In deze publicatie zijn de projecten gebundeld van het ZonMw- onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel. Ook de projecten van het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) waar Nederlandse onderzoekers aan deelnemen, zijn in deze publicatie opgenomen.

Handen die een ouderwets horloge vasthouden

Per project leest u wat het inhoudt, wat het naar verwachting oplevert en voor wie de resultaten bruikbaar zijn. Met deze projecten realiseert ZonMw de doelstelling van dit programma: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning. Het programma maakt deel uit van het Deltaplan Dementie.

 

Download

Afgeronde projecten uit Memorabel

Memorabel Fase 1
Memorabel Fase 2
Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases (JPND)
Overige programma's

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website