De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Cover online magazine 'Samen op school'

Op 14 september 2017 organiseerde de Academische Werkplaats Samen op School een roadshow langs drie scholen waar intensief wordt samengewerkt met de jeugdhulp. Deze brochure doet verslag van de dag en geeft achtergrondinformatie over de academische werkplaats en de verschillende onderzoeksprojecten.

Gemeenten, professionals en instellingen staan samen met jongeren en opvoeders voor de opgave een cultuuromslag te realiseren binnen het jeugdveld. Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ’s) vormen een partner waar gemeenten terecht kunnen voor ondersteuning van hun jeugdbeleid. Zo ook de Academische Werkplaats Samen op School, actief in de regio’s IJsselland en Flevoland. Er zijn in totaal 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, geïnitieerd en gefinancierd door het ZonMw-programma AWTJ.

Regelmatig organiseren de academische werkplaatsen bijeenkomsten, waarin regionale partners en gemeenten kennis uitwisselen en ideeën opdoen. ZonMw doet daar verslag van, zoals in deze brochure, om de kennis breder te verspreiden. In het voorjaar van 2017 kwam een brochure uit over het werk van de Academische Werkplaats Jeugd Twente.

Online Magazine 'Samen op School'

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website