Afsluitende column door programmacommissielid Karin Groen

Ik ben familie-ervaringsdeskundige en lid van de wetenschapscommissie van MIND Ypsilon, de vereniging van naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Mijn zoon worstelt al meer dan twintig jaar met zijn psychische aandoening. Mijn expertise ligt in het sociale domein, omdat ik in de regio Gooi & Vechtstreek actief was in een klankbordgroep van vertegenwoordigers van cliënten en familie en/of naasten bij de opzet en uitvoering van projecten voor kwetsbare mensen. Sinds 2008 ben ik actief in projecten om het familiebeleid in ggz-instellingen te verbeteren. En sinds 2017 neem ik deel aan de ZonMw-commissie van het Actieprogramma Verward Gedrag (AVG).

"De leefwereld van de mensen om wie het gaat moet altijd centraal blijven staan."

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Actieve betrokkenheid

Als lid van de subcommissie Sociaal Domein heb ik projecten beoordeeld voor de toekenning van subsidie. Ik lichtte projectaanvragen door op de deelname van cliënten en hun familie en andere naasten bij de opzet en uitvoering van het project. Ik ben blij dat dit vervolgens een belangrijk speerpunt werd in de beoordeling van aanvragen. Ik merkte dat aanvragers het vaak moeilijk vonden om concrete doelen voor deelname van familie en andere naasten te formuleren en ook om er vervolgens uitvoering aan te geven in de praktijk. Maar er zaten ook projectaanvragen tussen waarvan ik meteen dacht: ‘Ja, deze projectaanvragers snappen wat er nodig is om mensen uit de doelgroep actief te betrekken!’ De projecten zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen partijen, zodat de negen bouwstenen van het actieprogramma kunnen worden geïmplementeerd. Het is fijn dat we deze ontwikkelingen vanuit ZonMw kunnen steunen. De resultaten zijn gedeeld op werkconferenties. Het Schakelteam speelde een belangrijke rol in de begeleiding door de projectteams met raad en daad bij te staan.

Good practices

In de commissie zijn we gaandeweg meer gaan letten op de continuïteit, de structurele inbedding en de borging van een nieuwe aanpak. Dat vergt commitment van de bestuurders en organisaties die samenwerken onder de paraplu van de subsidie. Voor dit soort projecten nodigen we  het projectteam uit om een pitch van 5 minuten te geven aan de commissie, waarna wij onze vragen kunnen stellen. Dit geeft ons een beter beeld van hoe een project wordt uitgerold in de regio. Bovendien werkt het persoonlijke contact aan beide kanten erg motiverend. De nieuw verworven praktijken moeten aantoonbaar blijvend zijn en structureel gefinancierd worden. Een evaluatie van de projecten, door het meten van de tevredenheid van de doelgroep enige tijd na afronding, en de publicatie van een bundel met ‘good practices’ kunnen naar mijn idee een mooie afronding zijn van het Actieprogramma.

Perspectief bieden

De leefwereld van de mensen om wie het gaat moet altijd centraal blijven staan. Alleen dan kunnen we een passend en blijvend perspectief bieden aan mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Het betrekken van hun familie en andere naasten speelt daarbij een belangrijke rol. Als vrijwilliger van MIND Ypsilon blijf ik actief op alle gebieden waar mijn expertise kan bijdragen aan verbetering van de zorg voor kwetsbare en vaak onbegrepen mensen en de ondersteuning van hun familie en andere naasten.

Karin Groen,
Lid ZonMw-commissie Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag
Familie-ervaringsdeskundige MIND Ypsilon

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website