Binnen het project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’(KvE) werkt een projectgroep aan een systeem dat de kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigen moet gaan regelen, invoeren, bewaken en verbeteren.

In deze interviewreeks wordt aan de hand van de ervaringen en verschillende expertises, de toekomstvisie van bestuurders e.a. over de professionalisering van ervaringsdeskundigen naar voren gebracht.

‘Dé ervaringsdeskundige bestaat niet. Waar sommige mensen een intensieve hbo-opleiding van 2 jaar volgen, noemen anderen zich na een traject van 8 of 9 bijeenkomsten ervaringsdeskundige. Het ene is niet beter dan het andere.'

Lees het interview met Mariënne Verhoef en Nellieke de Koning van jeugdhulporganisatie Levvel

'De Generieke Module Ervaringsdeskundigheid is niet bedoeld om organisaties voor te schrijven hoe ze ervaringsdeskundigheid moeten inzetten, maar biedt ruimte voor dialoog tussen alle lagen van de organisatie.'

Lees het interview met Elsbeth de Ruijter

'Ervaringsdeskundigheid omvat veel meer dan hier en daar je eigen levensverhaal vertellen. De kunst is om deze ervaringskennis als kracht in te zetten en dat ook te verbinden aan de vraagstukken die op dat moment op tafel liggen.'

Lees het interview met Esmé Wiegman

Artie van Tuijn, adviseur basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding, is blij met de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als vak, maar plaatst ook kanttekeningen.

Lees het interview met Artie van Tuijn

‘Ruimte en een veilig klimaat bieden aan ervaringsdeskundigen om zichzelf te mogen en kunnen zijn, is heel belangrijk. Het idee dat er alleen wordt geluisterd bij een bepaalde manier van presenteren, moet voorkomen worden. Juist het eigene vormt de kracht.’

Lees het interview met Amma Asante

‘Ervaringsdeskundigen kunnen een brug vormen tussen werelden’. Jaap van Weeghel, stuurgroeplid, kijkt uit naar professionalisering van deze beroepsgroep.

Lees het interview met Jaap van Weeghel

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website