De consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd

In de consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd slaan onderzoekers en jeugdhulpinstellingen nieuwe wegen in op 7 grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. Het onderzoek levert kennis op over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Vertrekpunt daarbij zijn de kernelementen van bewezen effectieve interventies. De consortia geven met vernieuwend effectonderzoek antwoord op vragen als: Wat maakt eigenlijk dat een interventie werkt? Zijn er werkende factoren die in alle interventies zitten? Hoe kan de hulpverlener invloed uitoefenen op het effect? En: welke interventies of onderdelen daarvan zijn kosteneffectief? Het is een uitdaging om dit effectonderzoek goed vorm te geven. Elk consortium doet dit anders. De consortia werken samen, zodat hun aanpak wel goed op elkaar afgestemd is. Het onderzoek van de consortia moet de interventies verbeteren en professionals en gemeenten helpen een keuze te maken voor een effectieve aanpak. De uitkomsten maken een nog effectievere praktijk en betere hulp aan kinderen en gezinnen mogelijk.

Welke aanpak werkt bij kinderen en jongeren die zichzelf en hun omgeving veel overlast bezorgen met hun probleemgedrag? Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen hulpverleners jeugdigen veel effectiever helpen.

Hoe kan ik omgaan met probleemgedrag?

Er is een kennistekort over effectieve behandelmethodes voor ADHD en druk gedrag. Er wordt veel gebruikgemaakt van trainings- en behandelprogramma’s waarvan we niet weten of ze effectief zijn of waarvan de werkzaamheid niet is onderzocht. Wat werkt dan wel?

Wat werkt voor ADHD en druk gedrag?

Wat zijn de effectieve elementen van opvoedprogramma's? Nu we beter weten welke vragen ouders hebben over opvoeding, maken we vraaggerichtere steun aan ouders en beter advies aan gemeenten mogelijk.

Wat werkt in opvoedprogramma's?

Welke technieken vergroten het effect van programma's voor het sociaal vaardiger en weerbaarder maken van kinderen? Zo blijkt dat de hoeveelheid sessies medebepalend is voor het effect van de training.

Wat werkt in het sociaal vaardiger en weerbaarder maken van kinderen?

Hoe moet je wegwijs worden in alle interventies voor multiprobleemgezinnen en zware opvoedproblematiek? En hoe weet je welke interventie voor welk gezin werkt? 8 veelgebruikte interventies vertonen veel overlap en zijn allemaal nagenoeg even effectief

Wat werkt bij multiprobleemgezinnen en zware opvoedproblematiek?

Cognitieve gedragstherapie is heel effectief bij het verminderen van angst- en depressieklachten bij jongeren. Maar dan moeten effectieve elementen wel toegepast worden. ‘Voor angstklachten is exposure essentieel, bij depressieve klachten gedragsactivatie.’

Wat werkt voor angst en depressie bij jongeren?

Wat werkt in het verbeteren van de vroege preventie van kindermishandeling? En hoe kan je de toeleiding van gezinnen naar passende interventies verbeteren?

Wat werkt bij vroegpreventie van kindermishandeling?

Op 26 november 2020 presenteerden de 7 onderzoeksconsortia hun resultaten en geleerde lessen uit het onderzoek naar kernelementen voor jeugdinterventies. De presentaties zijn nu terug te kijken.

Bekijk de presentaties

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website