In de call for proposals Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data wordt gezocht naar wetenschappelijke doorbraken in big data-onderzoek voor een kansrijke start van kinderen. We dagen u uit om uw expertise op het gebied van big data in te zetten voor onderzoek dat een grote impact kan hebben op de gezondheid en kansen van kinderen.

Zorg voor het jonge kind

Nederland kent een uitgebreid systeem van geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De professionals in de geboortezorg bieden (aanstaande) gezinnen begeleiding vóór, tijdens en na de geboorte van een kind. In regelmatige contacten met jonge kinderen en hun ouders/opvoeders werken professionals in de JGZ eraan ieder kind zo goed mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. Dit doen zij door laagdrempelige ondersteuning te bieden en eventuele gezondheidsproblemen zo vroeg mogelijk op te sporen. 

Zo vroeg mogelijk in beeld

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een kansrijke start. Uit onderzoek weten we dat de gezondheid van een kind vóór, tijdens en na de geboorte een belangrijke voorspeller is van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Het is dus van groot belang dat kinderen en gezinnen in deze eerste levensfase waar nodig tijdige en passende hulp en ondersteuning krijgen aangeboden. Deze zorg dient vooral kwetsbare kinderen en gezinnen te bereiken. Professionals in de JGZ zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en (dokters)assistenten, logopedisten, willen hen daarom zo vroeg mogelijk in beeld hebben. Dat geldt ook voor gedragswetenschappers zoals bijvoorbeeld psychologen en pedagogen. Het benutten van bestaande en nieuwe databronnen, in combinatie met nieuwe analyses en interpretatietechnieken, kan nieuwe kennis genereren over hoe je risico’s vroeg kunt identificeren, kinderen tegen ontwikkelings- en gezondheidsproblemen kunt beschermen en effectief hulp kunt aanbieden. 
 

big data voor jongere kinderen

Beschikbare en nieuwe data van (aanstaande) gezinnen en kinderen slim en effectief gebruiken

Deze call zet in op een vernieuwend gebruik van big data en big data bronnen voor de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. Het gaat om innovatief interdisciplinair big data-onderzoek. Denk aan slimme keuzes en combinaties van data uit de vele bronnen in bijvoorbeeld geboortezorg, JGZ en aangrenzende sectoren. Denk ook aan de ontwikkeling van nieuwe analysetechnieken en context gerelateerde interpretatie van de resultaten. Een grote uitdaging in deze call is om de aspecten vanuit de verschillende ‘werelden’ en expertises bij elkaar te brengen. Bij gebruik en combinatie van databronnen en de toepassing van de resultaten moet rekening worden gehouden met technische, juridische en ethische randvoorwaarden. Uiteraard gelden voor deze call de FACT-principes voor verantwoorde data-analyse en de FAIR-principes voor verantwoorde data-opslag.  
 

Samenwerking in multidisciplinaire consortia vereiste NWA

Gezien het onderwerp van deze call is deelname van professionals en onderzoekers vanuit de geboortezorg, JGZ en de sociale en geesteswetenschappen in een samenwerkingsverband of consortium vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is voor een passende onderzoeksopzet samenwerking met u als data scientist onontbeerlijk. Het is de bedoeling dat de juiste experts met elkaar een vernieuwend consortium opzetten. Om vervolgens vanuit de verschillende expertises met elkaar aan de slag te gaan. Het consortium moet alle aspecten van het onderzoeksvoorstel afdekken. Dat is een voorwaarde voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. De procedure in deze call draagt bij aan de vorming van zo’n consortium.
 

Presentatie en veelgestelde vragen informatiebijeenkomst

Tijdens een interactieve informatiebijeenkomst ‘Kansrijke start met behulp van big data’ op 25 september 2019 werden geïnteresseerden uit de verschillende domeinen geïnformeerd over de subsidieoproep. In dit document vindt u de presentatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

Meedoen?

Heeft u expertise in onderzoek met big data? Wilt u uw expertise inzetten voor onderzoek met een grote maatschappelijke impact? Wilt u meewerken aan het realiseren van doorbraken in de geboortezorg en de JGZ? Maak dan uw interesse voor meedoen aan deze call kenbaar in een bondige motivatiebrief met cv. In de call for proposals leest u hoe u deze in kunt dienen. Wij zien uit naar uw reactie.
 

Procedure en tijdpad 

We ontvangen uw motivatiebrief graag uiterlijk 24 oktober 2019 om 14.00 ’s middags. Op basis van de motivatiebrieven selecteert de beoordelingscommissie deelnemers voor een meerdaagse workshop op 16 en 17 januari 2020 om plannen te ontwikkelen voor scenario-onderzoek in consortiumverband. Op een bijeenkomst op 5 maart 2020 worden deze plannen gepresenteerd. Uitgewerkte subsidieaanvragen van de gevormde consortia ontvangen wij uiterlijk 9 juni 2020. Wij raden u aan om deze data alvast in uw agenda te noteren.
 

Alle informatie

Alle informatie, zoals toelichting op en nadere uitwerking van de onderzoeksvragen, voorwaarden voor deelname, wetenschappelijke vereisten, tijdpad en budgetten vindt u in de call for proposals.

Voor meer informatie kunt u terecht op de programmapagina van het programma Big data en kansrijke start. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl.

In samenwerking met:

Tekst Veronique Huijbregts. Afbeelding Aad Goudappel.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website