De consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd

Onderzoek in de jeugdsector focuste zich tot nu toe vooral op de werkzaamheid van afzonderlijke interventies. Het aantal interventies is de afgelopen jaren flink gegroeid en er is nog veel onduidelijk over de werkzaamheid van deze interventies. 

De consortia onderzoeken de werkzame elementen van interventies op zeven grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. In deze interviews komen diverse professionals uit de jeugdsector aan het woord. Zij werken mee aan het onderzoek in één van de consortia en vertellen hoe dit onderzoek bijdraagt aan het verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders. Dit is een vervolg op de reeks interviews met onderzoekers van deze consortia.

Wat levert het op?

Het onderzoek van de consortia moet kennis opleveren over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Het onderzoek van de consortia moet de interventies verbeteren en professionals en gemeenten helpen een keuze te maken voor effectievere hulp aan kinderen en gezinnen. Ook kunnen de uitkomsten van belang zijn bij het doorontwikkelen van de databank Effectieve Jeugdinterventies. 
 

Overzicht alle publicaties

Juf Kim van Weeren probeert altijd onrust voor te zijn of te verminderen. Ze werkt mee in het onderzoek van het consortium Druk gedrag en ADHD, waarvoor ze bruikbare tips krijgt die ze in de klas kan toepassen. Het verschil is nu al merkbaar.

Interview 'Meer rust in de klas met goede tips'

Wat helpt beter bij agressie-regulatie? Is dat het oefenen van situaties of is dat het cognitieve onderdeel? Is 45 minuten genoeg voor een effectieve training? Het consortium Externaliserende gedragsproblemen bij jongeren onderzoekt het.

Interview 'Hopelijk straks nóg effectiever werken'

Sociale vaardigheden

Sociale angst kan het leven van kinderen flink beperken, daarom onderzoekt het consortium Sociale vaardigheden welke trainingen kinderen effectief over hun spreekangst heen helpen.

Interview 'Fijn, die wetenschappelijke onderbouwing'

Het consortium Zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen onderzoekt van 8 interventies welke onderdelen werken en welke niet, zodat ze efficiënter gezinnen kunnen ondersteunen bij hun hulpvragen.

Interview 'Elk gezin gerichte hulp'

Met welke opvoedadviezen bereiken we het grootste effect, en in welke situatie? Het consortium Opvoedonzekerheid en lichte opvoedproblemen onderzoekt het.

Interview 'Welke opvoedtips werken nu echt?'

Zorgen dat angstige kinderen en jongeren hun dagelijks leven en hun gewone ontwikkeling weer zo snel mogelijk oppakken. Hoe dat moet, onderzoekt het consortium Angst en depressie bij jongeren.

Interview 'Kosten besparen met intensieve angstbehandeling'

Het consortium Vroegpreventieve interventies kindermishandeling onderzoekt o.a. werkzame elementen van het programma VoorZorg, dat kindermishandeling helpt voorkomen.

Interview 'De vertrouwensrelatie als werkzaam element'

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website