In elke gemeente wonen kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zij hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. Zoals gezinsproblemen, middelengebruik, schooluitval, schulden en contact met politie en justitie. Om deze jongeren te helpen is specialistische kennis nodig, maar die is binnen een gemeente veelal niet beschikbaar. De Academische Werkplaats Risicojeugd, één van de werkplaatsen jeugd die ZonMw financiert, speelt hierin een centrale rol.

Praktijkgestuurd onderzoek voor betere zorg aan risicojongeren

Binnen de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) vindt praktijkgestuurd onderzoek plaats om jongeren die het risico lopen om (opnieuw) in de criminaliteit te belanden, een gunstiger toekomstperspectief te bieden.

Op 20 juni 2019 presenteerde de Academische Werkplaats Risicojeugd tijdens een site-visit de resultaten van een aantal projecten. Deze publicatie is een impressie van deze bijeenkomst en bevat interviews met de sprekers.

Projectresultaten

Het programma Gezinsgericht werken boekt goede resultaten. De uitrol naar meerdere justitiële jeugdinrichtingen, een 18+ groep en het buitenland is gestart. Ook de borging van het programma binnen de JJI's krijgt aandacht.

Lees het interview met Kees Mos

Naast oprechte betrokkenheid, zijn duidelijke spelregels en een consequente boodschap cruciaal in de bejegening van risicojongeren. De professional moet ‘echt’ zijn om het vertrouwen van de jongeren te winnen.

Lees het interview met Jan Dirk de Jong

Reacties van aanwezigen

De beweging naar de Kleinschalige Voorzieningen en Gezinsgezicht werken is de meest waardevolle opbrengst van de Academische Werkplaats Risicojeugd. Jongeren en kinderen hoor je niet op te sluiten. Daar worden ze niet beter van. Ik ben pas crimineel geworden in de jeugdgevangenis.

Nino Hensen
Ervaringsdeskundige en jeugdhulpverlener

Inhoudelijke projecten zijn natuurlijk belangrijk, maar we vinden vanuit het ministerie van VWS een werkplaats pas zinvol en geslaagd als er een uitwisseling plaatsvindt tussen alle betrokken partners. Bij de Academische Werkplaats Risicojeugd zie je die ontmoeting tussen praktijk, beleid en kennis mooi naar voren komen. Daarin ligt dan ook de grootste waarde. 

Jan van der Burg
Beleidsadviseur Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Specialistische integrale zorg voor risicojeugd is een nichemarkt; gelukkig gaat het om een hele kleine groep jongeren. Ik werk voor een van de grootste zorginstellingen van Nederland, maar ook wij hebben niet alle kennis in huis. We hebben landelijke samenwerking nodig om onze zorg voor deze kwetsbare groep te verbeteren. De Academische Werkplaats Risicojeugd heeft door landelijk samen te werken een enorme set aan data vergaard, die bijvoorbeeld inzicht geeft in Gezinsgericht werken. Door het netwerk dat de werkplaats biedt, kan die kennis versneld worden ontwikkeld en toegepast in de praktijk. 
 
Lieke van Domburgh
Directeur Kwaliteit van Zorg en Innovatie Pluryn Intermetzo 
Senior onderzoeker afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc

 

Als gemeente Utrecht willen we er ook zijn voor jongeren die worstelen met ingewikkelde problematiek. Het is daarom waardevol voor gemeenten dat er onderzoek gedaan wordt naar kenmerken van deze jongeren en naar de best werkzame elementen voor behandeling. Het is daarbij belangrijk dat deze expertise vanuit de Academische Werkplaats Risicojeugd actief naar de regio’s wordt gebracht en goed aansluit bij lokale, regionale en bovenregionale vraagstukken. Om dit te realiseren is het belangrijk dat praktijk, beleid en onderzoek evenwaardige partners zijn. En de doelstellingen van al deze partners aan de voorkant goed worden gedefinieerd. Zo kunnen alle partijen bijdragen en profiteren van de resultaten van de werkplaats.

Pieternel Boereboom 
Senior beleidsadviseur/projectleider gemeente Utrecht

 

Projectresultaten

Om de kans op crimineel en gewelddadig gedrag bij jongeren te bepalen, moet je je niet alleen richten op psychologische en sociale aspecten. Neurobiologische factoren zijn minstens zo belangrijk.

Lees het interview met Lucres Nauta-Jansen

Gedetineerde jongeren die een zo normaal mogelijk leven leiden, hebben minder kans om terug te vallen in de criminaliteit. Zo blijkt uit onderzoek. Een Kleinschalige Voorziening (KV) biedt hen die mogelijkheid.

Lees het interview met Eva Mulder

Gesprek Jeroen Geurts met Arne Popma

Impressie van de bijeenkomst

Presentatie Eva Mulder
Mensen luisteren naar presentatie
Man geeft presentatie
vrouw reageert op presentatie
Vrouw presenteert
man en vrouw
Mensen luisteren naar presentatie
Man presenteert
Publiek
Man praat
man en vrouw
Vrouw presenteert

In samenwerking met:

Tekst Leene Communicatie. Beeld Sannaz Photography. 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website