Helaas hebben wij het onvermijdelijke besluit moeten nemen het GGG-congres van donderdag 9 april te annuleren vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus.

De sprekers, sessievoorzitters en deelnemers die elkaar jaarlijks tijdens het GGG-congres ontmoeten komen uit het brede veld van de gezondheidszorg. Gezien de huidige, buitengewone situatie rondom het coronavirus vinden wij het een te groot risico deze groep zorgprofessionals samen te brengen. Daarbij willen wij vanwege de essentiële rol die zij vervullen in de gezondheidszorg en bij de behandeling van kwetsbare patiënten(groepen) geen enkel risico nemen. Signalen vanuit de professionals, hun organisaties en de overheid ondersteunen onze beslissing.

Nieuwe datum voor in de agenda: 15 april 2021

Wij hebben direct ook nagedacht over een nieuwe datum en hebben deze vastgesteld op: donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

 

Inhoud

Publiek in zaal stemt tijdens congres

Over het GGG-congres

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek.

Geneesmiddelengebruik en ontwikkeling staat centraal. Op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren?

Naast een boeiend programma biedt het GGG-congres volop gelegenheid tot netwerken, mede door de diversiteit van aanwezigen vanuit het gehele geneesmiddelenveld.

Ook dit jaar staat de samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht en staan dan ook uitgelicht vermeld.

Kom naar het GGG-congres 2020, ontmoet collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen en wissel kennis met elkaar uit.

Programma

De start van het congres begint plenair waarbij de impact van geneesmiddelengebruik en wat volgens patiënten in onderzoek en praktijk beter kan, centraal staan. Drie jonge, sterke vrouwen komen aan het woord die vanwege hun aandoening genoodzaakt zijn medicijnen te gebruiken. Zij zullen vanuit verschillende perspectieven de impact van medicijngebruik belichten. Zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit een professionele context als apotheker-onderzoeker, gynaecoloog en vanuit het perspectief van jongeren met een chronische ziekte. In deze setting zal ook de nieuwe algemeen directeur van ZonMw Véronique Timmerhuis aan tafel haar visie vanuit ZonMw geven.
Aansluitend volgt de eerste ronde van de subsessies (sessie 1 t/m 7).

Tijdens de lunch is er uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten.

Aansluitend aan de lunch staat er een I-ronde met subsessies op het programma. Deze I-sessies kunnen betrekking hebben op interactiviteit, inspiratie, innovatie, implementatie en informatie. Kortom, de subsessies in deze wat kortere ronde zijn laagdrempelig en bieden ruimte voor uitwisseling. U kunt hier praktische vragen stellen, hulp vragen of problemen en situaties voorleggen waar u in uw werk of tijdens uw onderzoek tegenaan loopt of mee te maken krijgt.
Na deze ronde gaat het congres plenair verder met het thema ‘FAST’. Een mooi en toepasselijk acroniem voor ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’; een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen. Michel Dutrée zal als moderator optreden en samen met Hanneke de Kort, Annemiek Verkamman en Carla Hollak toelichten wat FAST inhoudt, wat de mogelijkheden zijn, welke kansen er liggen en waarom Nederland hierin een vooraanstaande positie kan verwerven. Een blik dus naar de nabije toekomst.

Hierna volgt de laatste ronde met subsessies (sessie 8 t/m 14). En natuurlijk wordt de congresdag afgesloten met een netwerkborrel.

Bekijk en download hier het globale programmaoverzicht

Tijden

09.00 - 09.30 uurInloop en ontvangst
   
09.30- 09.45 uurOpening door dagvoorzitter Inge Diepman
   
09.45- 09.55 uurOpeningswoord door dr. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw
   
09.55 - 10.50 uurPlenair: 'Impact van geneesmiddelengebruik vanuit patiëntenperspectief'
  

- Anne Leendertse, apotheker en onderzoeker
- Annelien Oosterbaan, gynaecoloog Erasmus MC
- Eline van der Meulen, jongerenpanel Zorg én Perspectief van FNO

11.00 - 12.20 uurRonde 1 subsessies 1 t/m 7
  (sessie 6 en 7: specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn)
   
12.20 - 13.20 uurNetwerklunch
   
13.30 - 14.20 uurInteractieve ronde subsessies A t/m F
   
14.30 - 15.25 uurPlenair: 'FAST - Future Affordable and Sustainable Therapies’
  

- Dr. M.A. Dutrée, moderator
- Dr. H. de Kort, LUMC
- Drs. A. Verkamman, Holland BIO
- Prof. dr. C.E.M. Hollak, Amsterdam UMC - locatie AMC

15.25 - 15.40 uurBreak
   
15.40 - 17.00 uurRonde 2 subsessies 8 t/m 14
  (sessie 13 en 14 specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn)
   
17.00 - 18.00 uurAfsluitende borrel

 

Opening: Maak kennis met Véronique Timmerhuis

Portret Véronique Timmerhuis

 

 

Dr. V.C.M. Timmerhuis


Sinds 1 januari is Véronique Timmerhuis algemeen directeur van ZonMw. Hiervoor heeft zij sinds 2007 gewerkt bij de Sociaal-Economische Raad (SER) als algemeen secretaris/directeur. Véronique heeft maatschappijgeschiedenis en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Tilburg.

'Impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief' (09.30 - 10.50 uur)

Onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van geneesmiddelen moet uiteindelijk meerwaarde opleveren voor de patiënt. Maar wat vindt die patiënt er eigenlijk van? Wordt hij of zij daar wel beter van? Heeft hij of zij er vertrouwen in? Welke ontwikkelingen zijn van meerwaarde, waar zitten de lacunes en wat moet echt anders? In hoeverre wordt voldoende rekening gehouden met wat voor de patiënt echt belangrijk is? Degene die dat het beste kunnen vertellen zijn patiënten die zelf zijn opgeleid in de zorg en professioneel werken met geneesmiddelen, voorschrijven en/of ervaring hebben met het beoordelen van onderzoeksaanvragen vanuit jongerenperspectief.
 
Drie jonge, sterke vrouwen vertellen aan de hand van hun persoonlijke verhaal hoe zij tegen geneesmiddelenontwikkeling en goed gebruik van geneesmiddelen aankijken. Zij zijn apotheker-onderzoeker, gynaecoloog of actief als ervaringsdeskundige onder andere in het jongerenpanel. Alle drie leven met de impact die een ernstige ziekte en geneesmiddelengebruik met zich meebrengt. Zij zullen vanuit verschillende perspectieven op goed gebruik van geneesmiddelen het publiek meegeven waar we liefst morgen mee aan de slag moeten.

Sprekers plenair ochtend:

 

Anne Leendertse

 

Anne Leendertse is afgestudeerd als clinical pharmacist in de geriatrie en werkt sinds 2005 in wetenschappelijk onderzoek, innovatie in de zorg, onderwijs / onderwijsontwikkeling en patiëntenzorg. Sinds 2016 werkt zij minder vanwege de fysieke beperkingen die astma met zich meebrengt. Zij verblijft zoveel mogelijk in de bergen om op adem te komen.

AnneLeendertse.nl

portret Anne Leendertse
Portret Annelien OosterbaanAnnelien OosterbaanAnnelien Oosterbaan werkt als prenataal gynaecoloog in het Erasmus MC. Annelien kreeg op haar 33ste klachten toen ze tijdens haar werk als gynaecoloog kijkoperaties moest uitvoeren. Na een rondgang langs verschillende artsen kreeg ze uiteindelijk de diagnose Parkinson. Als jonge patiënt zet zij zich in voor aandacht voor deze ziekte en het veranderen van de beeldvorming rondom Parkinson. Zelf probeert zij zoveel mogelijk te sporten om de symptomen van Parkinson te remmen en is zij ambassadeur van positieve gezondheid. 

Artikel Parkinson op Maat
Annelien Oosterbaan in gesprek bij Pauw (NPO)Eline van der MeulenEline studeerde gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen aan de VU. Als baby had zij een zeldzame, agressieve vorm van leukemie. Zij is hiervan genezen, maar heeft veel chronische gezondheidsproblemen overgehouden waarvoor zij medicatie moet gebruiken. Eline is actief voor het Prinses Máxima Centrum en voor verschillende onderzoeksinstituten en lid van het jongerenpanel ‘Zorg én Perspectief', wat bestaat uit en zich inzet voor jongeren met een chronische aandoening.

Website FNO, Zorg én Perspectief

Portret Eline van der Meulen

Subsessies ronde 1 (11.00 - 12.20 uur)

De volgende 7 subsessies vinden plaats:

1. Ook op de kleintjes letten: over geneesmiddelenonderzoek bij kinderen

De meeste geneesmiddelen worden niet specifiek voor de toepassing bij kinderen ontwikkeld en onderzocht. De vorm waarin een geneesmiddel kan worden toegediend, de manier waarop het wordt omgezet in het lichaam en het verrichten van geneesmiddelenonderzoek bij deze bijzondere populatie vraagt om een specifieke aanpak en kent andere praktische en ethische aspecten dan geneesmiddelenonderzoek bij volwassenen.

In deze sessie komen verschillende van deze aspecten aan de orde: een drankje in plaats van een pil als passende toedieningsvorm, de veiligheid en omzetting van geneesmiddelen bij kinderen met autisme en het belang van een goede infrastructuur voor onderzoek bij kinderen.

Sessievoorzitter: Dr. M. van der Graaff, voorzitter GGG-programmacommissie, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, apothekers, ziekenhuisapothekers, onderzoekers, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven

2. Doelmatige inzet van (dure) geneesmiddelen in de neurologie

Behandelingen in de neurologie worden wereldwijd toegepast, terwijl er ook vaak nog veel onbekend is over de (neven)effecten. In zowel onderzoeksprojecten als patiëntenregistraties, gesubsidieerd vanuit het GGG-programma, wordt onderzocht hoe het gebruik van geneesmiddelen in dit indicatiegebied kunnen worden verbeterd. In deze sessie worden resultaten van projecten op het gebied van Parkinson, multiple sclerose en cerebrale parese gepresenteerd.
Heeft vroege behandeling met levodopa voor de ziekte van Parkinson naast een symptomatisch effect ook een ziekte-modificerend effect?
Bij cerebrale parese worden de behandelingen met botuline toxine-A injecties geregistreerd en onderzocht om uiteindelijk de behandelingen te kunnen verbeteren en beter af te stemmen op de persoon. Wat levert deze registratie op voor patiënten?
Vroeg en agressief behandelen bij MS leidt tot betere controle van de ziekte, maar ook tot toegenomen blootstelling aan bijwerkingen. Kan bij patiënten die minimaal 5 jaar vrij van ontsteking zijn, de behandeling veilig worden gestopt? En hoe kan de registratie van MS-patiënten bijdragen aan goed gebruik van MS geneesmiddelen.

Sessievoorzitter: Drs. J.M. Hermans, BOGIN, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
onderzoekers, medisch specialisten, neurologen, apothekers, ziekenhuisapothekers
 

3. Goed gebruik in de GGZ

Geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen (psychofarmaca) hebben een centrale plaats in de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Onderzoek naar het gebruik van psychofarmaca kent echter de nodige uitdagingen; het betreft meestal een complexe en heterogene studiepopulatie die verspreid is over de hele zorgketen.
In deze sessie komen drie onderzoeken aan bod met geheel verschillende invalshoeken. Zo wordt gekeken naar de meerwaarde van de toevoeging van voedingssupplementen bij de behandeling van agressieve patiënten, wordt de potentie van een ‘oud’ geneesmiddel onderzocht bij autisme en wordt een meldingssysteem bij apothekers geïntroduceerd om een crisissituatie bij psychiatrische patiënten te voorkomen.

Sessievoorzitter: Drs. M.M. Tjoeng, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, psychiaters, apothekers, ziekenhuisapothekers, onderzoekers, psychiatrisch verpleegkundigen

4. Registraties voor onderzoek

Het verzamelen van zorggegevens uit de dagelijkse praktijk is een waardevolle bron om inzicht te krijgen in geneesmiddelengebruik in de praktijk en de effecten van behandeling. Een patiëntenregistratie die deze data op een gestructureerde wijze verzamelt kan ook worden ingezet voor (gerandomiseerd) onderzoek, bijvoorbeeld zorgevaluaties. In deze sessie wordt aan de hand van de ervaringen met het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) met gegevens over de behandeling van darmkanker patiënten, inzicht gegeven in welke mogelijkheden de registraties kunnen bieden voor onderzoek naar gepast gebruik en het opzetten van een trial binnen een registratie. Daarnaast wordt aan de hand van een toelichting op de Trials within cohorts (Twics)-aanpak bediscussieerd wat er nodig is om goed onderzoek te doen met gegevens uit zorgregistraties.

Sessievoorzitter: Dr. M.C.G. Daniëls, voorzitter GGG-commissie Patiëntenregistraties, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, apothekers, ziekenhuisapothekers, onderzoekers, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijve, projectleiders van patiëntenregistraties

5. Extra bijvangst uit GGG-projecten

GGG-projecten onderzoeken een grote diversiteit aan vraagstellingen op het gebied van doelmatige farmacotherapeutische behandelingen. Deze onderzoeken leiden tot concrete klinische uitkomsten en verbeteringen van de kwaliteit van zorg, maar kunnen daarnaast nog meer teweeg brengen dan de beoogde doelstellingen. Ook niet-direct wetenschappelijke of klinische uitkomsten kunnen van grote betekenis zijn voor andere ziektedomeinen of meer bredere maatschappelijke ontwikkelingen; we zouden dit ‘bijvangst’ kunnen noemen. In deze sessie komen daar enkele mooie voorbeelden uit het GGG-programma van aan bod. Maar U wordt ook uitgenodigd uw eigen ervaringen of ideeën in te brengen in de discussie. Een GGG-project is meer dan een gehonoreerde aanvraag, uitvoering en rapportage.

Sessievoorzitter: Prof. dr. H.G.M. Leufkens, voorzitter GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
projectleiders, onderzoekers, patiënten

Sessies gericht op klinische praktijk in eerste lijn

Deze subsessies zijn specifiek bedoeld voor huisartsen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Aanmeldingen van huisartsen krijgen voorrang.

6. Medicijninformatie in de praktijk: aan welke informatie heeft jouw patiënt behoefte?

Iedere patiënt is anders en daarmee verschilt ook de informatiebehoefte over medicijnen. Zo zijn er patiënten die alles willen weten: zij lezen bijvoorbeeld de bijsluiter en zoeken naar zo veel mogelijk informatie. Er zijn patiënten die voldoende hebben aan korte overzichtelijke informatie, bijvoorbeeld een compacte vorm van informatie met beeld. Terwijl anderen behoefte hebben aan alleen de informatie van de zorgverlener.
Hoe herken je verschillende typen patiënten? Hoe speel je in op hun informatiebehoeften? Wat kun jij doen om te checken of je patiënt de informatie heeft begrepen? En hoe stel jij als zorgverlener de juiste vragen over medicijngebruik? In deze workshop krijg je praktische handvatten voor in de praktijk.

Sessievoorzitter: J.H.C.E. Brouwers BBA BCom, CBG

Sprekers:

 • J.H.C.E. Brouwers BBA BCom, CBG
 • Dr. G. Boland, Pharos
 • Dr. N. Bol, Universiteit Tilburg

Meest interessant voor:
Eerstelijnszorg, praktiserende huisartsen, apothekers, apothekersassistenten, huisartsassistenten / huisartsondersteuners

7. Biologicals en de eerste lijn

Biologische geneesmiddelen worden in toenemende mate gebruikt bij de behandeling van onder andere immuun gemedieerde inflammatoire aandoeningen. Deze middelen grijpen vaak aan op heel specifieke processen die bij de pathogenese betrokken zijn en hebben een wezenlijk ander bijwerkingenprofiel dan niet-biologische geneesmiddelen. Alhoewel ze bijna uitsluitend in de tweede lijn voorgeschreven worden, zal de huisarts in toenemende mate met patiënten in contact komen die deze middelen gebruiken. In deze sessie staan we stil bij de aard en gebruik van deze geneesmiddelen, effectiviteit en mogelijke bijwerkingen, en aandachtspunten voor de behandeling in de dagelijkse praktijk.

Sessievoorzitter: Drs. N. Jessurun, Bijwerkingencentrum Lareb

Sprekers:

 • Dr. T. Giezen, SAHZ Haarlem
 • Dr. S.W. Tas, Amsterdam UMC - locatie AMC

Meest interessant voor:
praktiserende artsen en apothekers

Netwerklunch (12.20 - 13.20 uur)

netwerken tijdens de lunch

Subsessies I-ronde (13.30 - 14.20 uur)

De volgende 6 interactieve subsessies vinden plaats:

A. Eerste hulp bij AVG (en andere ethische en juridische problemen)

In een interactieve sessie geven experts een korte toelichting op de kaders van de AVG in combinatie met wetenschappelijk onderzoek en is er vooral ruimte om ervaringen uit te wisselen over ethische en juridische problemen, de hulp van experts in te roepen en elkaar verder te helpen. Tijdens de sessie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Hoe zorg je dat je informed consent vanaf start AVG-proof is? Welke oplossingen zijn er als je onderzoek met (genetische) data tegen restricties van de AVG aanloopt? Waar kan de ELSI-servicedesk mee helpen?

Invulling door:

 • Dr. S. Rebers PhD, NKI, ELSI-servicedesk
 • Dr. M. Boeckhout, MLC Foundation

B. Medicijn voor de Maatschappij

Deze interactieve sessie betreft een samenwerking tussen het GGG-programma en het platform Medicijn voor de Maatschappij. Dit platform is in 2019 gelanceerd in het Amsterdam UMC en heeft als doel om geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen langdurig beschikbaar en betaalbaar te maken voor patiënten. Dit doet het door als kennisplatform op te treden en door projecten voor specifieke geneesmiddelen op te zetten. Ook doet zij onderzoek naar beleid en regels voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.
In deze interactieve sessie bespreken we met u een aantal casussen waarin problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen zijn of dreigen te ontstaan en zijn er experts aanwezig om oplossingsgericht mee te denken over uw vragen.

Invulling door:

 • Dr. S.J. de Visser, ZonMw
 • Prof. dr. C.E.M. Hollak, Amsterdam UMC - locatie AMC
 • Drs. S. van den Berg, Amsterdam UMC - locatie AMC
 • Dr. M.E. Kemper, Amsterdam UMC - locatie AMC

Casus indienen
U kunt voor deze sessie uw casus of vraag van tevoren aanmelden. Deadline 5 maart

C. Versnellen van het opstarten van multicenter onderzoek: hoe kom je efficiënt tot inclusie van patiënten?

In deze interactieve sessie zal vanuit verschillende invalshoeken het opstarten van multicenter onderzoek centraal staan. Welke knelpunten herkennen we met elkaar en vooral, hoe kunnen we die samen oplossingsgericht aanpakken? Met expertise vanuit investigator-initiated onderzoek, STZ en CCMO wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken. En we kunnen even gluren bij onze buren! Tenslotte biedt deze sessie voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan op basis van vragen en casussen.

Sessievoorzitter:  H. Kamsteeg, DCFR

Invulling door:

 • Dr. ir. M.D.M. Al, CCMO
 • Dr. M.P. Trieling-Laan, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
 • E.P. van der Stok MD, Erasmus MC
 • Dr. F. Hulstaert, KCE België

Casus of vraag indienen
U kunt voor deze sessie uw casus of vraag aanmelden. De mogelijkheid hiervoor treft u aan in het aanmeldformulier voor het congres.

D. Innovaties op gebied van digitale farmaceutische zorgverlening

E-health staat voor elektronische gezondheid en gaat over digitale toepassingen in de zorg ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. De beloften en mogelijkheden van E-health zijn enorm groot. Zorg-apps, kunstmatige intelligentie, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, het zijn slechts enkele voorbeelden van technologische ontwikkelingen die de patiëntenzorg in de toekomst zullen gaan veranderen.
De vraag die in deze interactieve sessie centraal staat is: Hoe komt de farmaceutische zorgverlening in de toekomst eruit te zien onder invloed van verdere digitalisering? Samen met de deelnemers willen we daarover in discussie gaan. Daarnaast zullen we ingaan op: welke technologische ontwikkelingen zien we op ons afkomen, wat betekent digitalisering niet alleen voor de farmaceutische zorgverlening maar ook voor de patiënt en welke randvoorwaarden zijn nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën?

Sessievoorzitter: Drs. A.J.R. Prins, KNMP, lid GGG-raad

Invulling door:

 • Dr. C.A.W. Rijcken PharmD MHA, Pharmi
 • E. van der Meulen, Jongerenpanel Zorg én Perspectief

Deze sessie heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

E. Impact: Jong geleerd, oud gedaan

Deze sessie is specifiek gericht op jonge onderzoekers die aan de slag willen met impact: het versterken van de kansen voor doorontwikkeling en gebruik van je onderzoeksresultaten. Het GGG-programma selecteert op ‘implementeerbaarheid’. Wat is dat eigenlijk? Hoe kun je zorgen dat je resultaten worden vertaald naar veranderingen in het veld? ZonMw heeft een impactkader; hierbij gaat het niet alleen om hoogwaardige kennis maar ook om actieve kennisbenutting. Impact betekent kettingreacties in het veld en daarvoor is doelgerichte wisselwerking met de praktijk door slimme samenwerking met stakeholders essentieel. In deze interactieve sessie gaan de deelnemers met implementatietools zelf aan de slag.

Invulling door:

 • Dr. mr. P.B. Goense, ZonMw
 • G.A.E.G. van Asseldonk, ZonMw
 • R.C. Boereboom, ZonMw

Deze sessie richt zich specifiek op jonge onderzoekers, zoals aios, anios, agiko, agio, arts-onderzoekers

Deze sessie heeft een maximale capaciteit van 35 deelnemers.

F. In gesprek met Geneesmiddelen 5

Vijf organisaties die zich richten op het verbeteren van de farmacotherapeutische informatievoorziening richting zorgverleners hebben zich verenigd in de Geneesmiddelen 5 (G5). Deze G5 betreft de organisaties College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Instituut verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, Geneesmiddelenbulletin (GeBu) en Zorginstituut Nederland (ZiNL).
Maar wat doen deze organisaties en waarom werken ze samen? In deze interactieve sessie krijgt u de gelegenheid kennis te maken met deze organisaties en gaat u in gesprek met hen.
Waarvoor kunt u als zorgprofessional terecht bij de G5? Waarmee kan en moet de G5 volgens u aan de slag?

Invulling door:

 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Dr. H. Zwikker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
 • Drs. J.J.H. Waterreus, Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
 • Bijwerkingencentrum Lareb
 • Prof. dr. F.M. Helmerhorst, GeBu
 • J. Pesch, Zorginstituut Nederland (ZiNL)

'FAST - Future Affordable and Sustainable Therapies' (14.30 - 15.25 uur)

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische interventies is sterk in beweging. Nieuwe behandelvormen zoals regeneratieve geneeskunde, behandeling op maat (personalised medicine) en geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen zijn in opkomst. Om de therapieën van morgen – future therapies – optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen is een kennisintensief proces nodig, mogelijk met nieuwe businessmodellen en (publiek/private) samenwerkings- en financieringsmodellen.
Door dit proces gericht te ondersteunen en bestaande initiatieven beter met elkaar te verbinden, verstevigt Nederland zijn positie op het terrein van Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST). ZonMw presenteert FAST, een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen. Gericht op de onderdelen van dit proces waar verbetering mogelijk is, zodat Nederlands onderzoek verder kan excelleren.

Sprekers plenair middag:Dr. M.A. DutréeMichel Dutrée studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde hier in 1991. Op dit moment werkt hij als raadgever / interimmanager aan complexe, vaak politieke vraagstukken via zijn eigen bureau Assistis. Als moderator zal Michel de toelichting op het nieuwe initiatief FAST begeleiden.

portret Michel Dutree
Portret Hanneke de Kort

 


Dr. H. de Kort
 

Hanneke de Kort is trekker van de NWA route Regeneratieve Geneeskunde en programmamanager Regeneratieve Geneeskunde aan het LUMC. Zij studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Op het GGG-congres licht zij het speerpunt Regeneratieve Geneeskunde toe uit de programmalijn ‘Speerpunten voor onderzoek en ontwikkeling’.

Lees meer over de NWA route Regeneratieve GeneeskundeDrs. A. Verkamman


Annemiek Verkamman is directeur van HollandBIO, de belangenvereniging die ruim 200 life sciences bedrijven in Nederland vertegenwoordigt en verbindt. Zij is van huis uit scheikundige en econoom en heeft in het verleden ervaring opgedaan met productontwikkeling en het opstellen en uitvoeren van innovatiebeleid. Annemiek licht haar visie en die van de sector toe op de ontwikkelingen rond Personalised Medicine, één van de speerpunten uit de programmalijn ‘Speerpunten voor onderzoek en ontwikkeling’.

Lees meer over de NWA route Personalised Medicine

portret Annemiek Verkamman
Portret Carla Hollak

 

Prof. dr. C.E.M. Hollak

 

Carla Hollak is hoogleraar metabole ziekten aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten. In 2018 won de onderzoeksgroep van Carla Hollak voor haar onderzoek naar geïndividualiseerde behandeling van de ziekte van Fabry de ZonMw Parel.
Met haar expertise op het gebied van weesgeneesmiddelen zal zij de programmalijn ‘Speerpunten voor onderzoek en ontwikkeling’ van het FAST initiatief belichten.

Subsessies ronde 2 (15.40 - 17.00 uur)

De volgende 7 subsessies vinden plaats:

8. Therapietrouw: van onderzoek naar praktijk

Bevordering van therapietrouw vraagt om maatwerk. Over de jaren heen zijn veel succesvolle interventies ontwikkeld om therapietrouw te bevorderen. Deze interventies richten zich zowel op het begin van de therapie om te voorkomen dat patiënten therapieontrouw worden als op patiënten die na verloop van tijd hun medicatie minder goed innemen of helemaal stoppen.
Helaas vinden deze interventies nog niet goed hun weg naar de reguliere zorg. Implementatie van succesvolle interventies op het gebied van therapietrouw is voor zorgaanbieders dikwijls een uitdaging. Tijdens deze sessie staat de vraag centraal hoe een bewezen therapietrouwinterventie het beste in de praktijk kan worden ingevoerd en welke aspecten een rol spelen bij het implementatieproces.

Prof. Sabina de Geest is een expert in implementatiewetenschap, een domein dat zeer relevant is voor gezondheidswetenschappers, clinici en beleidsmakers die wetenschappelijke bevindingen willen vertalen naar en verankeren in de dagelijkse klinische praktijk. Aan de hand van voorbeelden bij HIV en longinhalatie wordt besproken hoe de implementatie van interventies kan worden verbeterd.

Sessievoorzitter: Ir. G.R. Visser, voorzitter STIP commissie, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
apothekers, ziekenhuisapothekers, medisch specialisten, huisartsen, onderzoekers, apothekersassistenten

9. Behandeling van diabetes - van dieet tot voorspellende moleculen

Na de diagnose diabetes wordt, in overleg met de patiënt, een afweging gemaakt over de inzet van de behandeling. Aan de hand van lopende onderzoeken worden in deze sessie ontwikkelingen op het gebied van medicatie en leefstijl en voeding besproken. De recent gestarte POEM-studie onderzoekt behandeling van zwangerschapsdiabetes en de lange termijn uitkomsten. Daarnaast zijn er gegevens dat voedings- en leefstijladviezen een positief effect hebben op meer dan diabetes alleen. Het onderzoek ‘Small Molecules - Big Promises’ wil voorspellen hoe mensen met diabetes type 2 reageren op medicijnen. De onderzoekers-behandelaars zullen inzichten geven in de data en de discussie wordt aangegaan wat dit kan betekenen voor de praktijk in de toekomst.

Sessievoorzitter: Prof. dr. J.S. Burgers, NHG, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, beleidsmakers, patiënten(organisaties), (praktiserende) huisartsen

10. Psychedelica als medicijn

De aandacht voor het gebruik van psychedelica als geneesmiddel voor het behandelen van pijn, trauma’s en (zware) depressies neemt toe. De inzet van middelen als cannabis, MDMA, LSD en psilocybine (paddo’s) kunnen rekenen op hernieuwde wetenschappelijke interesse. Zo wordt onderzocht of MDMA kan helpen bij het verlichten van klachten van veteranen met ernstige traumatische ervaringen, wordt ‘partydrug’ ketamine onderzocht bij patiënten met een behandelresistente depressie, en is er behoefte aan meer onderzoek naar de inzet van medicinale cannabis bij pijnbestrijding en epilepsie. Kunnen deze middelen een waardevolle aanvulling of zelfs alternatief vormen voor de traditionele behandelingsmethoden? Zijn psychedelica klaar voor klinisch gebruik in de psychiatrie en pijnbestrijding?

Sessievoorzitter: Prof. dr. R.J. van der Gaag, lid GGG-programmacommissie

Sprekers:

Meest interessant voor:
onderzoekers, psychiaters, apothekers, ziekenhuisapothekers, neurologen, huisartsen

11. Hart- en vaatziekten - veelbelovende resultaten in vogelvlucht

Binnen het GGG-programma lopen veel projecten op het gebied van hart- en vaatziekten. Afgelopen jaar zijn er weer verschillende projecten afgerond met veelbelovende resultaten. De projectleiders van deze projecten nemen u mee van farmacogenetica om de juiste behandeling na een hartinfarct vast te stellen tot een software applicatie om een individueel voorspeld behandeleffect te bepalen, waarbij ook specifiek aandacht is voor implementatie: wat gebeurt er nu verder met deze resultaten?

Sessievoorzitter: Prof. dr. H.G.M. Leufkens, voorzitter GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisme (cardiologie), verpleegkundig specialisten, onderzoeksinstituut, patiëntenorganisatie, eerstelijn, huisartsen

12. Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie

Het in kaart brengen van het menselijk genoom wordt steeds gemakkelijker door de snelle ontwikkeling van DNA sequencing technieken. Next Generation Sequencing (NGS)
biedt een enorm potentieel voor de toepassing van Personalised Medicine binnen de Nederlandse gezondheidszorg. In deze sessie worden de resultaten van twee consortia binnen het programma Personalised Medicine toegelicht; PATH en TANGO. Daarnaast wordt het European ‘1+ Million Genomes’ initiatief besproken en welke kansen dit biedt.

Voor goed gebruik van veel van de nieuwe geneesmiddelen gericht tegen kanker is genetisch profilering van tumoren nodig. Binnen de pathologielaboratoria worden deze voor een groot aantal tumortypes uitgevoerd. Deze profilering en de plaats in het zorgtraject van patiënten met kanker wordt onderzocht in het Predictieve Analyse voor Therapie (PATH-project). De belangrijkste doelstelling van het TANGO project is het bepalen van het optimale gebruik van de nieuwste DNA-analyse technieken op basis van Whole Genome Sequencing (WGS), ten behoeve van therapie-op-maat voor patiënten met vergevorderd niet-kleincellig longkanker en melanoom. Onderdelen van het project zijn oa het bepalen van de diagnostische waarde en de doelmatigheid van WGS versus huidige diagnostiek, en het berekenen van uitkomsten van behandelbeslissingen op basis van WGS-diagnostiek.

Sessievoorzitter: Prof. dr. E.C. Klasen, voorzitter GGG-commissie Personalised Medicine

Sprekers:

Meest interessant voor:
onderzoekers, medisch specialisten, klinisch chemici, pathologen, ziekenhuisapothekers, patienten(vertegenwoordigers)

 Sessies gericht op klinische praktijk in eerste lijn

Deze subsessies zijn specifiek bedoeld voor huisartsen. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Aanmeldingen van huisartsen krijgen voorrang.

13. (Huis)arts, geneesmiddel & milieu

De Nederlandse samenleving gebruikt steeds meer medicatie. Er is echter ook steeds meer verspilling van medicatie. Veel patiënten houden thuis medicijnen over, omdat ze niet (meer) nodig zijn of omdat de behandeling aangepast wordt vanwege ongewenste bijwerkingen. Daarnaast bereiken jaarlijks meer dan 140.000 kilo medicijnresten het oppervlaktewater. Het toenemende gebruik van medicijnen en verspilling ervan laat zijn sporen na in de natuur.
In deze sessie nemen we u mee in de actualiteiten rond geneesmiddelen en milieu en bespreken we hoe u als (huis)arts uw steentje bij kunt dragen.

Sessievoorzitter: Drs. B.A.D. van Soest-Segers, programma duurzame farmacie (VIG / Bogin / Neprofarm / KNMP)

Sprekers:

 • Dr. H. Zwikker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
 • Dr. ir. C. Moermond, RIVM
 • Dr. I. Wichers, Nederlands Huisartsen Genootschap

Meest interessant voor:
praktiserende (huis)artsen, POH’ers, physician assistants, verpleegkundig specialisten in de huisartspraktijk, assistenten, beleidsmakers

14. Farmacogenetica in de eerste lijn

Effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen tussen patiënten sterk verschillen. Een deel van deze verschillen kan verklaard worden door genetische variaties tussen patiënten. De uitkomsten van farmacogenetisch onderzoek kunnen inzicht geven in de manier waarop patiënten geneesmiddelen omzetten en biedt daarom steeds meer mogelijkheden voor personalised medicine. In deze sessie bespreken we mogelijkheden die farmacogenetisch onderzoek kan bieden en staan we stil bij de rol van de eerste lijn in het aanvragen en beoordelen van dit onderzoek.

Sessievoorzitter: Prof. dr. E.P. van Puijenbroek, Bijwerkingencentrum Lareb

Sprekers:

 • Dr. M. Matic, Erasmus MC
 • Drs. C. Hooymans, Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Drs. J.J.W.H. Crasborn MD, Zilveren Kruis

Meest interessant voor:
praktiserende artsen en apothekers

Samenwerking tijdens het GGG-congres

Het GGG-programma wordt aangestuurd door de GGG-raad. In deze raad hebben vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, medisch specialisten, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars zitting. De leden van de GGG-raad hebben een actieve rol in het congres, onder andere als sessievoorzitters. In deze editie wordt daarnaast samengewerkt met Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

logo deelnemende organisaties

Locatie Beurs van Berlage, Amsterdam

Gebouw Beurs van Berlage

Het GGG-congres vindt plaats in de Beurs van Berlage, Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam. De ontvangst is in de Graanbeurszaal.

Bereikbaarheid Beurs van Berlage

Dagvoorzitter Inge Diepman

portret Inge Diepman

Net als de voorgaande congresbijeenkomsten vervult Inge Diepman de rol van dagvoorzitter.

Inge Diepman werd bekend als tv-en radiopresentator van programma’s als B&W, Herexamen, Vroege Vogels en Het Zwarte Schaap, waarmee zij in 2001 een Gouden Beeld won voor de aflevering met oud-politicus Willem Aantjes. Haar grote betrokkenheid en professionaliteit maakt haar tot een veelgevraagd dagvoorzitter en presentator van tv-programma’s op internet.

Met haar brede kennis over de medische sector, zorg en de ontwikkelingen op dit gebied en haar inmiddels opgebouwde kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal zij bijdragen aan een geslaagde congresdag.

Accreditatie

De accreditaties voor het GGG-congres 2020 worden aangevraagd op basis van het programma.

 • Huisartsen, medisch specialisten (KNMG/GAIA): 6 punten
 • Openbare apothekers (KNMP): 6 punten
 • Ziekenhuisapothekers (NVZA): 5 punten
 • Apothekersassistenten (NVFZ en Optimafarma) 6 punten
 • Farmaceutisch consulenten (ADAP / AERP / KABIZ / SANA, in aanvraag)
 • Doktersassistenten (KABIZ - CADD van de NVDA): 6 punten
 • Praktijkondersteuners (NVvPO): 6 punten
 • Hart en Vaat Verpleegkundigen (Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen, in aanvraag)
 • Klinische fysica (NVKF, in aanvraag)
 • Farmaceutische Geneeskundigen (NVFG, in aanvraag)
 • Physician Assistants (NAPA): 6 punten
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 6 punten
 • Verpleegkundig specialisten Register: 6 punten

Vragen en informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over de dag zelf, dan kunt u terecht bij de communicatiemedewerkers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen:

 • geneesmiddelen@zonmw.nl
 • Mariëtte van Wijk of Marieke van Gelderen, 070 349 54 64

Heeft u een praktische vraag, bijvoorbeeld over aan- of afmelding
of bereikbaarheid? Stelt u deze dan aan:

 • geneesmiddelen@odetteorganiseert.nl
 • Odette Organiseert, 06 25 06 52 98

Social media

Volg ons op twitter @zonmw en praat mee via #gggcongres

aanmeldingsbadges

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Fotografie: Michel Groen

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website