Een werkzame hulpverleningsrelatie opbouwen met risicojongeren is niet eenvoudig. De juiste bejegening is cruciaal om het vertrouwen te winnen van deze doelgroep. Toch lukt dit sommige initiatieven opmerkelijk goed. Waar zit dat hem in? Het project Bejegening onderzoekt 3 best practices in het sociale- en veiligheidsdomein in de gemeenten Amsterdam, Alphen aan den Rijn en Nijmegen.

In het contact met risicojongeren lopen hulpverleners regelmatig aan tegen een weerbarstige houding, wantrouwen en hechtingsproblematiek. Maar ook tegen hun eigen onzekerheden in het contact met deze jongeren. De professionals van de 3 onderzochte organisaties vallen op door hun opmerkelijke competenties om door een goede bejegening, effectieve werkrelaties op te bouwen met de jongeren. Hoe doen ze dat?

Bejegeningmethodiek

‘Aan het onderzoek nemen niet alleen hulpverleners deel, maar ook straatcoaches en jongerenwerkers, actief op het gebied van handhaving en preventie’, vertelt projectleider Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, Hogeschool Leiden. ‘Bovendien betrekken we de doelgroep zelf in het onderzoek: hoe ervaren de jongeren de relatie met professionals in de dagelijks praktijk? Onderzoeker Nienke de Wit voerde veel gesprekken met professionals en jongeren om het karakter van de bejegening in kaart te brengen. De onderzoekconclusies bieden handvatten voor een gedegen bejegeningsmethodiek die (toekomstige) professionals helpt bij het opbouwen van effectieve werkrelaties met deze doelgroep.’ 

Portret Jan-Dirk
‘De professional vertelt geen mooie verhalen en doet geen beloftes, die later weer worden teruggetrokken. Hij praat altijd op dezelfde manier tegen de jongere.’

Duidelijke spelregels

Typerend voor de professionals uit de voorbeeldorganisaties is dat zij – naast hun enorme betrokkenheid met de jongeren – duidelijk aangeven wat de jongere van de werkrelatie kan verwachten en wat de spelregels zijn. ‘Uit de data van Nienke de Wit blijkt dat bijna elke jongere zegt dat hij positief is over de bejegening, omdat de professional ‘echt’ is’, zegt De Jong. ‘De professional vertelt geen mooie verhalen en doet geen beloftes, die later weer worden teruggetrokken. Hij praat altijd op dezelfde manier tegen de jongere, ook als er bijvoorbeeld een reclasserings- of gemeenteambtenaar bij het gesprek zit. Door die duidelijke spelregels en consequente boodschap wint hij het vertrouwen van de jongere.’

Dialoog tussen partijen

In het onderzoek komt ook een kwetsbare kant van de goede voorbeelden naar voren: de kloof tussen de aanpak van de professionals en de werkwijze van de opdrachtgever, de gemeente, aan wie ze verantwoording afleggen. De professional voelt zich vaak belemmerd door de ambtelijke regels en ondergewaardeerd voor zijn inzet voor de moeilijke doelgroep. Het gevolg is ongeduld en onbegrip aan beide kanten. De Jong: ‘Een overzicht van de werkzame factoren in de bejegening van risicojeugd verschaft de gemeente meer inzicht in de opgave voor de professionals die ze inschakelen om specifieke doelen te bereiken bij deze doelgroep. We hopen een dialoog op gang te brengen die over en weer tot meer begrip leidt voor elkaars werkwijze en aanpak.’ Het project Bejegening wordt in oktober 2019 afgerond.
 

Meer informatie

Het project Bejegening is één van de projecten van de Academische Werkplaats Risicojeugd. Meer weten over de werkplaats?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website