In 2011 heeft de overheid de Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek geïntroduceerd. Onderdeel daarvan is een verbetering van de zorg voor en bescherming van slachtoffers van loverboys.

 In de voortgangsrapportage over de Rijksbrede aanpak van 4 juli 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (nader) onderzoek laat uitvoeren naar de effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys, onder auspiciĆ«n van ZonMw. Ook deze voorstudie wordt daarin aangekondigd, als een quick scan naar werkzame bestanddelen van gangbare interventies bij de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys.

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website