Onder de noemer 'Beweging in kwetsbaarheid' besteden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats aandacht aan een inclusieve samenwerking voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Iedere maand komt er een thema aan bod. Bekijk per thema wat ZonMw-projecten hebben opgeleverd en lees interviews met tafelgasten.

Kennis en inzicht

Wat weten we over de aard en omvang van de uitdagingen rondom het includeren van (psychisch) kwetsbare personen? ZonMw financierde projecten die meer kennis en inzicht verschaffen over de achterliggende problematiek.

Bekijk de projectresultaten

Gasten van de talkshow Kennis en inzicht praten verder: Liesbeth Spies, Marjan ter Avest en Diny Koster vertellen over hun ideeën voor het includeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees het 3-dubbel-interview

Hoe en waarom stel je de leefwereld centraal van degenen om wie het gaat? Laat je inspireren door de projectresultaten van ZonMw-projecten die dat deden.

Bekijk de projectresultaten

Tafelgasten van de talkshow Leefwereld Centraal praten verder: Rokus Loopik, Bert Stavenuiter en Marleen Damen diepen een paar thema’s nader uit.

Lees het 3-dubbel-interview

Bestaanszekerheid

Hoe zorg je voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van belangrijke bestaansvoorwaarden als inkomen, huisvesting, dagactiviteiten en werk?

Bekijk de projectresultaten

Tafelgasten van de talkshow Bestaanszekerheid praten verder: Frank van der Schee, Catelijne Akkermand en Ralph Embrechts

Lees het artikel

Een integrale aanpak van herstelgerichte zorg vraagt om de juiste kennis en een interdisciplinaire samenwerking tussen specialisten en generalisten. Bekijk hieronder ZonMw-projecten die invulling hieraan geven.

Bekijk de projectresultaten

Tafelgasten van de talkshow Professionals & Onderwijs praten verder: Marieke Geers, Marit Lüschen en Erik Patist vertellen o.a. over wat omgaan met mensen met een kwetsbaarheid in de praktijk betekent voor professionals?

Lees het 3-dubbel-interview

Een van de vaste aandachtspunten binnen de politieopleiding is het thema omgaan met personen met verward gedrag. Joris van 't Hoff en Bauke Koekkoek vertellen over hoe dat wordt aangepakt.

Lees het interview

Wie werkt aan een integrale aanpak van de hulp en ondersteuning aan mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, komt voor stevige uitdagingen te staan. Regio’s hebben te maken met verschillende organisatiestructuren, verantwoordelijkheidsverdelingen op meerdere niveaus, diverse wettelijke regelingen en meerdere financieringsinstrumenten. Bekijk projectresultaten die dar een oplossing voor bieden.

Bekijk de projectresultaten

Tafelgasten van de talkshow Financiering en Organisatie praten verder: Guus van Bork, Marijn van Ballegooijen en Willemijn Kemp bespreken hoe een integrale aanpak slim kan worden georganiseerd.

Lees het 3-dubbel-interview

Tafelgasten van de talkshow Blik op de toekomst praten verder: Melvin Kolf, Gerdien Rabbers en Rosan van der Zee over hoe je een inclusieve samenleving kunt realiseren

Lees het 3-dubbel-interview

In de podcast-serie Beweging in Kwetsbaarheid vertellen onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers hoe een inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien en wat daarvoor nodig is.

Ga naar de podcast-serie
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website