Sven Zeilstra is netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden . ‘Er kan nog zoveel onderzoek gedaan worden, maar pas als het landt in de praktijk hebben patiënten en naasten er iets aan.’

Sven is 1 van de 65 netwerkcoördinatoren Palliatieve Zorg die Nederland rijk is. Samen delen deze netwerken één ambitie: zorgen dat er samenhang in de palliatieve zorg in de regio is. Dat partijen elkaar kennen en met elkaar afstemmen, zodat patiënten en hun naasten de best mogelijke palliatieve zorg ervaren. Alles wat de netwerken doen sluit aan op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

Schakel beleid, zorgpraktijk en onderwijs

‘Ik zie mezelf als verbindende schakel tussen beleid, zorgpraktijk en onderwijs’, vertelt Sven. ‘Mijn rol is ervoor zorgen dat alle partijen in onze regio met elkaar in verbinding zijn, om de tafel gaan over belangrijke samenwerkingsthema’s en met elkaar leren. Bijvoorbeeld door het bijeenbrengen van de stuurgroep, het starten van een werkgroep of het organiseren van een symposium of webinar.

Het samenwerken is soms een uitdaging met de vele partijen. Wat het extra lastig maakt is de versnippering; vooral in de thuiszorg zijn er zoveel aanbieders, soms bijna op zzp-niveau. Vanuit het netwerk proberen we alle partijen de kans te geven kennis op te halen, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten. Maar echte samenwerkingsafspraken, maken we alleen met partijen die daadwerkelijk lid zijn van het netwerk.’

Portretfoto van Sven Zeilstra

Sven Zeilstra

Geen dag hetzelfde

Een echte doorsnee werkdag is er niet voor Sven. ‘Dat is ook het leuke aan mijn werk. Ik heb dagelijks veel contact met leden uit ons netwerk. Dat kan gaan om beleidsonderwerpen, maar ook heel praktische zaken, zoals in welke hospices in de regio zijn er bedden vrij? Ook bespreken we welke zaken beter zouden mogen lopen. Als netwerkcoördinator zorg ik voor samenhang en zoek ik naar gemeenschappelijk belang, zodat we oplossingen kunnen vinden. Normaal ben ik hiervoor veel op pad, nu met het coronavirus moeten we meer ons best doen om met elkaar in contact te blijven.’

Delen van kennis

‘Als netwerkcoördinatoren proberen we daarnaast zoveel mogelijk onderzoeksresultaten te delen. Zo organiseerden we eind 2018 de ‘Goede voorbeeldenmarkt’, inclusief workshops. In juni van dit jaar hebben we samen met ZonMw en Consortium Propallia een online kennismarkt georganiseerd waar ook verschillende onderzoeken aan bod kwamen en we praktijk en onderzoek samenbrachten.

Van onderzoek naar praktijk

Sven is ook betrokken bij projecten die onder het programma Palliantie vallen, zoals het project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’. Sven: ‘Dit is een project om meer oog te hebben voor de behoeften van naasten in de palliatieve fase. Met 4 organisaties gaan we aan de slag met het implementeren van deze methodiek. Wat ik heel mooi vind is dat in Palliantie II, het vervolg op Palliantie nog meer ingezet wordt op de invoering in de praktijk. Want er kan nog zoveel onderzoek gedaan worden, pas als het in de praktijk landt, hebben patiënten en naasten er iets aan.’

'Iedereen verdient een rustige en waardige laatste levensfase'

Samenwerken essentieel

‘Mijn drive is zorgen dat iedereen een rustige en waardige laatste levensfase krijgt. Dat werkt verzachtend in zo’n zware fase. En dat kan alleen als er goed samengewerkt wordt tussen de verschillende partijen. Ik heb zelf privé ervaren dat als dat niet goed loopt, er minder ruimte is om op een fijne manier afscheid te nemen. Ik vind het mooi dat ik als netwerkcoördinator mijn steentje bij kan dragen, zodat uiteindelijk iedereen de zorg krijgt die ze zouden willen en moeten ontvangen.’

Tip voor projectleiders en onderzoekers

Zorg dus voor voldoende draagvlak bij bestuur en management, zodat onderzoek uiteindelijk in de praktijk kan landen. Pas dan ben je écht goed bezig. Laat je daarbij voeden door de behoeftes van patiënten, naasten en zorgprofessionals.

Meer informatie

Redactie Kim Nelissen
Eindredactie ZonMw-team Palliatieve zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website