De posterpresentaties bij de ontmoetingsdag InZicht 2018 in Ermelo waren dit jaar voor het eerst gebundeld in een aantal workshops. Hieronder vindt u informatie over de workshops en de links naar de posters.

Inhoud

Workshop Communicatie

Beter communiceren met hulpmiddelen

In deze workshop presenteren drie onderzoekers hun project. Een daarvan is de zogeheten haptische riem, een systeem dat emoties van gesprekspartners toegankelijk maakt. Richard van Wezel demonstreert de riem samen met Geert Joosten, voorzitter van het cliëntenpanel van InZicht (zie foto’s). In de discussie spreken de deelnemers over een ervaring van Bartiméus met een door hen ontwikkeld apparaat voor communicatie tussen doofblinde cliënten en hulpverleners. In de praktijk bleek dat cliënten moeilijk met het apparaat konden omgaan. Ook waren er een paar niet goed oplosbare technische problemen. Deelnemers merken op dat mensen met een visuele beperking niet zitten te wachten op een veelheid aan specifieke hulpmiddelen. Ze zien verschillende functionaliteiten liever samengebracht, bijvoorbeeld in een smartphone.

haptische riem ligt op tafel
man met microfoon presenteert haptische riem met Geert Joosten
man met microfoon test haptische riem
Demonstratie van de haptische riem, met proefpersoon Geert Joosten.
man met microfoon test riem bij Geert Joosten

Workshop Psychische problemen

Eigentijdse begeleiding bij psychische problemen

Een visuele beperking brengt vaak ook psychische klachten met zich mee. In deze workshop komen verschillende studies aan de orde, zoals een onderzoek naar de economische impact van vermoeidheid en een project rond posttraumatische stress bij mensen met visuele beperkingen. Hilde van der Aa presenteert E-PsEYE, een zogeheten blended care-aanpak van somberheid en angst bij mensen die regelmatig ooginjecties krijgen. Is deze aanpak kosteneffectief? En zijn er struikelblokken voor de implementatie? Belangrijke vragen, want uiteindelijk zal de oogarts – al dan niet via de verpleegkundige – tijd moeten inruimen om een patiënt bij psychische problemen deze interventie aan te bieden. Zij kunnen dus mooi early testerszijn. 

Workshop Leren & lezen

Technologie voor leren en lezen met een visuele beperking

Het onderwijs is erg visueel ingesteld, zeker nu veel meer met computers wordt gewerkt en leuke filmpjes onderdeel zijn van het leerproces. Maar wat nu als leerlingen of studenten niet (goed) kunnen zien? En ook moeite hebben met geschreven tekst? In deze workshop komen enkele projecten aan bod die hiervoor oplossingen proberen te vinden. Een daarvan is de SenseMath, die het horen en voelen van grafieken mogelijk maakt. Dat maakt wiskunde veel toegankelijker en vooral leuker. Zo slagen waarschijnlijk meer leerlingen voor het vak wiskunde, waardoor ze later ook meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. 

tastbare grafieken
mensen en geleidehond luisteren naar spreker
hand voelt aan tastbare grafiek
Toelichting over tastbare grafieken
mensen gebogen over een tafel met informatie

Workshop Navigatie & mobiliteit

Slimme navigatie en een betere mobiliteit

Zelfrijdende auto’s, scootmobielen of zelfs e-bikes. Er wordt serieus aan gewerkt óf over nagedacht. De doorontwikkeling kan grote voordelen hebben voor mensen met een visuele beperking. Je zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen geeft je immers meer eigen regie. Maar precies dat aspect – eigen regie – is ook een lastige factor bij autonoom rijdende voertuigen. Want wie zich verplaatst, wil toch graag letterlijk zelf het stuur in handen houden.

Joey van der Bie licht EyeBeacons toe
mensen kijken naar demonstratie EyeBeacons
man praat in microfoon
Toelichting over Eye-beacons
iPhone met wit apparaat ernaast

Workshop Innoveren organiseren

Kun je innoveren organiseren?

Innoveren is een noodzaak, maar hoe organiseer je innovatieprocessen in instellingen nu op een slimme manier? In deze workshop behandelen deelnemers best practices en bespreken ze de do’s en don’ts. Een van hen, werkzaam in het bedrijfsleven, heeft in haar werkweek tijd geblokkeerd om nieuwe ideeën uit te werken. Haar suggestie: reserveer er op een dag een vast half uur voor. Ook heeft ze een advies voor zorginstellingen: geef professionals deze geoormerkte ruimte, zodat ze in hun werk ook meer gericht raken op innovatie.

Groep mensen aan een ovalen tafel
Man praat met handgebaar
Inesz van Benten praat in een groep
man praat in een groep

Workshop Sociale ontwikkeling

Leren omgaan met anderen bevordert sociale ontwikkeling

In deze workshop komen twee onderzoeken aan de orde. Een daarvan is dat van Sabina Kef naar het belang van mentoren voor jongeren met een visuele beperking. Deze jongeren hebben vaak problemen met sociale participatie. Ook rapporteren ze vaker psychosociale problematiek. Een match met een mentor kan dit mogelijk verbeteren. In het onderzoek gingen 76 jongeren met een mentor op stap. Ze praatten met elkaar, waarbij de mentor een rolmodel is van wie de jongere veel kan leren.

Workshop Diagnostiek

Scherpere diagnostiek, betere begeleiding

De zeven onderzoeken rond diagnostiek in deze workshop zijn relevant voor een betere behandeling en effectievere begeleiding van mensen met visuele beperkingen. Een directe link met technologische hulpmiddelen en eigen regie van cliënten is er niet, maar veel projecten maken zeker gebruik van nieuwe techniek om het diagnostische instrumentarium verder te preciseren.

man spreekt in zaal
mensen staan te luisteren
Frans Zitman spreek in een zaal
Mensen staan te luisteren in een zaaltje

Tekst: Marc van Bijsterveldt

Fotografie: Robert Tjalondo

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website