Afsluitende column door programmacommissielid Ricardo Offermanns

Vier jaar geleden benaderde Onno Hoes mij met de vraag of ik interesse had om commissielid te worden bij ZonMw. Een voor mij volstrekt onbekende organisatie. Ja, ik had weliswaar van Onno’s inzet voor verwarde personen gehoord - hij was zelfs voorzitter en boegbeeld van het Actieprogramma. Maar ZonMw? Never heard of it. Maar als Onno je iets vraagt omdat hij vindt dat je er geschikt voor bent, je hebt er de tijd voor en je raakt na een langer gesprek geïnteresseerd in het werk, dan zeg je geen ‘nee’. Dus ik werd - of beter gezegd, ik was - commissielid.

"De professionaliteit, de diversiteit en het enthousiasme van de commissie leverde mij veel inspiratie op, die ik met liefde heb ingezet voor de kwetsbaren in de samenleving."

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Bont gezelschap

Ik kende mijn mede-commissieleden niet. Er zat nog een Limburger bij de club, dus dat schepte al snel een band. De rest van het gezelschap was voor mij volstrekt onbekend. Hans Martin Don, onze voorzitter, wist in no-time een team te smeden van het bonte gezelschap. En het gezelschap, met roots binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, zorgverzekeraars, ministeries, het openbaar bestuur en wat dies meer zij, ging aan de slag. Ondanks alle verschillende expertises waren we, ondersteund door bureauprofessionals, verbazingwekkend snel op elkaar ingespeeld.

Tevreden terugkijken

We leerden werken met het online programma Petear, het Friese woord voor gesprek. Maar voor ons betekende Petear de toegang tot talloze subsidie- en projectaanvragen. Naarmate we vorderden met ons werk, nam ook ons geloof toe. Het geloof dat ons werk waarschijnlijk nooit af zou zijn. De problematiek rondom verwarde personen is namelijk een wicked problem en dat zal het ook blijven. Desalniettemin kijk ik met tevredenheid terug op de afgelopen jaren. Met onze gemeenschappelijke inzet is er veel gerealiseerd. De ketensamenwerking is verbeterd, de expertise bij professionals is toegenomen en ervaringsdeskundigen hebben meer waardering gekregen. Terugkijkend word je daar toch vrolijk van.

Onuitwisbare herinneringen

We hebben als team mooie dingen gerealiseerd. Het voelt een beetje alsof we een AVG-familie zijn geworden. Na vier jaar samenwerking voel ik me met iedereen op een speciale manier verbonden. Ook op menselijk vlak zijn er onuitwisbare herinneringen overgebleven. Mooie, vrolijke en droevige. Ik kan het niet nalaten om bij dat laatste aan het voor ons onverwachte overlijden van vicevoorzitter Ineke te denken, maar ook aan het begin van een nieuw leven. Met Laura was de hele commissie een beetje zwanger. Inmiddels is zij trotse moeder. In alle opzichten zijn we door ons werk en door ons privéleven naar elkaar toegegroeid. De professionaliteit, de diversiteit en het enthousiasme van de commissie leverde mij veel inspiratie op. Inspiratie die ik met zeer veel liefde heb ingezet voor de kwetsbaren in onze samenleving.

Ricardo Offermanns,
Lid ZonMw-commissie Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website