Uit onderzoek blijkt dat gedetineerde jongeren die een zo normaal mogelijk leven leiden, minder snel terugvallen in de criminaliteit. Een Kleinschalige Voorziening (KV) biedt die mogelijkheid. Daar kunnen deze jongeren doorgaan met bijvoorbeeld school, werk en hobby’s en in contact blijven met ouders en bestaande hulpverlening. Zo blijven zij zich ontwikkelen. De AW Risicojeugd doet sinds 2016 onderzoek naar deze Kleinschalige Voorzieningen.

Justitiële jeugdinrichtingen zijn meestal grote gesloten instellingen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Als het niet hoeft, is het beter om jongeren niet in een gesloten setting te plaatsen’, vertelt Eva Mulder, programmaleider van de AWRJ. ‘Want dan ontstaat er een ‘knip’ met hun normale leven en de onderdelen daarin die wel goed gaan. Het ministerie wilde onder meer daarom een verkennend onderzoek naar Kleinschalige Voorzieningen voor delinquente jongeren. In 2016 zijn we begonnen met het monitoren van een aantal proeftuinen, waarvan er nu nog steeds één open is.’

Portret Eva
‘De jongeren geven aan dat ze zich gezien en gehoord voelen en dat ze de kans krijgen om hun leven een nieuwe richting te geven.’

Beschermende factoren

Het idee van de kleinschalige voorziening is dat jongeren die aan hun toekomst willen werken, in een lokale voorziening met een lager beveiligingsniveau worden geplaatst. KV zijn huiselijk ingericht met een huiskamer en open keuken. De jongeren worden ’s avonds en ’s nachts ingesloten op hun slaapkamer maar leiden overdag een zo normaal mogelijk leven. Mulder: ‘De focus ligt op het continueren van beschermende factoren. Ze gaan naar hun eigen school of werk en zien hun familie zoveel mogelijk. Zo kunnen ze zich ondanks hun hechtenis blijven ontwikkelen. Jongeren hebben een eigen verantwoordelijkheid en omdat ze de KV echt als een kans zien, werken ze aan hun toekomst om niet terug te vallen in de criminaliteit.’

Compleet beeld

De afgelopen jaren monitorde de AWRJ zowel de jongeren als de werkprocessen en de ontwikkeling van de KV. De onderzoekers bestudeerden rapportages en dossiers maar hadden ook intensief contact met de jongeren, hun ouders en de diverse betrokken ketenpartners. ‘We hebben enorm veel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld om een compleet beeld te krijgen van de KV, van de mogelijkheden en van wat wel en niet werkt’, zegt Mulder. ‘Het mooie is dat we onze onderzoeksresultaten direct terugkoppelen zodat de KV en de ketenpartners hun werkwijze en beleid daarop kunnen afstemmen.’ 

Veilig

Het onderzoek is inmiddels in een afrondende fase en het is nu aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een besluit te nemen over de voortzetting van deze KV. ‘Jongeren, ouders en ketenpartners zijn tevreden over de aanpak in de KV’, aldus Mulder. ‘De jongeren geven aan dat ze zich gezien en gehoord voelen en dat ze de kans krijgen om hun leven een nieuwe richting te geven. Ouders vinden het fijn om te zien dat hun kind veilig is in een KV, ze vinden deze voorziening prettiger en meer toegankelijk dan grote jeugdinrichtingen.’ 

Ook in de jeugdzorg worden kleinschalige groepen en voorzieningen gestart. Naast verschillen met justitiële KV, zijn er ook overeenkomsten. Reden voor de AWRJ om samen met JeugdzorgPlus-instellingen te onderzoeken welke mogelijkheden KV hier bieden. Mulder: ‘Binnen de werkplaats hebben we inmiddels een schat aan inzichten opgedaan en het is goed om die kennis te benutten voor deze aanpalende sector.’

Meer informatie

Het project Kleinschalige Voorzieningen is één van de projecten van de Academische Werkplaats Risicojeugd. Meer weten over de werkplaats?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website