Brochure 25-01-2017

Brochure over subsidie aanvragen

bij het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

Brochure over subsidie aanvragen

bij het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

Heeft u een idee om samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Afbeelding voorkant brochure Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een sluitende aanpak voor zorg en hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Het doel is zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen verward raken en de gevolgen ervan te beperken voor henzelf en hun omgeving.

ZonMw financiert binnen het actieprogramma projecten en initiatieven van organisaties in de keten van zorg en ondersteuning. Denk hierbij aan projecten en initiatieven met cliƫnten en hun naasten, gemeenten, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, GGD, opvang en verzekeraars. In deze brochure leest u meer over de subsidiemogelijkheden.