Op donderdag 4 april organiseert ZonMw het zevende jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen, met als thema: 'Geneesmiddelen in de praktijk'.

Inhoud

Zaal tijdens congres

Over het GGG-congres

Dit zevende GGG-congres richt zich met het thema 'Geneesmiddelen in de praktijk' op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Op deze dag staat het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal.

De diverse aspecten en gebieden rondom geneesmiddelengebruik komen uitgebreid aan bod, waarbij gekeken wordt op welke wijze geneesmiddelen ingezet kunnen worden, met als doel het optimaliseren van geneesmiddelengebruik voor de patiënt. Hierbij kijken we waar kansen op samenwerking liggen, naar mogelijkheden voor geïntegreerde aanpak en naar het stimuleren van ontwikkelingen.

Tijdens de lunch en na afloop van de middagsessie is er volop gelegenheid tot netwerken.

Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu).
De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies is specifiek gericht op eerstelijns zorgprofessionals. Deze subsessies (2 ochtendsesies en 2 middagsessies) staan uitgelicht vermeld.
Voor het GGG-congres is de aanwezigheid van eerstelijns zorgprofessionals een mooie aanvulling op de reeds bestaande diversiteit van de aanwezigen.

Kom naar het GGG-congres 2019, ontmoet collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen en wissel kennis met elkaar uit.

Direct aanmelden voor het congres

Programma

pillendoosjes in de ontvangstzaal bij het congres

Het congres start plenair met het thema: ‘Voorkomen beter dan genezen? De waarde van preventieve geneesmiddelen’. Drie gerenommeerde sprekers geven ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied hun visie hierop. Ab Osterhaus spreekt over het rijksvaccinatieprogramma en de waarde van vaccinatie in de praktijk. Hanneke Schuitemaker richt zich op het ontwikkelen van vaccins voor global health problemen, zoals ZIKA en HIV. Welke uitdagingen zijn er en hoe gaat een bedrijf als Janssen daar mee om? Tenslotte neemt Philip Scheltens de aanwezigen mee in hoe het zorglandschap zich moet voorbereiden op de komst van geneesmiddelen bijvoorbeeld ter preventie van dementie. Hoe gaan we de impact meten en waarderen?
Zij delen ervaringen en voorbeelden en bespreken hoe we voorbereid kunnen zijn op ontwikkelingen. Hierna volgt een discussie met deze drie sprekers over vragen als: Wat zijn toekomstverwachtingen en doelen? Is het zorgsysteem hierop aangesloten? Wat moet er gebeuren om optimaal de vruchten te kunnen plukken van goed gebruik van preventieve medicijnen.
Aansluitend volgt de eerste ronde van de subsessies (sessie 1 t/m 7).

Tijdens de lunch is er uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten.

Na de lunch wordt het congres plenair vervolgd. Hierbij staat het thema ‘Opioïden goed gebruikt in de praktijk?’ centraal. Het gebruik van opioïden (zware pijnstillers) blijkt in Nederland de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Middelen als oxycodon, fentanyl, morfine en buprenorfine worden makkelijk voorgeschreven; ze zijn namelijk zeer effectief. De pijnstillers kunnen er echter voor zorgen dat mensen hier, ongewild, verslaafd aan raken. Huisarts Joost Zaat en apotheker-onderzoeker Marcel Bouvy gaan in op het onderwerp, waarbij een discussiepanel op het podium reflecteert op stellingen aan de hand van hun betoog. De vragen die onder andere aan bod zullen komen zijn: is er een opioïde probleem in Nederland? Gaat het zover komen? Hoe kunnen we dit keren? Wat zijn de oplossingen?
Hierna volgt de tweede ronde met subsessies (sessie 8 t/m 14). En natuurlijk wordt de congresdag afgesloten met een netwerkborrel.

Bekijk en download hier het globale programmaoverzicht

Tijden

09.15 - 10.00 uur
Inloop en ontvangst

10.00 - 11.20 uur
Plenair: 'Voorkomen beter dan genezen? De waarde van preventieve geneesmiddelen', met:

 • Prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus, University of Veterinary Medicine Hannover:
  'Vaccinatie: een miskende Victorie?'
 • Prof. dr. H. Schuitemaker, Janssen Vaccines:
  ‘De weg naar een HIV vaccin en verder...’
 • Prof. dr. P. Scheltens, VUmc:
  'Ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van Alzheimer'

11.30 - 12.50 uur
Ronde 1 subsessies 1 t/m 7
(sessie 6 en 7: specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn) 

12.50 - 14.10 uur
Netwerklunch

14.10 - 15.20 uur
Plenair: 'Opioïden goed gebruikt in de praktijk?', met:

 • Prof. dr. M.L. Bouvy, Universiteit Utrecht
 • Dr. J. Zaat, huisarts

Discussiepanel reflecteert op stellingen

Panel:

 • Drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, IVM
 • Dr. V.H.M. Deneer, CBG
 • T. Knuijver MSc, verslavingsarts ggz Iriszorg
 • Dr. M. Niesters, LUMC
 • Drs. M.M. Verduijn, NHG

15.30 - 16.50 uur
Ronde 2 subsessies 8 t/m 14
(sessie 13 en 14: specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn) 

16.50 - 18.00 uur
Netwerkborrel

'Voorkomen beter dan genezen? De waarde van preventieve geneesmiddelen'

Sprekers plenair ochtend (10.00 - 11.20 uur)

Prof. dr. Ab Osterhaus

Prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus

Als dierenarts met een PhD in virologie van de Universiteit Utrecht, werd Ab Osterhaus hoofd van de afdeling Immunobiologie van het RIVM, professor in virologie in Utrecht en Rotterdam en hoofd van de afdeling Viroscience van Erasmus MC. Hij leidde vele internationale projecten en ontdekte meer dan 70 humane en animale virussen. Hij assisteerde organisaties als de WHO bij de bestrijding van ziekteuitbraken zoals SARS, MERS en vogelgriep.
Thans is Ab Osterhaus professor en directeur-oprichter van een nieuw onderzoeksinstituut aan de Veterinaire Universiteit in Hannover, voorzitter van European Working Group on Influenza (ESWI) en van het International One Health Platform (OHP).

Prof. dr. H. Schuitemaker

Hanneke Schuitemaker is Global Head of Viral Vaccine Discovery and Translational Medicine bij Janssen Vaccines and Prevention en ook lid van het Janssen Global Public Health Senior Leadership-team. Daarnaast is zij sinds 2004 hoogleraar Virologie aan het AMC-UvA.
Ze trad in dienst bij Crucell op 1 september 2010, dat in februari 2011 werd overgenomen door Johnson en Johnson.
Hanneke werkte meer dan 20 jaar aan de pathogenese van HIV-infectie en was co-auteur van bijna 300 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. In haar huidige functie is zij verantwoordelijk voor de portefeuille van virale vaccinatieprogramma's die zich in de fase van ontdekking of vroege ontwikkeling bevinden. De meest geavanceerde programma's in dat portfolio zijn profylactische en / of therapeutische vaccinkandidaten voor HIV, RSV, Multivalent filo, Ebola, sIPV, Zika en HPV.

portret Hanneke Schuitemaker
prof. dr. P. Scheltens

Prof. dr. P. Scheltens

Philip Scheltens is hoogleraar Neurologie en al zijn hele carrière als neuroloog verbonden met het onderwerp dementie. Zijn doel is dementie behandelbaar en beheersbaar te maken. Hiertoe heeft hij heeft het initiatief genomen tot het Deltaplan Dementie en is hier tot op heden aan verbonden. Scheltens heeft het maatschappelijk bewustzijn en de acceptatie van dementie verbeterd en prioriteit gegeven aan dementie als een van de topbenodigdheden op de Nederlandse en Europese onderzoeksagenda. In zijn dagelijks werk als directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam houdt hij zich bezig met het ontwikkelen en toetsen van betere diagnostische methoden en het helpen ontwikkelen van geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer.

Subsessies ronde 1 (11.30 - 12.50 uur)

De volgende 7 subsessies vinden plaats:

  1. Veranderen van voorschrijfgedrag van antibiotica, een abc'tje! Of toch niet?

  De ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en Antibioticaresistentie hebben diverse projecten gefinancierd op het gebied van gedragsverandering rondom het voorschrijven van antibiotica. Deze projecten vonden plaats in verschillende settingen, zoals het ziekenhuis, de huisartsenpost en de dierenartspraktijk. De projecten hadden een verschillende aanpak om zorgverleners te bewegen zorgvuldig om te gaan met het voorschrijven van antibiotica. In deze sessie bespreken we of deze aanpak succesvol was en proberen we een antwoord te vinden op de vraag wat er nodig is om de diverse interventies breed te implementeren.

  Sessievoorzitter: Dr. D.J.M.A. Beaujean

  Sprekers:

  Meest interessant voor:
  onderzoekers, huisartsen, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, verpleegkundigen

   2. Ouderen aan de pil

   Hoewel veruit de meeste geneesmiddelen worden gebruikt door (kwetsbare) ouderen, worden studies naar de effecten van die geneesmiddelen zelden uitgevoerd in deze populatie. In deze sessie komt aan de orde waarom dit zo belangrijk is, hoe deze studies kunnen worden uitgevoerd, waar je rekening mee moet houden en wat we daarvan kunnen leren. En waarom het ook belangrijk is om kritisch te (blijven) kijken naar het gebruik van geneesmiddelen, zeker ook in de laatste fase van het leven.

   Sessievoorzitter:  Dr. M. Smalbrugge

   Sprekers:

   Meest interessant voor:
   onderzoekers, medisch specialisten, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, patiënten(organisaties), verpleegkundigen

    3. De (on)mogelijkheden van data-driven medicine

    Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van machine-learning, is het mogelijk patronen te ontdekken in zorg en onderzoeksdata (ook radiologische data, afbeeldingen van tumorweefsel, genoom data, etc). Dat biedt mogelijkheden om ziekteprocessen te ontrafelen en zodoende patiënten beter te kunnen stratificeren en op maat te kunnen behandelen. Data driven medicine vraagt niet alleen om goed opgeleide datawetenschappers, maar ook om de juiste dataset om de algoritmes te laten leren.
    Hoe werkt dat in de praktijk? Wat is er nu al mogelijk? Hoe ziet die toekomst er uit en hoe ziet samenwerking tussen arts en informaticus er uit?

    Sessievoorzitter: Dr. J.A.M. Beliën

    Sprekers:

    Meest interessant voor:
    onderzoekers, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, beleidsmakers, zorgverzekeraars, patiënten(organisaties)

     4. Zwangerschap en geneesmiddelenonderzoek, een delicate balans

     Een Nederlands onderzoek (STRIDER) onder zwangere vrouwen werd in de zomer 2018 wereldnieuws nadat opvallend veel baby’s waren overleden en het medicijn waarschijnlijk meer kwaad dan goed had gedaan. Hoe worden patiënten beschermd als ze meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? En is het testen van medicijnen op zwangere vrouwen wel verantwoord? Ja, zeggen experts. ‘Het alternatief is ongeteste medicijnen, en dat is veel erger.’ Zo berichtte bijvoorbeeld de Volkskrant.
     Drie experts komen in deze sessie aan het woord. Rieke van der Graaf licht toe hoe zwangeren op een ethisch verantwoorde wijze in studies kunnen deelnemen. Carolien Dijkstra-Roos geeft een toelichting op de APOSTEL studies, een serie grote studies die samen antwoord moeten geven op de vraag of het zinvol is om weeënremmers te geven aan een zwangere vrouw die te vroeg dreigt te bevallen. Welke afwegingen vinden plaats in de opzet van deze studies en hoe wordt gezorgd dat zwangere vrouwen en zoveel mogelijk behandelaars meedoen aan deze studies? Wessel Ganzevoort, hoofdonderzoeker van de STRIDER studie, zal ingaan op de lessons learned van deze studie, de media aandacht en hoe een vervolg wordt gegeven aan de bevindingen.

     Sessievoorzitter: Prof. dr. H.G.M. Leufkens

     Sprekers:

     Meest interessant voor:
     onderzoekers, medisch specialisten, patiënt(organisaties), farmaceutische industrie, beleidsmakers

      5. Rediscovery producten;
      waarde en kosten van registreren

      Nadat de effectiviteit van een 'oud' geneesmiddel bij een nieuwe indicatie is aangetoond wordt aangestuurd op een registratietraject. Er is immers vaak al veel bekend over de werking en veiligheid. Welke mogelijkheden tot registratie zijn er eigenlijk en passen deze bij dit type product? Wat als er meerdere producenten, of geen producenten zijn? Hoeveel kosten gaan er gepaard met registratie van rediscovery producten en wat heeft de patiënt hieraan?
      In deze sessie draait het om de waarden en kosten van een dergelijk registratietraject, alsmede de impact ervan op de prijsvorming van het product. De registratie-autoriteit in Nederland (CBG) zet de mogelijkheden voor registratietrajecten van rediscovery producten uiteen. Verder horen we het perspectief vanuit een magistraal bereider en vanuit een Nederlands farmaceutisch bedrijf. Tot slot bekijken we of er andere modellen denkbaar zijn om ontwikkeling van rediscovery producten te stimuleren.

      Sessievoorzitter: Dr. M. van der Graaff

      Sprekers:

      •  Dr. C.J. Jonker, CBG
      •  Dr. E.M. Kemper, Amsterdam UMC - locatie AMC
      •  Mr. C.K.W. van Veldhuizen
      •  Dr. M.F.M. Canoy, Erasmus School

      Meest interessant voor:
      onderzoekers, (ziekenhuis)apothekers, beleidsmakers, farmaceutische industrie

       Sessies gericht op klinische praktijk in eerste lijn

       Deze subsessies zijn specifiek bedoeld voor huisartsen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Aanmeldingen van huisartsen krijgen voorrang.

       6. Bijwerking in beeld

       In deze sessie praten we u bij over bijwerkingen van geneesmiddelen die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest en hoe deze informatie te duiden is. Zo staan we onder meer stil bij de maatregelen die u als zorgverlener in de eerste lijn kunt nemen om risico’s beperkt te houden. Ook krijgt u een kijkje achter de schermen welke afwegingen hierbij gemaakt worden en hoe deze kennis bij u terecht komt. Tot slot willen we met u in discussie over de manier waarop u deze informatie het liefst zou ontvangen en gepresenteerd zou willen krijgen.

       Sessievoorzitter: Prof. dr. E.P. van Puijenbroek

       Sprekers:

       • Dr. I.M. Zomerdijk, CBG
       • Drs. A.H.G. Muller-Hansma, Lareb
       • J.H.C.E. Brouwers, CBG
       • J.A. Pesch, Zorginstituut Nederland
        Bij de hand en bijgewerkt

       Meest interessant voor:
       (huis)artsen, apothekers, verpleegkundigen

        7. Ontwikkelingen rondom medicatie in de eerste lijn

        De geneesmiddelenkeuzes in NHG-Standaarden en Behandelrichtlijnen worden door huisartsen in werkgroepen gemaakt waarbij aandacht wordt besteed aan een aantal aspecten zoals doelmatigheid, transparantie en onafhankelijk voorschrijven. Hoe deze aanbevelingen tot stand komen en wat deze werkwijze uniek maakt, wordt in deze sessie toegelicht.
        Sinds kort is er een nieuwe indicator voor doelmatig voorschrijven: formularium gericht voorschrijven. Het is niet altijd duidelijk voor de huisarts wat dit inhoudt en hoe er wordt gemeten. In Nederland zijn er meerdere formularia beschikbaar voor de huisarts. Het NHG-Formularium is daar een van en dat blijkt relatief onbekend onder huisartsen. Hoe komt het NHG-Formularium eigenlijk tot stand en wat zijn de mogelijkheden?
        Het substitutiebeleid heeft tot veel ‘medische noodzaak’ verzoeken geleid bij de huisarts. Wanneer is er eigenlijk sprake van een medische noodzaak en wanneer niet? Een bijkomend negatief effect van het substitutiebeleid is medicatie-ontrouw bij patiënten met COPD/astma. Wat zijn mogelijk regionale oplossingen om deze te verbeteren? In deze sessie wordt ingegaan op problemen en oplossingen van het substitutiebeleid, formularium gericht voorschrijven, de inhoud van het NHG-Formularium en de werkwijze keuze geneesmiddelen van het NHG.

        Sessievoorzitter: Dr. G. van der Weele

        Sprekers:

        • Drs. M.M. Verduijn, NHG
        • Dr. I.M. Wichers, NHG
        • Drs. I. de Ruiter, huisarts | LHV
        • Drs. J. Kooistra, BENU apotheek
        • Drs. L. Ramerman, Nivel

        Meest interessant voor:
        (huis)artsen, apothekers, beleidsmakers, verpleegkundigen

         'Opioïden goed gebruikt in de praktijk?'

         Sprekers plenair middag (14.10 - 15.20 uur)

         Prof. dr. M.L. Bouvy

         Marcel Bouvy is sinds 1994 openbaar apotheker in Apotheek Stevenshof in Leiden. Tevens is hij werkzaam als apotheker-onderzoeker voor SIR Institute for Pharmacy Practice en Policy en als hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij sinds 2016 collegelid van het CBG.
         Hij heeft bijzondere interesse in het goed gebruik van geneesmiddelen. Daarbij gaat zijn aandacht zowel uit naar het identificeren van medicatiegerelateerde problemen als het zoeken naar de bijdrage die de apotheker kan leveren om deze problemen op te lossen. Zijn aandachtsgebieden zijn farmacotherapie, farmaceutische patiëntenzorg, therapietrouw, medicatiebeoordeling en risicomanagement rond geneesmiddelgebruik.

         Prof. dr. M.L. Bouvy
         Dr. J. Zaat

         Dr. J. Zaat

         Joost Zaat is huisarts sinds 1983 in Purmerend. Hij is oud-hoofdredacteur van Huisarts&Wetenschap en was 10 jaar adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij schrijft elke maandag in de Volkskrant een column over de zorg. Hierin komen brede praktijkvoorbeelden aan bod; zo ook over het toenemend voorschrijven van sterke opiaten.

         Subsessies ronde 2 (15.30 - 16.50 uur)

         De volgende 7 subsessies vinden plaats:

         8. Goed gebruik van geneesmiddelen op de Intensive Care: doseren met data

         Op basis van een groeiend aantal persoonlijke gegevens kan steeds beter een gepersonaliseerd doseringsadvies voor geneesmiddelen worden bepaald. Ook op de IC speelt dit in toenemende mate een belangrijke rol. In deze sessie zien we voorbeelden van de inzet van computermodellen, bloedspiegelbepalingen en het belang van medicatie-interacties voor het optimaler kunnen doseren van geneesmiddelen op de Intensive Care.

         Sessievoorzitter: Inge Diepman

         Sprekers:

         Meest interessant voor:
         onderzoekers, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, verpleegkundigen

          9. Groot in GGz

          Grote vragen vereisen soms de inzet van grote trials. In deze sessie komen twee van deze trials aan bod: OPERA en HAMLETT. OPERA, gezamenlijk opgezet door psychiaters en huisartsen, richt zich op bouwstenen om patiënten beter een individueel advies te kunnen geven bij (de afbouw van) antidepressivagebruik. HAMLETT gaat over onderhoud versus afbouwen van antipsychotica. In de sessie komen de volgende onderwerpen aan bod: welke vraag vereist een grote trial; hoe wordt een dergelijke grote trial opgezet; wat zijn de do's en don'ts in de uitvoering, welke resultaten worden verwacht en wat zijn de gevolgen voor de praktijk in de behandeling van depressie en psychose. En ook hoe om te gaan met het dilemma: to stop or not to stop…

          Sessievoorzitter: Drs. B. Stavenuiter

          Sprekers:

          Meest interessant voor:
          onderzoekers, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, (medisch) specialisten, patiënten(organisaties)

           10. De belofte van voorspellende biomarkers

           In het afgelopen decennium verschenen meer dan 150.000 publicaties over nieuwe kandidaatbiomarkers, die miljoenen euro’s aan onderzoeksinvesteringen vergden. Baanbrekende technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van ‘genomics’, ‘proteomics’ en ‘metabolomics’, beloven dat inzet van biomarkers leidt tot gerichtere inzet van geneesmiddelen. Maar wanneer is zo’n voorspellende biomarker goed genoeg? Wie bepaalt en wie betaalt? En hoe verloopt implementatie in de klinische praktijk en wat betekent de nieuwe wetgeving voor in-vitro diagnostics voor de ontwikkeling hiervan? In deze sessie worden diverse inzichten gegeven en opgehaald middels discussie met de aanwezigen.

           Sessievoorzitter: Prof. dr. M.C. Cornel

           Sprekers:

           Meest interessant voor:
           onderzoekers, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, beleidsmakers, zorgverzekeraars, patiënten(organisaties)

            11. Therapietrouw ondersteunen: van evidence naar praktijk

            Therapietrouw is de mate waarin de patiënt de behandeling uitvoert zoals – idealiter – in goed overleg overeengekomen met de behandelaar. Echter, veel mensen starten de medicatie niet, gebruiken deze onregelmatig of stoppen voortijdig met de behandeling. Er zijn veel verschillende oorzaken bekend die hieraan lijken bij te dragen. Die kunnen liggen bij de patiënt, de communicatie van de hulpverlener, de complexiteit van de behandeling en op het niveau van management en financiering in de zorg. Dat maakt dat het bevorderen van therapietrouw een continu (en complex) proces, dat wordt beïnvloed door beleidsmakers, managers, farmaceuten, hulpverleners en de gebruiker.
            Er zijn in toenemende mate bewezen-effectieve interventies beschikbaar om therapietrouw te bevorderen. Deze vinden vaak nog niet goed hun weg naar de reguliere zorg of blijven vaak kleinschalig en regionaal. Implementatie en borging zijn uitdagingen waar vaak tegenaan wordt gelopen. Deze subsessie reflecteert op inzichten in en uitdagingen vanuit het perspectief van de onderzoeker, behandelaar, patiënt en financier om therapietrouw te verbeteren in de praktijk.

            Sessievoorzitter: Prof. dr. M. de Bruin, Radboudumc

            Sprekers:

            • Prof. dr. ir. L. van Dijk, NIVEL
            • Prof. dr. M. de Bruin, Radboudumc
            • Drs. J.J.W.H. Crasborn MD, Zilveren Kruis
            • A. Kors-Walraven MA, Harteraad
            • C. Weerman MSc, St. Antonius Ziekenhuis

            Meest interessant voor:
            onderzoekers, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, verpleegkundigen, beleidsmakers, zorgverzekeraars, patiënten(organisaties)

              12. Geavanceerde therapieën;
              de kronkelige weg naar de patiënt

              Recente doorbraken met geavanceerde cel- en gentherapieën bieden hoop voor diverse ziekten die slechts in beperkte mate of zelfs niet behandeld kunnen worden met conventionele geneesmiddelen. Welke mogelijkheden en beperkingen bieden deze nieuwe ontwikkelingen in de behandelpraktijk? In deze sessie worden de uitdagingen van deze nieuwe ontwikkelingen toegelicht aan de hand van enkele onderzoeksprojecten.

              Sessievoorzitter: Dr. I.C.M. Slaper-Cortenbach

              Sprekers:

              • Dr. P.J. Bosma, Amsterdam UMC - locatie AMC
               De lange weg naar gentherapie
              • Dr. M. Bink, ZonMw
               Subsidieregeling veelbelovende zorg
              • Dr. G. Schreibelt, Radboudumc
              • Dr. J.H. van den Berg, NKI-AVL

              Meest interessant voor:
              onderzoekers, beleidsmakers, (ziekenhuis)apothekers, medisch specialisten, patiënten(organisaties)

               Sessies gericht op klinische praktijk in eerste lijn

               Deze subsessies zijn specifiek bedoeld voor huisartsen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Aanmeldingen van huisartsen krijgen voorrang.

               13. Zwangerschap en geneesmiddel;
               wat te doen?

               Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de zwangere vrouwen geneesmiddelen gebruikt. Van bepaalde geneesmiddelen weten we dat ze beter niet tijdens de zwangerschap gebruikt kunnen worden vanwege risico’s voor het ongeboren kind. Er zijn ook middelen die veilig gebruikt kunnen worden, maar over de meeste geneesmiddelen is de kennis hierover onvoldoende. Voor de zorgverlener is het niet altijd helder wanneer het gebruik van geneesmiddelen juist verstandig is en wanneer het minder of helemaal niet gewenst is.
               In deze sessie worden handvatten gegeven voor het gebruik van geneesmiddelen in deze kwetsbare periode. Ook gaan we in op de noodzaak tot het vergaren van kennis van het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en de manier waarop we deze kennis nu verkrijgen.

               Sessievoorzitter: Drs. S. Vorstenbosch

               Sprekers:

               • Drs. L.C. de Vries, Lareb
               • Dr. A.C. Kant, Lareb
               • Dr. I.M. Zomerdijk, CBG
               • Dr. E.M. Knijff, Erasmus MC
                Zwanger en depressief, wat nu?

               Meest interessant voor:
               (huis)artsen, apothekers, beleidsmakers

                14. Bekende ziekten; nieuwe middelen

                Er zijn veel nieuwe geneesmiddelen op de markt die bij aandoeningen in de huisartsenpraktijk kunnen worden voorgeschreven. We bespreken de effectiviteit en veiligheid ten opzichte van bestaande middelen. Tevens informeren we u over aandachtspunten die er kunnen zijn bij patiënten die deze middelen gebruiken, zoals vervelende bijwerkingen of interacties met andere medicijnen.
                De nieuwe NHG standaarden voor diabetes mellitus type 2 (DM2) (2018) en bij cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (2019) en de plek van nieuwe geneesmiddelen hierin worden toegelicht. Voor DM2 zijn onder andere de volgende middelen nieuw op de markt:  DPP4-remmers, GLP1- agonisten en SGLT2-remmers. Voor CVRM zijn PCSK9-remmers nieuw. Hiernaast komen andere nieuwe middelen waar u als huisarts of apotheker mee te maken kunt krijgen aan bod.
                Na deze sessie heeft u een overzicht van nieuwe geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk en weet u wat hun invloed is op uw dagelijkse voorschrijfbeleid. Hiernaast begrijpt u beter hoe de nieuwe NHG standaarden tot stand zijn gekomen. De sessie is deels interactief van aard, waarbij u uw smartphone nodig heeft.

                Sessievoorzitter:  Drs. P.J.E.M. Geels

                Sprekers:

                • M. Dankers MSc, IVM
                • Drs. P.L.M. Smits, huisarts | HartvaatHAG
                 Uitleg NHG standaard CVRM
                • Dr. H. Janssens, Ge-Bu
                 Overzicht nieuwe voor huisarts relevante geneesmiddelen

                Meest interessant voor:
                (huis)artsen, apothekers, beleidsmakers

                 Samenwerking tijdens het GGG-congres

                 mensen slaan de handen ineen

                 In deze editie wordt samengewerkt met Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu).

                 Logo's deelnemende organisaties

                 Netwerken tijdens het congres

                 congresbezoekers ontmoeten elkaar bij het meeting point

                 Het congres biedt volop mogelijkheden en ruimte om te netwerken. Netwerken met bekende relaties is vaak eenvoudig door uzelf te realiseren, maar misschien wilt u iemand ontmoeten die u (nog) niet persoonlijk kent. Op onze aanmeldwebsite is het mogelijk om een afspraak te maken met andere congresbezoekers. In de Beurs van Berlage creëren we een speciale netwerkruimte.

                 Locatie Beurs van Berlage, Amsterdam

                 Voorzijde gebouw Beurs van Berlage

                 Dagvoorzitter Inge Diepman

                 Portret dagvoorzitter Inge Diepman

                 Net als de voorgaande congresbijeenkomsten vervult Inge Diepman de rol van dagvoorzitter. Met haar brede kennis over zorg en de ontwikkelingen op dit gebied en haar inmiddels opgebouwde kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal zij bijdragen aan een geslaagde congresdag.

                 Accreditatie

                 Het GGG-congres 'Geneesmiddelen in de praktijk' is voor 5 punten geaccrediteerd voor huisartsen, medisch specialisten, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, praktijkondersteuners, farmaceutisch consulenten, apothekersassistenten (ziekenhuisapotheek en openbare apotheek) en verpleegkundigen en verzorgenden.
                 Het congres is voor 6 punten geaccrediteerd voor verpleegkundig specialisten, verloskundigen en doktersassistenten.

                 Vragen en informatie

                 Heeft u inhoudelijke vragen over de dag zelf, dan kunt u terecht bij de communicatiemedewerkers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen:

                 • geneesmiddelen@zonmw.nl
                 • Mariëtte van Wijk of Marieke van Gelderen, 070 349 54 64

                 Heeft u een praktische vraag, bijvoorbeeld over aan- of afmelding
                 of bereikbaarheid? Stelt u deze dan aan:

                 • geneesmiddelen@odetteorganiseert.nl
                 • Odette Organiseert, 06 250 652 98

                 Social media

                 Volg ons op twitter @zonmw en praat mee via #gggcongres

                 Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Via het digitale aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor het congres. Op dit formulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.

                 Aanmelden kan tot donderdag 28 maart, 9.00 uur.

                 Let op: Wanneer u zonder opgaaf van reden niet op het congres verschijnt, kunnen wij u een bedrag van €50,- in rekening brengen voor de gemaakte kosten.

                 Aanmelden voor het GGG-congres

                 Aanmelden

                 Het GGG-congres vindt plaats in de Beurs van Berlage, Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam. De ontvangst is in de Graanbeurszaal.

                 Bereikbaarheid Beurs van Berlage

                 ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

                 Gerelateerd

                 Naar boven
                 Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website