De opgave voor het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) was om een bijdrage te leveren aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Het vierjarige actieprogramma startte eind 2016 in reactie op een stijgend aantal meldingen en incidenten rondom ‘verwarde personen’. Zo’n 800 projecten en initiatieven zijn vanuit het actieprogramma gefinancierd om mensen met onbegrepen gedrag beter te kunnen helpen.

Gedurende de looptijd en in de eindfase van het actieprogramma zijn diverse (tussen)evaluaties uitgevoerd om zicht te krijgen op de resultaten en opbrengsten van het actieprogramma.

Op deze pagina een overzicht van de resultaten en opbrengsten uit het actieprogramma AVG afkomstig uit de evaluaties.

In vier jaar tijd financierden wij zo’n 800 projecten en initiatieven om mensen met onbegrepen gedrag beter te kunnen helpen. Wat heeft dit opgeleverd en hoe gaan we verder?

Lees het interview met commissievoorzitter Hans-Martin Don

De programma-evaluatie is uitgevoerd door ESHPM. De resultaten hiervan zijn inzichtelijk gemaakt in een animatie.

Bekijk de animatie

Het ontwikkelen van een goed werkende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen is een complex en gelaagd probleem. Hoe ontrafel je zo’n vraagstuk? Violet Petit-Steeghs, projectleider van het evaluatieonderzoek, duikt hierover de diepte in.

Lees het interview

Onderzoekers Roland Bal, Violet Petit-Steeghs (ESHPM) schoven aan tijdens de talkshow Kennis en Inzicht van de reeks Beweging In Kwetsbaarheid. Ze bespraken wat er is geleerd uit onderzoek en hoe dat kan worden toegepast in de praktijk.

Bekijk het tafelgesprek

De leden van de programmacommissie hebben zich ingezet voor het behalen van de doelen van het programma. In afscheidscolumns blikken ze terug op hun tijd als commissielid vanuit hun persoonlijke expertise.

Bekijk de columnreeks

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidde al 47 gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. In het rapport De kracht van de wijk-GGD’er delen zij de geleerde lessen en inzichten.

Interview met Sara Wester over het rapport en de uitkomsten

Met 6 talkshows besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats aandacht aan een inclusieve samenwerking voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Elke show werd er een ander thema uitgelicht.

Bekijk per thema wat ZonMw-projecten hebben opgeleverd en lees interviews met tafelgasten.

Evaluaties

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website