Binnen het project ‘Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’(KvE) werkt een projectgroep aan een systeem dat de kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigen moet gaan regelen, invoeren, bewaken en verbeteren.

In deze interviewreeks wordt aan de hand van de ervaringen en verschillende expertises, de toekomstvisie van bestuurders e.a. over de professionalisering van ervaringsdeskundigen naar voren gebracht.

‘Ruimte en een veilig klimaat bieden aan ervaringsdeskundigen om zichzelf te mogen en kunnen zijn, is heel belangrijk. Het idee dat er alleen wordt geluisterd bij een bepaalde manier van presenteren, moet voorkomen worden. Juist het eigene vormt de kracht.’

Lees het interview met adviesgroeplid Amma Asante

‘Ervaringsdeskundigen kunnen een brug vormen tussen werelden’. Jaap van Weeghel, stuurgroeplid, kijkt uit naar professionalisering van deze beroepsgroep.

Lees het interview met stuurgroeplid Jaap van Weeghel

Artie van Tuijn, adviseur basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding, is blij met de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als vak, maar plaatst ook kanttekeningen.

Lees het interview met Artie van Tuijn

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website