Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector van ZonMw opgezet. Onderzoek heeft in de afgelopen 10 jaar veel inzicht opgeleverd in de werkzaamheid van afzonderlijke interventies. Het is tijd voor een volgende slag.

Wat maakt eigenlijk dat een interventie werkt? Zijn er werkende factoren die in alle interventies zitten? Hoe kan de hulpverlener invloed uitoefenen op het effect? En welke interventies of onderdelen daarvan zijn kosteneffectief?

Consortia ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

In de Consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd slaan onderzoekers en praktijkinstellingen nieuwe wegen in rond een aantal grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. Het totale traject moet kennis opleveren over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Vertrekpunt daarbij zijn de werkzame elementen van bewezen effectieve interventies.

Interviews met projectleiders consortia

In deze publicatie vertellen de projectleiders van de 6 consortia hoe er binnen hun consortium op innovatieve wijze gewerkt wordt aan effectonderzoek op het betreffende thema en hoe dit bijdraagt aan een nog effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.

1. Druk gedrag en ADHD

Kinderen met ADHD helpen met psychosociale interventies

2. Externaliserende gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Zoeken naar de beste interventies voor externaliserend probleemgedrag

3. Sociale vaardigheden, onzekerheid en weerbaarheid

Een weerbaarder kind vindt beter zijn weg in de maatschappij

4. Zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen

Op zoek naar een prototype voor de beste hulp aan gezinnen in nood

5. Opvoedonzekerheid – preventief en lichte problematiek

Op weg naar flexibele en toegankelijke opvoedondersteuning

6. Angst, depressie, stemmingsproblemen en andere internaliserende gedragsproblemen

Angst en depressie bij jongeren doelgerichter behandelen

Op de hoogte blijven?

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.zonmw.nl/jeugd en meld u gelijk aan voor de ZonMw Nieuwsbrief Jeugd.

Meer weten?

ZonMw investeert in de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Over het programma Effectief werken in de jeugdsector

Het programma Effectief werken in de jeugdsector heeft als missie: het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. De kennis die het programma oplevert ondersteunt de kwaliteit van de zorg voor jeugd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website