‘Ieder kind verdient de beste kansen en mogelijkheden. Ikzelf had geluk, maar zag om me heen dat niet iedereen dat had. Optimale kansen om te ontwikkelen zou iedereen toch moeten hebben? Die ambitie motiveerde mij om pedagogiek te gaan studeren. En is altijd gebleven, ook bij wat we vanuit ZonMw Jeugd samen met u doen.

Want het is overduidelijk: de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren is iets van ons allemaal. Ouders en kinderopvang, scholen en gezondheidszorg, gemeenten en landelijke overheid kunnen samen het verschil maken. Op de rand van 2020 naar 2021 sta ik stil bij hoe ZonMw dit ‘samen’ volgend jaar nog meer wil faciliteren.

Met onze subsidies nodigen we u uit uw blik te verrijken met inzichten van anderen buiten uw eigen organisatie en vakgebied. Die multidisciplinaire samenwerking is hard nodig om echt antwoord te geven op maatschappelijke ongelijkheid. We kijken ernaar uit welke initiatieven ook komend jaar vanuit die kracht gaan voortkomen, in de wijk, thuis of op school.

De werkplaatsen Jeugd bewijzen al langere tijd wat dit samenspel oplevert. Met een kennisvoucher kunt u ook hun innovatieve oplossingen benutten. En zo de jeugdhulp in uw regio verder versterken. Ook de komende 4 jaar gaan zij gezamenlijk aan de slag met vraagstukken die in hun regio spelen.

We moeten over onze eigen domeinen en hokjes heen kijken. Dat vragen we niet alleen van de onderzoekers en organisaties waar we mee werken, maar ook van onszelf. Bij Kansrijke start met behulp van big data zijn daar mooie stappen in gezet. 

In 2020 keken professionals en onderzoekers uit onder meer de geboorte- en de jeugdgezondheidszorg, de exacte en sociale wetenschappen samen input op de onderzoeksmogelijkheden te geven om kwetsbare gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Daaropvolgend gaan er naar verwachting 2 krachtige samenwerkingsverbanden van start in 2021. Met als doel eerder in het leven de noodzakelijke hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

Een samenwerking die we in 2021 nog structureler willen inbedden, is die van onderzoekers met jongeren en hun ouders. Inmiddels is breed gedragen dat inbreng van hun kennis leidt tot meer bruikbaar en beter resultaat. We bouwen graag door met de creatie van een participatienetwerk. Binnen dit lerende netwerk kunnen onderzoekers en jongeren hun goede voorbeelden delen en nieuwe kennis opdoen. En vergroten we de gedeelde kennis over wat werkt in participatief onderzoek.

Om gezinnen goed te ondersteunen, is het belangrijk dat professionals en organisaties in een wijk integraal samenwerken. In 2020 gingen 12 lokale projecten van start om kennis op te bouwen over wat werkt bij integraal werken. In een overkoepelend project verzamelen en verbinden we de kennis die zij opbouwen voor lokale bestuurders, beleidsmakers en ‘hands-on’ professionals. Zo zetten we ten volste in op het ten goede komen van uitkomsten en ervaringen aan de integrale samenwerking in de wijk, zodat gezinnen zich gehoord en geholpen voelen.

Impact blijven we ook maken vanuit de maatschappelijke diensttijd (MDT). Met nieuwe vormen van subsidie stimuleren we nu de creatie van grotere samenwerkingsverbanden, die een landelijk dekkend netwerk gaan vormen. Afgelopen zomer deden we een extra oproep om in te spelen op de gevolgen van de coronamaatregelen, waar 19 mooie initiatieven uit voortkwamen.

Nu we weer midden in een lockdown zitten, is het fijn dat we ook volgend jaar  kunnen bijdragen aan verlichting van de gevolgen. Voor iedereen tussen 14 en 27 jaar én ook juist voor de kwetsbare groepen. Kansen creëren, kansen bieden. Het blijft de rode draad die we samen volgen. Ik kijk ernaar uit om daar in 2021 met het cluster Jeugd nog verder aan bij te dragen. En naar uw bijdrage daarin.’

Gerelateerde links

    Naar boven
    Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website