In deze publicatie vindt u de presentatie en antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst Kansrijke start met behulp van big data op 25 september 2019.

Presenties

Tijdens een interactieve informatiebijeenkomst ‘Kansrijke start met behulp van big data’ werden geïnteresseerden uit de verschillende domeinen geïnformeerd over de subsidieoproep. Hieronder vindt u de presentaties in één documement:

 • Kansrijke Start. Waarom zijn de 1ste 1000 dagen van een kind zo belangrijk
  Tessa Roseboom, AMC-UVA
 • Actieprogramma Kansrijke start
  Catharine Crum, ministerie van VWS
 • Voorbeeld personalisatie in de zorg met behulp van datascience?
  Maurits Kaptein, Universiteit Tilburg
 • Presentatie Call for proposals
  Marja Westhoff en Matthea van Leeuwe, ZonMw
 •  Voorbeelden scenario-onderzoek
  Janneke Kersen, NWO

Ga naar de presentatie

Veelgestelde vragen

Mist u een vraag of heeft u een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact met ons op via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl of via 070 349 53 20.

Kan ik voor deelname aan fase 1 indienen vanuit een bestaand consortium?

Antwoord: De indiening van een motivatiebrief is individueel. De indiener dient wel in vanuit zijn/haar positie bij een organisatie. Het doel van fase 1 van deze call is  een kansrijke start voor kinderen met innovatief big data onderzoek. Om dit te bereiken, is voor een aanpak gekozen om eerst met vooronderzoek de scenario’s en onderzoeksthema’s vast te stellen. Hiermee worden nieuwe consortia gevormd met ervaring en expertise vanuit de verschillende kennisgebieden.
Bij de beoordeling door de commissie zal gekeken worden naar individuele capaciteiten en motivatie en naar mix van van organisaties die de deelnemers vertegenwoordigen, gelet op omvang en impact op de achterban, regio en grootte.
De expertise en ervaring van deelnemers vanuit het bestaande consortium kunnen toegevoegde waarde hebben. Er kunnen meerdere personen uit een consortium een motivatiebrief indienen, indien meerdere personen hiervoor geschikt zijn.

Hoe wordt deelname van ouders en professionals gewaarborgd?

Antwoord: De uiteindelijke resultaten van de projecten zijn bedoeld om de praktijk te ondersteunen bij het realiseren van een passend aanbod voor kinderen en gezinnen. Praktijkprofessionals worden dan ook uitgenodigd om een motivatiebrief in te dienen om te participeren in het scenario-onderzoek. Om de gevraagde tijdsinspanning niet te groot te maken, is voor praktijkprofessionals gesteld dat minimaal 1,5 dag aan de workshop voor het scenario-onderzoek moet worden deelgenomen. Het staat de deelnemer uiteraard vrij om ook de resterende 1,5 dag deel te nemen.
Om ook (aanstaande) gezinnen in dit traject een duidelijk stem te geven, wordt momenteel met verschillende stakeholders overlegd hoe dit het beste vormgegeven kan worden.

Is het voor deelname aan fase 1 en fase 2 noodzakelijk dat de deelnemer een aanstelling heeft voor de totale duur van het project?

Antwoord: Dit is voor deelname aan fase 1 geen vereiste. In fase 2 geldt dat de penvoerder die namens het consortium een subsidie-aanvraag een vaste aanstelling of tenure-track als vereiste.

Hoe dien ik een motivatiebrief in?

Antwoord: het format voor een motivatiebrief moet opgevraagd worden via het e-mailadres: bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl. Vervolgens dient u deze motivatiebrief vóór 24 oktober, 14.00 uur in via projectnet bij ZonMw.

Om de motivatiebrief als bijlage te kunnen uploaden, dient u eerst een aantal standaardvelden in te vullen. Hieronder leest u wat u bij ieder veld in moet vullen:

 • Projectgroep: Hier dient u uw naam in te vullen en de bestuurlijk verantwoordelijke van uw organisatie. U kunt maar namens 1 organisatie indienen, indien u bij meerdere organisaties werkzaam bent, dient u deze niet bij de projectgroep vermelden. U kunt dit wel melden in de bijlage.
 • Titel: Motivatiebrief – naam indiener
 • Projecttype: anders
 • Duur van het project: 2 maanden
 • Geplande startdatum: 16 januari 2020

Is er een vergoeding  beschikbaar voor fase 1?

Antwoord: de vergoeding voor fase 1 bestaat uit het beschikbaar stellen van een vergoeding à € 293,-/dagdeel voor deelname aan de meerdaagse workshop (incl. realiseren eindproduct en bijdrage aan de bijeenkomst met het veld).

In samenwerking met:

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website