De consortia Effectiviteit psychosociale interventies Jeugd

Onderzoek in de jeugdsector focuste zich tot nu toe vooral op de werkzaamheid van afzonderlijke interventies. Het aantal interventies is de afgelopen jaren flink gegroeid en er is nog veel onduidelijk over de werkzaamheid van deze interventies.

De consortia onderzoeken de werkzame elementen van interventies op zeven grotere inhoudelijke thema’s rond opgroeien en opvoeden. In deze interviews komen diverse onderzoekers uit de jeugdsector aan het woord. Zij werken mee aan het onderzoek in één van de consortia en vertellen hoe dit onderzoek bijdraagt aan het verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders.

Wat levert het op?

Het onderzoek van de consortia moet kennis opleveren over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. Het onderzoek van de consortia moet de interventies verbeteren en professionals en gemeenten helpen een keuze te maken voor effectievere hulp aan kinderen en gezinnen. Ook kunnen de uitkomsten van belang zijn bij het doorontwikkelen van de databank Effectieve Jeugdinterventies.

In de onderstaande interviewreeks vertellen de onderzoekers over hun consortium, wat zij gaan onderzoeken en wat we van hen kunnen verwachten.

De diagnose ADHD bij kinderen komt veel voor. De behandeling bestaat voor een belangrijk deel uit medicatiegebruik. Er is grote behoefte aan psychosociale behandelingen die goed onderbouwd, effectief en toepasbaar zijn. Hoe gaat het consortium dit onderzoeken?

Lees het interview

Externaliserend probleemgedrag als treiteren en geweld komen veel voor. Maar hoe kom je tot de best passende interventie voor de specifieke problemen van dit kind en zijn gezin?

Lees meer over dit onderzoek

Schulden, sociaal isolement, psychische nood, opvoedonmacht: in multiprobleemgezinnen stapelen het zich op. Zonder effectieve hulp is de kans groot dat de gezinssituatie steeds verder ontspoort. Des te belangrijker is het om te weten welke hulp het beste werkt.

Meer over dit onderzoek

Kinderen sociaal vaardiger maken: van leerkrachten tot hulpverleners kunnen er druk mee zijn. Om hun hulp effectiever te maken, werkt het consortium Sociale vaardigheden aan selectie en versterking van interventies en de ontwikkeling van een bruikbaar sjabloon.

Meer over het onderzoek

Eén op de 5 jeugdigen heeft last van depressieve gevoelens of angst. Die klachten hinderen een normale ontwikkeling. Hoe eerder je ze aanpakt, hoe beter het resultaat. Gelukkig zijn er veel effectieve interventies. Maar welke elementen maken dat de interventies werken?

Meer over dit onderzoek

Veel ouders hebben in het dagelijks leven vragen over een goede opvoeding. Er zijn daarvoor diverse preventieve opvoedprogramma’s. Maar wat zijn hier nu de werkzame elementen deze opvoedondersteuning?

Meer over dit onderzoek

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website