Op donderdag 15 april en vrijdag 16 april organiseert ZonMw het achtste congres Goed Gebruik Geneesmiddelen. Aan het GGG-congres 2021 kunt u online deelnemen, net even anders dan we gewend zijn, maar het congresprogramma is als vanouds uitdagend en divers.

Inhoud

Over het GGG-congres

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Het congres heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan aspecten rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen.

Plenair en in de subsessies komen relevante vragen aan bod als: op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? Natuurlijk besteden we tijdens het congres aandacht aan COVID-19. Het plenaire deel op donderdag is hier volledig aan gewijd.

We hebben ervoor gekozen het congres in twee gedeelten ‘uit te zenden’: een live uitzending op donderdagmiddag met een mooi en afwisselend programma. En op vrijdagmiddag is er een ronde met 4 (prerecorded) parallelle subsessies die u kunt volgen en waar u live via de chat aan kunt deelnemen.

Hieronder leest u hier uitgebreid over en lichten we de verschillende subsessies toe waarvoor u zich kunt aanmelden.

Wij zenden uit vanuit onze vertrouwde congreslocatie de Beurs van Berlage in Amsterdam. Waar u online deelneemt kunt u helemaal zelf bepalen.

U bent van harte welkom tijdens deze congresdag(en).
Meld u aan, laat u inspireren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen.

Direct aanmelden voor het congres

Programma

Donderdag 15 april, Dag 1

De aftrap van het congres op 15 april wordt gegeven door de voorzitter bestuur ZonMw Jeroen Geurts. Het plenaire deel richt zich op COVID-19 en heeft als titel meegekregen: Goed Gebruik Geneesmiddelen in de hoogste versnelling: COVID-19. De COVID-19-uitbraak is zeer bepalend geweest voor afgelopen jaar en zal ook in de toekomst een belangrijke impact hebben op ons leven, de zorg en zeker ook het geneesmiddelenveld. Vijf sprekers zullen ieder vanuit hun professionele perspectief dit thema belichten en hierover met elkaar in gsprek gaan.
Aansluitend volgt de uitreiking van een ZonMw Parel aan drie GGG-projecten die vanuit een bijzondere samenwerking mooie resultaten hebben gerealiseerd.
Vanaf 15.30 uur volgen Ronde 1 en Ronde 2 van de subsessies (sessie 1 t/m 4 en 5 t/m 8). Deze eerste dag sluiten we af om 18.15 uur.

Vrijdag 16 april, Dag 2

Het GGG-congres kent dit jaar op vrijdag 16 april een digitaal vervolg. Vanaf 15.00 uur zal na een kort intro Ronde 3 van de subsessies (sessie 9 t/m 12) te volgen zijn. Deze sessies zijn prerecorded, maar u kunt live via de chat bijdragen en reageren.
De uitzending eindigt om iets na half 5. Normaal gesproken een mooie tijd om elkaar onder het genot van een drankje te spreken en ontmoeten. Dat hopen we het volgende GGG-congres weer met elkaar te kunnen doen.

Programma donderdag 15 april

13.45-14.00 uurInloop online congres
14.00-14.10 uurWelkom door dagvoorzitter Inge Diepman
   en opening door Jeroen Geurts, voorzitter bestuur ZonMw
14.10-15.00 uur‘Goed Gebruik Geneesmiddelen in de hoogste versnelling: COVID-19’
15.00-15.20 uurParel uitreiking door Véronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw
15.20-15.30 uurBreak: gelegenheid om naar de subsessies Ronde 1 te gaan
15.30-16.45 uurRonde 1 subsessies 1 t/m 4
   (sessie 4: specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn)
16.45-16.55 uurBreak: gelegenheid om naar de subsessies Ronde 2 te gaan
16.55-18.10 uurRonde 2 subsessies 5 t/m 8
   (sessie 8: specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn)
18.10 -18.15 uurAfsluiting dag en vooruitblik programma vrijdag 16 april door Inge Diepman

Programma vrijdag 16 april

14.45-15.00 uurInloop online congres
15.00- 15.10 uurWelkom door dagvoorzitter Inge Diepman
15.10-15.15 uurGelegenheid om naar de subsessies Ronde 3 te gaan
15.15-16.30 uurRonde 3 subsessies 9 t/m 12
   (sessie 12: specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn)
16.30-16.40 uurAfsluiting GGG-congres door Inge Diepman

Plenair - Goed Gebruik Geneesmiddelen in de hoogste versnelling: COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft landelijke en wereldwijde impact. De grote aantallen besmettingen, de hoge overlijdenscijfers en de druk op de zorg heeft veel aan het licht gebracht waar we niet op waren voorbereid. Van mondmaskers tot omgangsregels, van de behandeling van COVID-19-patiënten tot aantal beschikbare IC-bedden. Van vaccinatie tot medicatie. Van communicatie tot lock downs. Van vechten tot samenwerking. Iedereen heeft ermee te maken.
Hoe kijken we terug, wat zijn de geleerde lessen. Hoe kijken we vooruit, wat zijn de te leren lessen.
Vier betrokken professionals kijken ieder vanuit het geneesmiddelenperspectief en vanuit zijn of haar eigen professie naar dit thema: onderzoek, nationaal en internationaal, de beleidskant, het ontwikkelingstraject van vaccinaties, de informatievoorziening en toekomstperspectieven. Gezamenlijk zullen zij onder leiding van Inge Diepman in alle breedte van het probleem de diepte ingaan en de online aanwezigen meenemen in hun ervaringen, verwachtingen, dilemma’s en oplossingen.

Sprekers:

  • Dr. L.P.G. Derde, UMC Utrecht
  • Prof. dr. M. Roestenberg
  • Prof. dr. F.R. Rosendaal, LUMC
  • Drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, IVM

 

Dr. L.P.G. Derde, Universitair Medisch Centrum Utrecht


Lennie Derde is intensivist in het UMC Utrecht. Samen met collega Marc Bonten coördineert zij het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek in Europa. Dit onderzoek is oorspronkelijk opgezet als een doorlopende internationale studie om de behandeling van longontsteking te verbeteren. Het onderzoek is zo opgezet dat – bijvoorbeeld tijdens een pandemie – snel middelen op effectiviteit kunnen worden getest. Dit gebeurt nu ook met potentiële middelen voor de behandeling van COVID-19, waarbij het onderzoek inmiddels wordt uitgevoerd in bijna 300 ziekenhuizen in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Azië en Europa.

REMAP-CAP

portret Lennie Derde
portret Meta Roestenberg

 

Prof. dr. M. Roestenberg


Meta Roestenberg is internist-infectioloog aan het LUMC in Leiden. Als arts heeft zij op de Intensive care (IC) gewerkt en is naast onderzoeker naar het middel remdesivir ook medisch verantwoordelijke bij de Janssen vaccin studie. Meta kan veel vertellen over COVID-19 in de praktijk in het ziekenhuis en over onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins rondom COVID-19.

 

Prof. dr. F.R. Rosendaal, Leids Universitair Medisch Centrum


Frits Rosendaal is hoogleraar klinische epidemiologie in het LUMC en maakt deel uit van het onderzoeksteam van de BCG-PRIME studie onder 6132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder. Hij is lid van de CCMO en voorzitter van het onafhankelijke adviespanel innovatieve behandelingen COVID-19 dat het ministerie van VWS adviseert over beloftevolle nieuwe coronabehandelingen.

Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID19

 

portret Frits Rosendaal
Portret Ruud Coolen van Brakel

 

Drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel, Instituut Verantwoord Medicijngebruik


Ruud Coolen van Brakel is directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM heeft tot doel als neutrale organisatie de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik te verbeteren. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft. Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland maakt het IVM tweewekelijks een Coronanieuwsbulletin met daarin het laatste nieuws over geneesmiddelengebruik en vaccins rondom corona.

 

Pareluitreiking

parel

Tijdens het congres zal een ZonMw Parel worden uitgereikt. De Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw-projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen gelden voor de honderden projecten die jaarlijks van ZonMw subsidie ontvangen.

Subsessies Ronde 1 (15.30 - 16.45 uur)

De volgende 4 subsessies vinden plaats:

1. Ook op de kleintjes letten: over geneesmiddelenonderzoek bij kinderen

De meeste geneesmiddelen worden niet specifiek voor de toepassing bij kinderen ontwikkeld en onderzocht. De vorm of dosering waarin een geneesmiddel kan worden toegediend, de keuze voor het soort geneesmiddel en het verrichten van geneesmiddelenonderzoek bij deze bijzondere populatie vraagt om een specifieke aanpak en kent andere praktische en ethische aspecten dan geneesmiddelenonderzoek bij volwassenen.

In deze sessie komen verschillende van deze aspecten aan de orde: een drankje in plaats van een pil als passende toedieningsvorm, optimale pijnbehandeling bij kinderen na open hart operaties en het belang van een goede infrastructuur voor onderzoek bij kinderen.

Sessievoorzitter: Dr. M. van der Graaff, voorzitter GGG-programmacommissie, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, apothekers, ziekenhuisapothekers, onderzoekers, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven

2. Goed gebruik in de GGZ

Geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen (psychofarmaca) hebben een centrale plaats in de behandeling van psychiatrische aandoeningen. Onderzoek naar het gebruik van psychofarmaca kent echter de nodige uitdagingen; het betreft meestal een complexe en heterogene studiepopulatie die verspreid is over de hele zorgketen. In deze sessie komen drie onderzoeken aan bod met verschillende invalshoeken: de potentie van een ‘oud’ geneesmiddel en het veilig gebruik van antipsychotica bij kinderen met autisme, en een aanvullende behandeling voor patiënten met schizofrenie.

Sessievoorzitter:  Drs. M.M. Tjoeng, voorzitter commissie Drug Rediscovery, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, psychiaters, apothekers, ziekenhuisapothekers, onderzoekers, psychiatrisch verpleegkundigen

3. Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie

Het in kaart brengen van het menselijk genoom wordt steeds gemakkelijker door de snelle ontwikkeling van DNA sequencing technieken. Next Generation Sequencing (NGS) biedt een enorm potentieel voor de toepassing van Personalised Medicine binnen de Nederlandse gezondheidszorg. In deze sessie worden de resultaten van twee consortia binnen het programma Personalised Medicine toegelicht; PATH en TANGO.

Voor goed gebruik van veel van de nieuwe geneesmiddelen gericht tegen kanker is genetische profilering van tumoren nodig. Binnen de pathologielaboratoria worden deze voor een groot aantal tumortypes uitgevoerd. Deze profilering en de plaats in het zorgtraject van patiënten met kanker wordt onderzocht in het Predictieve Analyse voor Therapie (PATH-project). De belangrijkste doelstelling van het TANGO project is het bepalen van het optimale gebruik van de nieuwste DNA-analyse technieken op basis van Whole Genome Sequencing (WGS), ten behoeve van therapie-op-maat voor patiënten met vergevorderd niet-kleincellig longkanker en melanoom. Onderdelen van het project zijn onder andere het bepalen van de diagnostische waarde en de doelmatigheid van WGS versus huidige diagnostiek, en het berekenen van uitkomsten van behandelbeslissingen op basis van WGS-diagnostiek. Daarnaast wordt via het ELSI consortium aandacht besteed aan de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van personalised medicine.

Sessievoorzitter:  Prof. dr. T. van Gelder, vice-voorzitter commissie Personalised Medicine

Sprekers:

Meest interessant voor:
onderzoekers, medisch specialisten, klinisch chemici, pathologen, ziekenhuisapothekers, patienten(vertegenwoordigers)

4. Voorbij de horizon: nieuwe geneesmiddelen in de praktijk

(Sessie gericht op klinische praktijk in eerste lijn)

Er zijn een aantal nieuwe geneesmiddelen op de markt bij veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. In deze sessie gaan we het hebben over de toegevoegde waarde van nieuwe geneesmiddelen in de eerste lijn. Dit gaat bijvoorbeeld over nieuwe geneesmiddelen bij diabetes mellitus type 2 (DM2), hartfalen, obesitas en migraine. We bespreken de voors en tegens van deze middelen en gaan in op het bepalen van de toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande behandelingen. Ook kijken we vooruit naar middelen die er in de nabije toekomst aankomen.
In het tweede gedeelte van de sessie presenteren we een horizonscan van middelen bij de preventie en behandeling van COVID-19, zodat u weet welke middelen in de toekomst mogelijk ingezet worden bij COVID-19

Sessievoorzitter: Drs. D. Greven, Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Sprekers:

  • Drs. M. Dankers, IVM
  • Drs. A.C. Lambooij, IVM

Meest interessant voor:
Praktiserende (huis)artsen, apothekers en beleidsmakers.

Subsessies Ronde 2 (16.55 - 18.10 uur)

De volgende 4 subsessies vinden plaats:

5. Registraties voor onderzoek

Het verzamelen van zorggegevens uit de dagelijkse praktijk is een waardevolle bron om inzicht te krijgen in geneesmiddelengebruik in de praktijk en de effecten van behandeling. Een patiëntenregistratie die deze data op een gestructureerde wijze verzamelt kan ook worden ingezet voor (gerandomiseerd) onderzoek, bijvoorbeeld zorgevaluaties. In deze sessie wordt aan de hand van de ervaringen met het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) met gegevens over de behandeling van darmkankerpatiënten, inzicht gegeven in welke mogelijkheden de registraties kunnen bieden voor onderzoek naar gepast gebruik en het opzetten van een trial binnen een registratie. Daarnaast wordt aan de hand van een toelichting op de Trials within cohorts (Twics)-aanpak bediscussieerd wat er nodig is om goed onderzoek te doen met gegevens uit zorgregistraties.

Sessievoorzitter: Prof. dr. J.G.W. Kosterink, voorzitter Regie op Registers

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, apothekers, ziekenhuisapothekers, onderzoekers, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, projectleiders van patiëntenregistraties

6. Therapietrouw: van onderzoek naar praktijk

Goed gebruik van geneesmiddelen betreft het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen nadat deze geregistreerd zijn voor gebruik met als doel bij te dragen aan een betere kwaliteit van zorg. Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel nieuwe kennis op. Kennis van effectieve interventies alleen is onvoldoende om te komen tot daadwerkelijk gebruik van deze interventies en daarmee een beter gebruik van geneesmiddelen in de praktijk. Zo zijn er over de jaren heen veel succesvolle interventies ontwikkeld om therapietrouw te bevorderen. Helaas vinden deze interventies niet altijd goed hun weg naar de reguliere zorg en is implementatie van succesvolle interventies voor zorgaanbieders dikwijls een uitdaging.
Tijdens deze subsessie staat de vraag centraal hoe een bewezen (therapietrouw)interventie het beste in de praktijk kan worden ingevoerd en welke aspecten een rol spelen bij het implementatieproces. Ook wordt aan de hand van voorbeelden van projecten binnen het GGG-programma besproken hoe het goed gebruik van geneesmiddelen kan worden verbeterd.

Sessievoorzitter: Ir. G.R. Visser, voorzitter STIP-commissie, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
apothekers, ziekenhuisapothekers, medisch specialisten, huisartsen, onderzoekers, apothekersassistenten

7. Psychedelica als medicijn

De aandacht voor het gebruik van psychedelica als geneesmiddel voor het behandelen van pijn, trauma’s en (zware) depressies neemt toe. De inzet van middelen als cannabis, MDMA, LSD en psilocybine (paddo’s) kunnen rekenen op hernieuwde wetenschappelijke interesse. Zo wordt onderzocht of MDMA kan helpen bij het verlichten van klachten van veteranen met ernstige traumatische ervaringen, wordt ‘partydrug’ ketamine onderzocht bij patiënten met een behandelresistente depressie, en is er behoefte aan meer onderzoek naar de inzet van medicinale cannabis bij pijnbestrijding en epilepsie. Kunnen
deze middelen een waardevolle aanvulling of zelfs alternatief vormen voor de traditionele behandelingsmethoden? Zijn psychedelica klaar voor klinisch gebruik in de psychiatrie en neurologie?

Sessievoorzitter:  Prof. dr. R.J. van der Gaag, lid GGG-programmacommissie

Sprekers:

Meest interessant voor:
onderzoekers, psychiaters, apothekers, ziekenhuisapothekers, neurologen, huisartsen

8. Medicijninformatie in de praktijk: aan welke informatie heeft jouw patiënt behoefte?

(Sessie gericht op klinische praktijk in eerste lijn)

Iedere patiënt is een ander type en daarmee verschilt ook de informatiebehoefte over medicijnen en vaccins. Zo zijn er patiënten die alles willen weten: zij lezen bijvoorbeeld de bijsluiter en zoeken naar veel informatie. Er zijn patiënten die voldoende hebben aan korte overzichtelijke informatie, bijvoorbeeld een compacte vorm van informatie met beeld. Terwijl anderen alleen behoefte hebben aan informatie van de zorgverlener. Hoe herken je verschillende typen patiënten en hoe speel je in op hun informatiebehoeften? En wat kun jij doen om te checken of je patiënt de informatie heeft begrepen? En hoe stel jij als zorgverlener de juiste vragen over medicijngebruik?
In deze workshop krijg je praktische handvaten voor in de praktijk.

Sessievoorzitter: Prof. dr. A. de Boer, CBG

Sprekers:

  • J.H.C.E. Brouwers BBA BCom, CBG
  • Dr. G. Boland, Pharos
  • Dr. A.J. Linn, Universiteit van Amsterdam

Meest interessant voor:
Eerstelijnszorg, praktiserende huisartsen en apothekers, apothekersassistenten, huisartsassistenten/huisartsondersteuners

Subsessie ronde 3 (vrijdag 16 april 15.15 - 16.30 uur)

9. Doelmatige inzet van (dure) geneesmiddelen in de neurologie

Behandelingen in de neurologie worden wereldwijd toegepast, terwijl er ook vaak nog veel onbekend is over de (neven)effecten. In zowel onderzoeksprojecten als patiëntenregistraties, gesubsidieerd vanuit het GGG-programma, wordt onderzocht hoe het gebruik van geneesmiddelen in dit indicatiegebied kunnen worden verbeterd. In deze sessie worden resultaten van projecten op het gebied van Parkinson, multiple sclerose en cerebrale parese gepresenteerd.
Heeft vroege behandeling met levodopa voor de ziekte van Parkinson naast een symptomatisch effect ook een ziekte-modificerend effect?
Bij cerebrale parese worden de behandelingen met botuline toxine-A injecties geregistreerd en onderzocht om uiteindelijk de behandelingen te kunnen verbeteren en beter af te stemmen op de persoon. Wat levert deze registratie op voor patiënten?
Vroeg en agressief behandelen bij MS leidt tot betere controle van de ziekte, maar ook tot toegenomen blootstelling aan bijwerkingen. Kan bij patiënten die minimaal 5 jaar vrij van ontsteking zijn, de behandeling veilig worden gestopt? En hoe kan de registratie van MS-patiënten bijdragen aan goed gebruik van MS-geneesmiddelen.

Sessievoorzitter: Drs. J.M. Hermans, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
onderzoekers, medisch specialisten, neurologen, apothekers, ziekenhuisapothekers

10. Hart- en vaatziekten - veelbelovende resultaten in vogelvlucht

Binnen het GGG-programma lopen veel projecten op het gebied van hart- en vaatziekten. Afgelopen jaar zijn er weer verschillende projecten afgerond met veelbelovende resultaten. De projectleiders van deze projecten nemen u mee van een hartinfarct bij ouderen tot een software applicatie om een individueel voorspeld behandeleffect te bepalen, waarbij ook specifiek aandacht is voor implementatie: wat gebeurt er nu verder met deze resultaten?

Sessievoorzitter: Prof. dr. H.G.M. Leufkens, voorzitter GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten (cardiologie), verpleegkundig specialisten, onderzoeksinstituut, patiëntenorganisatie, eerstelijn, huisartsen

11. Behandeling van diabetes - van dieet tot voorspellende moleculen

Na de diagnose diabetes wordt, in overleg met de patiënt, een afweging gemaakt over de inzet van de behandeling. Aan de hand van lopende onderzoeken worden in deze sessie ontwikkelingen op het gebied van medicatie en leefstijl en voeding besproken.
De POEM-studie onderzoekt behandeling van zwangerschapsdiabetes en de lange termijn uitkomsten. Daarnaast zijn er gegevens dat voedings- en leefstijladviezen een positief effect hebben op meer dan diabetes alleen. Het onderzoek ‘Small Molecules - Big Promises’ wil voorspellen hoe mensen met diabetes type 2 reageren op medicijnen. De onderzoekers-behandelaars zullen inzichten geven in de data en de discussie wordt aangegaan wat dit kan betekenen voor de praktijk in de toekomst.

Sessievoorzitter:  Prof. dr. J.S. Burgers, lid GGG-raad

Sprekers:

Meest interessant voor:
medisch specialisten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, beleidsmakers, patiënten(organisaties), (praktiserende) huisartsen

12. Biologicals en de eerste lijn

(Sessie gericht op klinische praktijk in eerste lijn)

Biologische geneesmiddelen worden in toenemende mate gebruikt bij de behandeling van onder andere immuun gemedieerde inflammatoire aandoeningen. Deze middelen grijpen vaak aan op heel specifieke processen die bij de pathogenese betrokken zijn en hebben een wezenlijk ander bijwerkingenprofiel dan niet-biologische geneesmiddelen. Hoewel ze bijna uitsluitend in de tweede lijn worden voorgeschreven, zal de huisarts in toenemende mate met patiënten in contact komen die deze middelen gebruiken.
In deze sessie staan we stil bij de aard en gebruik van deze geneesmiddelen, effectiviteit en mogelijke bijwerkingen, en aandachtspunten voor de behandeling in de dagelijkse praktijk.

Sessievoorzitter:  Prof. dr. E.P. van Puijenbroek, Bijwerkingencentrum LAREB

Sprekers:

Meest interessant voor:
Praktiserende artsen en apothekers

Samenwerking tijdens het GGG-congres

Het GGG-programma wordt aangestuurd door de GGG-raad. In deze raad hebben vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, medisch specialisten, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars zitting. De leden van de GGG-raad hebben een actieve rol in het congres, onder andere als sessievoorzitters.
In deze editie wordt daarnaast samengewerkt met Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

Logo's van samenwerkende organisaties

Virtuele locatie Beurs van Berlage, Amsterdam

virtuele impressie Beurs van Berlage

Het GGG-congres vindt online plaats voor deelnemers. De uitzending vindt plaats vanuit de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Dagvoorzitter Inge Diepman

portret Inge Diepman

Ook bij deze virtuele bijeenkomst vervult Inge Diepman de rol van dagvoorzitter.

Inge Diepman werd bekend als tv-en radiopresentator van programma’s als B&W, Herexamen, Vroege Vogels en Het Zwarte Schaap, waarmee zij in 2001 een Gouden Beeld won voor de aflevering met oud-politicus Willem Aantjes. Haar grote betrokkenheid en professionaliteit maakt haar tot een veelgevraagd dagvoorzitter en presentator van tv-programma’s op internet.

Met haar brede kennis over de medische sector, zorg en de ontwikkelingen op dit gebied en haar inmiddels opgebouwde kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal zij bijdragen aan een geslaagde congresdag.

Accreditatie

De accreditaties voor het GGG-congres 2021 worden aangevraagd op basis van het programma.

Huisartsen, medisch specialisten (ABAN, 6 punten)
Openbare apothekers (KNMP, 6 punten)
Ziekenhuisapothekers (NVZA, in aanvraag)
Apothekersassistenten (ziekenhuisapotheek en openbare apotheek) (KABIZ: NVFZ & Optimafarma, 6 punten)
Doktersassistenten (KABIZ: CADD van de NVDA, 6 punten)
Praktijkondersteuners (NVvPO, 6 punten)
Farmaceutisch consulenten (KABIZ: NVFZ & Optimafarma, 6 punten)
Verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN, 6 punten)
Physician assistant (NAPA, 6 punten)
Verpleegkundig specialist (V&VN, 6 punten)
Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (6 punten)
Praktijkmanagers Huisartsenzorg (NVvPM, 6 punten)
Apotheekmedewerkers (SANA, 6 punten)

Vragen en informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over de dag zelf, of heeft u een praktische vraag, bijvoorbeeld over aan- of afmelding dan kunt u terecht bij de communicatiemedewerkers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen:

geneesmiddelen@zonmw.nl
Mariëtte van Wijk of Marieke van Gelderen, 070 349 54 64

Social media

Volg ons op twitter @zonmw en praat mee via #gggcongres

Aanmelden

Deelname aan het congres is kosteloos. Wij vragen u wel om u vooraf in te schrijven.
U kunt zich tot maandag 12 april, 9.00 uur aanmelden voor het congres. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website