Om de verpleeghuiszorg te verbeteren is het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis over die zorg van groot belang. Daarom krijgen zes academische werkplaatsen ouderenzorg structurele financiering om onderzoek uit te voeren, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. In een serie interviews stellen de academische werkplaatsen zich aan u voor.

In Tilburg is dr. Meriam Janssen senior onderzoeker en onderzoeksmakelaar bij de academische werkplaats ouderen. ‘De vraag is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat ouderen hun leven (kunnen) blijven leiden, ondanks dat ze zorg nodig hebben.'

Interview met dr. Meriam Janssen

In Groningen is prof. dr. Sytse Zuidema voorzitter van de academische werkplaats ouderenzorg. 'De samenwerking in het netwerk geeft mij nieuwe inzichten en biedt ook mogelijkheden voor andere vormen van onderzoek.’

Interview met prof. dr. Sytse Zuidema

Leiden

In Leiden is prof. dr. Wilco Achterberg voorzitter van de academische werkplaats. ‘Voor mij maakt de samenwerking in ons netwerk mijn vak als hoogleraar alleen maar leuker, omdat het ervoor zorgt dat ik dicht bij de zorgpraktijk blijf.’

Interview met prof. dr. Wilco Achterberg

In Nijmegen werkt Marlies van Kordelaar als netwerkmanager bij de academische werkplaats ouderenzorg. 'Dankzij deze bestuurlijke commitment kunnen we onze slagkracht als netwerk enorm vergroten.'

Interview met netwerkmanager Marlies van Kordelaar

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg was de eerste in zijn soort in Nederland. 'Onze voorzitter Jan Hamers was de bedenker van de linking pin: een gepromoveerde medewerker van de universiteit die één dag per week bij een verpleeghuis werkt.'

Interview met Prof. dr. Jos Schols en dr. Hilde Verbeek

Het UNO-VUmc is het universitair netwerk ouderenzorg van Amsterdam UMC (locatie VUmc). In dit netwerk werken onderzoekers en zorgprofessionals van 24 aangesloten organisaties aan het verbinden van wetenschappelijke kennis met de dagelijkse zorgpraktijk.

Interview met prof. dr. Cees Hertogh

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen en verzorgd worden in hun eigen omgeving. Voor sommige groepen kwetsbare ouderen lukt dat uiteindelijk niet en is opname in een verpleeghuis nodig.

Programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg

De afgelopen jaren staat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg onder druk en de urgentie om deze zorg te verbeteren is groot. Voor die verbeteringen is het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis over de verpleeghuiszorg van groot belang. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ZonMw de opdracht gegeven om het programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg vorm te geven.

In dit programma krijgen zes academische netwerken, verenigd in de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), structurele financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. Zo leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk in de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

Even voorstellen

In deze publicatie stellen de academische werkplaatsen ouderenzorg in Maastricht, Nijmegen, Groningen, Leiden en Tilburg zich aan u voor. Wie zijn er betrokken bij de werkplaatsen, wat doen ze precies, en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Op bezoek bij de academische werkplaatsen ouderenzorg

In het voorjaar en de zomer van 2019 bezochten ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen de academische werkplaatsen. Anno Pomp en Jenneke van Veen waren erbij en vertellen over het bezoek in een interview. ‘De academische werkplaatsen zijn terecht trots op de resultaten die ze hebben behaald.’

Lees hier het interview met Anno Pomp en Jenneke van Veen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website