In dit rapport wordt verslag gedaan van de derde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

voorkant publicatie

Deze wet heeft tot doel de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te bevorderen, de zorgvuldigheid van levensbeëindigend handelen door artsen te vergroten, aan artsen een adequaat kader te bieden om verantwoording af te leggen over dat handelen en transparantie en maatschappelijke controle te bevorderen.

De centrale vraagstelling van dit evaluatieonderzoek is of de Wtl zijn doel bereikt. Daartoe is nagegaan hoe de praktijk van medische beslissingen rond het levenseinde er thans uitziet, op welke wijze de bepalingen in de Wtl in de praktijk worden toegepast, en welke problemen en knelpunten zich daarbij voordoen. Het onderzoek bestond uit drie onderling samenhangende deelonderzoeken: een juridisch onderzoek, een praktijkonderzoek en een evaluatie van het functioneren van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s).

Download

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website