De leden van de programmacommissie van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) hebben zich ingezet voor het behalen van de doelen van het programma.

Zij oordeelden over de relevantie en kwaliteit van ingediende projectvoorstellen. Ook gaven zij advies bij strategische keuzes over de richting van het programma. In deze afscheidscolumns blikken leden van de commissie terug op hun tijd als commissielid vanuit hun persoonlijke expertise.

"Het perspectief van waaruit ik werd gezien en behandeld was het allermoeilijkst om van te herstellen."

Column Paola Buitelaar

"Door samenwerkingen met andere partijen aan te gaan krijgen ingezette plannen veel meer draagvlak, ook na afloop van de subsidieperiode."

Column Huub Gubbels

"We proberen samen met ervaringsdeskundigen scherp te krijgen hoe we kunnen aansluiten op wat zij nodig hebben."

Column Patricia Heijdenrijk

"De leefwereld van de mensen om wie het gaat moet altijd centraal blijven staan."

Column Karin Groen

"Maatwerk en samenwerken is de logische werkwijze voor hoe we als samenleving omgaan met kwetsbare groepen en lastige en complexe sociale vraagstukken."

Column Leen van Leersum

"De professionaliteit, de diversiteit en het enthousiasme van de commissie leverde mij veel inspiratie op, die ik met liefde heb ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving."

Column Ricardo Offermanns
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website