mee verder gaan.

Zes verhaallijnen geven een indruk van de diversiteit van het Preventieprogramma van ZonMw, niet alleen thematisch, maar ook in zijn opzet: het gaat om kennisbenutting en implementatie, effectiviteits-onderzoek, innovatie en samenwerkingsverbanden.

Download de publicatie

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website