Het Actieprogramma Verward Gedrag wordt geëvalueerd door een externe partij, ESHPM. Het doel van deze centrale evaluatie is om inzicht te krijgen in welke goede ontwikkelingen in de regio’s tot stand zijn gekomen en in hoeverre deze ontwikkelingen zijn geborgd en verspreid. De tussentijdse resultaten zijn nu bekend.

De tussentijdse resultaten van de programma-evaluatie zijn inzichtelijke gemaakt in een animatie.

Bekijk de animatie

Het ontwikkelen van een goed werkende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen is een complex en gelaagd probleem. Hoe ontrafel je zo’n vraagstuk? Violet Petit-Steeghs, projectleider van het evaluatieonderzoek, duikt hierover de diepte in.

Lees het interview

Onderzoekers Roland Bal, Violet Petit-Steeghs (ESHPM) schoven aan tijdens de talkshow Kennis en Inzicht van de reeks Beweging In Kwetsbaarheid. Ze bespraken wat er is geleerd uit onderzoek en hoe dat kan worden toegepast in de praktijk.

Bekijk het tafelgesprek
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website