U vraagt zich misschien af of u met uw netwerk ook gebruik kunt maken van deze uitwerkingssubsidie. Elk lokaal netwerk is tenslotte uniek en heeft zijn eigen ontwikkeldoelen. Ook de context is bij elk netwerk anders. Om u een idee te geven waarvoor uw netwerk de uitwerkingssubsidie kan gebruiken, geven wij u 3 voorbeelden.

Interview met actieonderzoeker Jelly Zuidersma
Interview met actieonderzoeker Anneke van Dijk
Interview met John Overmeer en Marjoleine Firet - Hof van Twente

Interview met praktijkverpleegkundigen Leny Geertsen en Annelies Hopman

Beter leren samenwerken
Leny Geertsen: ‘We zijn als kartrekkers van ons netwerk nu een paar maanden bezig met fase I. We waren nieuwsgierig hoe fase II in zijn werk gaat. We hadden al een netwerk met verschillende disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, het sociaal wijkteam; in totaal zo’n twintig mensen. We wilden beter gaan samenwerken en het netwerk verstevigen door samen verbeterplannen te maken rond kwetsbare ouderen. Daarom doen we mee met het programma LZO.’

Tips voor participatie
Annelies Hopman: ‘Vandaag wilden we een actieonderzoeker spreken. Dat is gelukt. We hebben onze plannen gepresenteerd en ze heeft suggesties gedaan wat we nog meer kunnen doen. Dat gaan we mee terug nemen naar onze huisartsenpraktijk. Wij kunnen er niet zelf over beslissen, maar we gaan ervoor pleiten dat we een actieonderzoeker inschakelen om als netwerk verder te komen. Ook hebben we vandaag tips gekregen over ouderenparticipatie. We hadden al een afspraak met een oudere die wil meedenken, maar wisten nog niet goed hoe we dat konden aanpakken.’

Pleiten voor actieonderzoek
Geertsen: ‘We willen erop aansturen dat we in 2020 starten in fase II. Het is vandaag duidelijk geworden dat we op het goede spoor zitten, maar ook dat wij voor ons werk meer tijd nodig hebben. Dus dat we voor onszelf moeten opkomen, zodat we dat “kartrekken” niet hoeven te doen in de tijd die eigenlijk voor de patiënten is.’ Hopman: ‘Ons enthousiasme over deze middag nemen we maandag zeker mee in het gesprek op de praktijk. We gaan ons echt sterk maken voor dat actieonderzoek. Een onderzoeker heeft een helicopterview. Met haar hulp kunnen we veel objectiever naar onze plannen gaan kijken.’

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Colofon Tekst en afbeeldingen: programmateam Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) 

Meer informatie en waar vind ik wat in deze handreiking?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website