Dit rapport betreft een aanvullend onderzoek op de evaluatie van de Jeugdwet (2018). Het gaat in op de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van de jeugdhulp.

Op grond van hun bevindingen doen de onderzoekers in hun rapport 13 aanbevelingen aan gemeenten, sector jeugd-ggz en het Rijk. Deze aanbevelingen gaan in op de toegang, triage, samenwerking, hoog-specialistische jeugd-ggz en leren.

Voorkant rapport Jeugdwet

Over het onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek vormde een motie van D66 in de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het Nivel, het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Alexander, Tranzo en het Pon met subsidie van ZonMw. Het bestaat uit 2 deelstudies: één op landelijk niveau en één op lokaal niveau. De landelijke deelstudie geeft breed inzicht in de ervaringen en perspectieven van diverse actoren in het onderzochte werkveld. De lokale deelstudie biedt hierop verdieping en inzicht in de wijze waarop er lokaal invulling wordt gegeven aan de Jeugdwet.

Wilt u een exemplaar van dit rapport kosteloos bestellen?  Neem dan contact op met Miranda Hoogenraad via Hoogenraad@zonmw.nl.

Download het rapport

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website