Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021: 'Spiegelen, sparren en samen verder'.

Congres impressie plenaire zaal
Opening van het congres: Saco de Visser in gesprek met Jeroen Geurts

2020 is een bizar jaar geweest. Onder grote druk heeft ZonMw zo’n 250 wetenschappelijke projecten rond COVID-19 gesubsidieerd in een speciaal programma. ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts: ‘Er is wetenschappelijk gezien enorm veel interessants gebeurd. Het was echt een snelkookpan waarin van alles kon wat eerder vaak lastig was. Een crisis als deze blijkt bijvoorbeeld heel snel tot heel veel samenwerking te kunnen leiden. Mensen gingen massaal samen aan de slag en deelden hun bevindingen en data. Zo konden de resultaten van onderzoek ook razendsnel hun weg vinden naar de partijen die er wat mee konden, denk aan de GGD’en en het RIVM. En natuurlijk het ministerie van VWS.’

Geurts hoopt dat het een kentering betekent in de cultuur en werkwijze in gezondheidsonderzoek én implementatie. ‘Je ziet dat we een beweging hebben kunnen maken naar het algemeen belang. Een prachtige ontwikkeling als je het hebt over de inzet op team science. En het past heel goed bij een andere manier van het erkennen en waarderen van onderzoekers. Niet alleen publicaties in de grote tijdschriften zijn relevant, maar ook prestaties in bijvoorbeeld onderwijs, open samenwerking en leiderschap.’ Met betrekking tot geneesmiddelenonderzoek is translatie dé grote uitdaging, besluit Geurts, en Future Affordable Sustainable Therapies (FAST) moet daarbij een belangrijke rol gaan spelen. ‘We willen zo een impuls geven aan nog meer samenwerking. Zodat we veel sneller – én doelmatiger – de sprong kunnen maken van lab naar patiënt.’

Opening congres

(mp4, )
Bekijk de openingsfilm van het congres

COVID-19: lessen van een ingewikkeld jaar

De uitbraak van COVID-19 heeft ons met veel zaken geconfronteerd waar we niet op waren voorbereid. Wat zijn de geleerde lessen van een ingewikkeld jaar? En vooral: wat staat ons te doen? Vier betrokkenen kijken ieder vanuit hun perspectief naar ervaringen, verwachtingen, dilemma’s en oplossingen.

Achter de tafel zittend: Ruud Coolen van Brakel en Meta Roestenberg
Achter de tafel zittend: Ruud Coolen van Brakel en Meta Roestenberg

ZonMw Parel voor samenwerking rond kinderen en wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het GGG-congres 2021 ontving een team van onderzoekers een ZonMw Parel voor hun samenwerking om wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk te maken voor kinderen. Onder de noemer ‘Kind en Onderzoek’ willen de onderzoekers verantwoord wetenschappelijk onderzoek bij kinderen beter mogelijk maken. Van informed consent tot het monitoren van de belasting, en een stripboek om het uit te leggen. Dit alles is te vinden op www.kindenonderzoek.nl.

Groepsfoto van de parelwinnaars
Parelwinnaars vlnr: Mira Staphorst, Hans van Goudoever, Irma Hein en Ronella Grootens

Subsessies Ronde 1

Geneesmiddelenonderzoek bij kinderen vraagt om een specifieke aanpak en kent andere praktische en ethische aspecten dan bij volwassenen.

Subsessie 1: Ook op de kleintjes letten: over geneesmiddelenonderzoek bij kinderen

Onderzoek naar het gebruik van psychofarmaca kent de nodige uitdagingen; het betreft meestal een complexe en heterogene studiepopulatie die verspreid is over de hele zorgketen.

Subsessie 2: Goed gebruik in de GGZ

Het in kaart brengen van het menselijk genoom wordt steeds gemakkelijker door de ontwikkeling van DNA-sequencing-technieken. Hoe kun je deze ontwikkelingen inzetten voor versnelling van innovaties in de oncologie?

Subsessie 3: Benutten van genetische profilering voor behandeling op maat in de oncologie

Wat is de toegevoegde waarde van nieuwe geneesmiddelen in de eerste lijn, zoals nieuwe geneesmiddelen bij diabetes mellitus type 2, hartfalen, obesitas en migraine?

Subsessie 4: Voorbij de horizon – nieuwe geneesmiddelen in de praktijk

Uitreiking speciale ZonMw-editie Huisarts & Wetenschap

Véronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw, reikte tijdens het congres het eerste exemplaar van de speciale ZonMw-editie ‘Goed gebruik geneesmiddelen in de huisartsgeneeskunde’ uit aan Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hierin wordt door ZonMw gesubsidieerd huisartsgeneeskundig onderzoek, met name naar geneesmiddelen, op een rijtje gezet. Deze uitgave gaat als bijlage mee met de mei-editie van Huisarts & Wetenschap en valt bij alle huisartsen in Nederland op de deurmat.

Overhandiging Huisarts & Wetenschap door Véronique Timmerhuis aan Jako Burgers (NHG)
Overhandiging speciale ZonMw-editie ‘Goed gebruik geneesmiddelen in de huisartsgeneeskunde’ bij Huisarts & Wetenschap door Véronique Timmerhuis aan Jako Burgers (NHG)

Subsessie Ronde 2

Het verzamelen van zorggegevens uit de dagelijkse praktijk is een waardevolle bron om inzicht te krijgen in geneesmiddelengebruik in de praktijk en de effecten van behandeling.

Subsessie 5. Registraties voor onderzoek

Kennis van effectieve interventies alleen is onvoldoende om te komen tot het daadwerkelijk gebruik ervan. Hoe kan een bewezen (therapietrouw)interventie het beste in de praktijk worden ingevoerd?

Subsessie 6. Therapietrouw: van onderzoek naar praktijk

De aandacht voor het gebruik van psychedelica als geneesmiddel voor het behandelen van pijn, trauma’s en (zware) depressies neemt toe. De inzet van middelen als cannabis, MDMA, LSD en psilocybine kan rekenen op hernieuwde wetenschappelijke interesse.

Subsessie 7. Psychedelica als medicijn

Hoe herken je verschillende typen patiënten en hoe speel je in op hun informatiebehoeften? En wat kun jij doen om te checken of je patiënt de informatie heeft begrepen? En hoe stel jij als zorgverlener de juiste vragen over medicijngebruik?

Subsessie 8. Medicijninformatie in de praktijk: aan welke informatie heeft jouw patiënt behoefte?

Subsessie Ronde 3

Van de toegepaste behandelingen in de neurologie is vaak nog veel onbekend over de (neven)effecten. Onderzocht wordt hoe het gebruik van geneesmiddelen bij Parkinson, multiple sclerose en cerebrale parese kan worden verbeterd.

Subsessie 9. Doelmatige inzet van (dure) geneesmiddelen in de neurologie

Van farmacogenetica om de juiste behandeling na een hartinfarct vast te stellen tot een software applicatie om een individueel voorspeld behandeleffect te bepalen. Wat gebeurt er met de veelbelovende resultaten van vier GGG-projecten?

Subsessie10. Hart- en vaatziekten - veelbelovende resultaten in vogelvlucht

Aan de hand van lopende onderzoeken bespreken Eline van Hoorn en Hanno Pijl de ontwikkelingen op het gebied van medicatie en leefstijl en voeding bij diabetes.

Subsessie 11. Behandeling van diabetes - van dieet tot voorspellende moleculen

Biologische geneesmiddelen worden veelvuldig gebruikt bij de behandeling van onder andere immuun gemedieerde inflammatoire aandoeningen. De huisarts komt in toenemende mate met patiënten in contact die deze middelen gebruiken.

Subsessie 12. Biologicals en de eerste lijn

Gerelateerde ZonMw-programma's

Samenwerking tijdens het GGG-congres

ZonMw-themapagina's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website