Op donderdag 31 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2022: 10 jaar onderweg!
We hebben voor u een uitdagend en divers programma samengesteld op een nieuwe locatie. Het GGG-congres 2022 staat in het teken van het 10-jarig bestaan van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Hieronder treft u het uitgebreide congresprogramma aan; ook de subsessies waarvoor u zich kunt inschrijven worden toegelicht. U bent van harte welkom tijdens deze congresdag.

Aanmelden kan via de aanmeldbutton.

⇒ Let op
Het congres vindt plaats op een nieuwe locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch.

Over het GGG-congres

Het jaarlijkse GGG-congres besteedt aandacht aan de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Het congres heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan aspecten rondom (onderzoek naar) geneesmiddelen. Omdat het GGG-programma 10 jaar bestaat zullen we daar tijdens dit congres ook veel aandacht aan besteden. Meer dan ooit komen opbrengsten en impact vanuit lopende en afgeronde onderzoeksprojecten aan de orde. Dit doen we graag samen met u, als afgevaardigden vanuit het gehele geneesmiddelenveld met wie wij met trots de afgelopen 10 jaar hebben samengewerkt. Tijdens de lunchpauze zal er uitgebreid gelegenheid zijn tot netwerken op het mooie centrale plein waar deze locatie zich bij uitstek voor leent.

Plenair en in de subsessies komen relevante vragen aan bod als: op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal en persoonlijker worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking en waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? Op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? En hoe zorgen we ervoor dat onderzoeksresultaten de praktijk zo snel mogelijk bereiken?
We besteden plenair aandacht aan actuele ontwikkelingen zoals het initiatief Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST). Om therapieontwikkeling toekomstbestendig te maken heeft de overheid het initiatief genomen voor FAST, als onafhankelijk nationaal platform voor duurzame therapieontwikkeling waarbij betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan.
Hieronder leest u hier uitgebreid over en lichten we de verschillende subsessies toe waarvoor u zich kunt aanmelden.

Wij hopen u van harte te verwelkomen tijdens deze congresdag. Meld u aan, laat u inspireren, ontmoet elkaar en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen(onderzoek).

Programma

De aftrap van het congres wordt gegeven door de algemeen directeur van ZonMw Véronique Timmerhuis. De ochtend start plenair en neemt u mee in een kijkje naar de toekomst met ‘FAST’. Een mooi en toepasselijk acroniem voor ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’; een onafhankelijk nationaal platform voor innovatieve therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen en optimaliseren. Diverse betrokkenen vanuit dit vernieuwende initiatief, ondersteund door de ministeries van VWS en EZ, gaan in op de positionering en prioriteiten van FAST en hoe dit platform gaat zorgen voor ontsluiting van beschikbare kennis en expertise, optimalisatie van de infrastructuur en coördinatie van publieke middelen voor therapieontwikkeling. En hoe wordt aangesloten op internationale initiatieven en ontwikkelingen.
Aansluitend volgt Ronde 1 van de subsessies (1 t/m 7).

Tijdens de lunch is er uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten. Ook zullen er diverse activiteiten zijn: u kunt verschillende posterpresentaties van high impact en high potential GGG-projecten bijwonen, waarbij u vragen kunt stellen of mee kunt discussiëren, en u kunt deelnemen aan een heuse wedstrijd waarin uw kennis getest wordt van medicatieveiligheid. Tenslotte kunt u uw kennis van de nieuwe procedures en regelgeving voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (ECTR) bijschaven.    

Na de netwerklunch gaat het congres plenair verder met GGG: 10 jaar onderweg! Onder leiding van dagvoorzitter Joost Hoebink wordt u meegenomen in het 10-jarig bestaan van het GGG-programma, van start tot heden en met natuurlijk ruimte voor de blik naar de toekomst. Het GGG-programma is tenslotte pas 10 jaar onderweg.
Ook zal tijdens deze plenaire sessie een ZonMw Parel worden uitgereikt.

Vanaf 15.25 uur volgt Ronde 2 van de subsessies (8 t/m 14). En natuurlijk wordt de congresdag afgesloten met een netwerkborrel, inclusief de prijsuitreiking van de kennistest medicatieveiligheid!

Programma donderdag 31 maart

09.15- 10.00 uur Inloop en ontvangst
10.00- 11.15 uur Plenair:
Mr. K.H.M. van Rooijen, directeur directie GMT ministerie van VWS
FAST: Platform to Future Affordable & Sustainable Therapies
11.25- 12.45 uur Ronde 1 Subsessies (1 t/m 7)
12.45- 14.10 uur Netwerklunch met interactieve elementen
14.10- 15.15 uur Plenair: GGG 10 jaar onderweg!, inclusief uitreiking Parel
15.25- 16.45 uur Ronde 2 Subsessies (8 t/m 14)
16.45- 17.45 uur Netwerkborrel

Korte toelichting

09.15 - 10.00 uur
Inloop en ontvangst in de Foyer met koffie/thee
 

10.00 - 11.15 uur

11.25 - 12.45 uur
Ronde 1: Subsessies 1 t/m 7

1. Ease the pain: verstandig voorschrijven van opioïden
2. Van massa naar individu: big data voor personalised medicine
3. Goed gebruik geneesmiddeleninformatie: wat, waar en hoe?
4. Zwangeren aan de pil: hoe zwangerschapscomplicaties te voorkomen
5. Nieuwe routes voor oude middelen: drug rediscovery onderzoek en implementatie
6. Is de zorg klaar voor de technologie van de toekomst?
7. Goed Gebruik Antibiotica
 

12.45 - 14.10 uur
Netwerklunch met:

14.10 - 15.15 uur

15.25 - 16.45 uur
Ronde 2: Subsessies 8 t/m 14

 8. Afbouwstrategieën: het perspectief van patiënt en zorgverlener
 9. Samen met de patiënt op weg naar het beste resultaat in geneesmiddelenonderzoek?
10. Goed gebruik van (anti)stollingsmedicatie: een bloedstollend dilemma
11. Dure geneesmiddelen: een zorg in de zorg
12. Onderzoeksinfrastructuur voor COVID-19 behandeling
13. Duurzaam geneesmiddelengebruik: bestaat dat?
14. Kennisbenutting van wetenschap naar praktijk - verbetering van therapietrouw middels proeftuinen
 

16.45 - 17.45 uur
Afsluitende borrel, met prijsuitreiking kennistest medicatieveiligheid

Ochtendprogramma

Plenair ochtend: 10.00-11.15 uur FAST: Platform to Future Affordable & Sustainable Therapies

Lees meer over het plenaire ochtendprogramma

Ronde 1 subsessies: 11.25-12.45 uur In Ronde 1 vinden de subsessies 1 t/m 7 plaats.

Bekijk alle subsessies in de ochtend

Maak kennis met de sessievoorzitters en sprekers van de subsessies 1 t/m 7. (alfabetische volgorde)

Maak kennis met de sprekers in de ochtendsessies

Middagprogramma

Plenair middag: 14.15-15.15 uur GGG: 10 jaar onderweg!

Lees meer over het plenaire middaggedeelte

Ronde 2 subsessies: 15.25-16.45 u In Ronde 2 vinden de subsessies 8 t/m 14 plaats.

Bekijk alle subsessies in de middag

Maak kennis met de sessievoorzitters en sprekers van de subsessies 8 t/m 14. (alfabetische volgorde)

Maak kennis met de sprekers in de middagsessies

Netwerklunch (12.45 - 14.15 uur)

Tijdens de lunch is er uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten. De Foyer van de locatie 1931 ligt als centraal plein tussen de verschillende zalen. Dit plein nodigt hierdoor uit de pauze niet alleen te gebruiken om de lunch te nuttigen, maar ook om  deze te gebruiken voor het testen van uw kennis, het halen van kennis, kennismaken en meediscussiëren over de impact van projecten:

1.    Posterpresentaties GGG-projecten (2 rondes van 7 projecten: 15 min per project)

De afgelopen tien jaar heeft het GGG-programma mooie projecten gefinancierd. Van 14 GGG-projecten geven de projectleiders in de zalen rondom het centrale plein aan de hand van een poster een korte toelichting op het onderzoek, de resultaten en/of de wijze van implementatie van hun projecten. U wordt uitgenodigd vragen te stellen en mee te discussiëren.
Ronde 1: 13.10 - 13.25 uur en Ronde 2: 13.35 - 13.50 uur

 

2. Test je kennis van medicatieveiligheid met de landelijke farmacotherapie eindtoets

Op steeds meer geneeskundefaculteiten in Nederland moeten studenten een summatieve (dus verplichte en te behalen) Farmacotherapie eindtoets doen. Op deze manier kunnen toekomstige artsen laten zien dat ze voldoende farmacologische kennis hebben om veilig te kunnen voorschrijven. Test uw kennis van medicatieveiligheid bij de stand van de Landelijke Farmacotherapie Eindtoets en de winnaar van deze quiz ontvangt een mooie prijs tijdens de netwerkborrel!

 

3.    Kennis over de nieuwe procedures en regelgeving voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (ECTR)

Bent u al bekend met de termen CTR, VGO en CTIS? En wat betreft de procedure Lokale Haalbaarheid? Vanuit GCP Central zal op interactieve wijze informatie over de nieuwe ECTR worden gedeeld en kunt u uw kennis toetsen. Met als doel dat u de vereisten van de ECTR echt leert kennen mét de consequenties en aanpak voor klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland.

 

Pareluitreiking

Tijdens het congres zal een ZonMw Parel worden uitgereikt. De Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw-projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor de honderden projecten die jaarlijks van ZonMw subsidie ontvangen.

Samenwerking

Het GGG-programma wordt aangestuurd door de GGG-raad. In deze raad hebben vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, medisch specialisten, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars zitting. De leden van de GGG-raad hebben een actieve rol in het congres, onder andere als sessievoorzitters.
In deze editie wordt daarnaast samengewerkt met Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

Locatie 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch

Het GGG-congres vindt plaats in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ’s-Hertogenbosch. De ontvangst is in de centraal gelegen Foyer.
Wij zullen de op 31 maart 2022 geldende coronamaatregelen volgen.

het 1931 congrescentrum in Den Bosch

Dagvoorzitter Joost Hoebink

Het GGG-congres is op een nieuwe locatie, met een nieuwe dagvoorzitter: Joost Hoebink.

Joost Hoebink heeft een achtergrond in de journalistiek. Hij was een aantal jaren verslaggever voor NPO Radio 1. Hier werd hij gegrepen door de kracht van live-events. Sinds 2002 beklimt hij als dagvoorzitter, presentator en gespreksleider het podium. Met zijn enthousiasme en energieke stijl staat hij daar voor de uitdaging een bijeenkomst in goede banen te leiden, evenementen te presenteren, goed te luisteren en de kern van een discussie naar boven te halen. Kort en bondig, breed georiënteerd, maar zeker ook in het zorgveld actief, zal hij in zijn rol als dagvoorzitter bijdragen aan een geslaagd GGG-congres 2022.

Accreditatie

De accreditaties voor het GGG-congres 2022 zijn aangevraagd op basis van het programma:

Vragen en informatie

Heeft u een praktische vraag, bijvoorbeeld over aan- of afmelding of bereikbaarheid? Stelt u deze dan aan:

Heeft u inhoudelijke vragen over de dag zelf, dan kunt u terecht bij de communicatiemedewerkers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen:

Social media

Volg ons op twitter @zonmw en praat mee via #gggcongres

Aanmelden

Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Via het digitale aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor het congres. Op dit formulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.

Aanmelden kan tot donderdag 24 maart, 9.00 uur.

Let op: Wanneer u zonder opgaaf van reden niet op het congres verschijnt, kunnen wij u een bedrag van €50,- in rekening brengen voor de gemaakte kosten.

 

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website