Wat werkt wel en niet in de Kinderopvang? Dankzij onderzoek is er nu een betere verbinding tussen praktijk en wetenschap en zijn er betere inzichten. Projectleiders vertellen wat de invloed hiervan is op de kwaliteit van de babyopvang, de professionalisering van mede-werkers en op de ontwikkeling van het kind.

De taal- en spelontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door tijdens het spelen met ze in gesprek te gaan. In dit project is onderzocht hoe pedagogisch medewerkers dit het beste kunnen doen.

Lees over de praktische werkwijze om in het spel van kinderen mee te gaan

In dit project werden de effecten van een structureel samenwerkingsverband tussen jeugdhulp en de kinderopvang onderzocht.

Lees het interview met Annemiek Veen en Linda de Bont

Een deugdenaanpak geeft pedagogisch medewerkers in de kinderopvang concrete tools om positieve eigenschappen van kind en zichzelf te herkennen en te stimuleren. In dit project werd het effect en de haalbaarheid van deze aanpak onderzocht.

Lees het interview met projectleider Hedwig van Bakel

Er worden veel onderzoeken gedaan naar de pedagogische kwaliteit van professionals in de kinderopvang. Nu zijn ook de effecten van het kinderdagverblijf en de gastouder-opvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen onderzocht.

Lees meer over de resultaten

Pedagogisch medewerkers deden mee aan een onderzoek, gefinancierd door ZonMw, naar het gebruik van de groene buitenruimte in de kinderopvang. Zij kregen handvatten om deze ruimte en de eigen pedagogische vaardigheden optimaal in te zetten.

Bekijk deze handvatten voor professionals van de kinderopvang

Met de pilot ‘Kwaliteit van taal, spel en denken’ is inzicht verkregen in drempels die pedagogisch medewerkers ervaren in spelinteracties. Dit heeft geleid tot een professionaliseringstraject.

Bekijk de voorbeelden van Carlinda Fuselier en Marianne Boogaard

De terugkeer naar het kinderdag-verblijf na een lange onderbreking na corona kan stressvol zijn. In deze onderzoeken is daarom gekeken naar de ervaringen van kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers tijdens deze periodes.

Lees meer over de ervaringen van Harriet Vermeer en Sanne de Vet

Kwaliteit Kinderopvang

Met dit onderzoeksprogramma (2017-2020) hebben we een betere verbinding tot stand gebracht tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap. Zo zijn we gekomen tot betere inzichten in wat werkt en wat niet en waarom. Drie thema’s waren van belang: onderzoek naar de kwaliteit van babyopvang, effectieve interventies gericht op de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang, effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Dit programma is uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het ministerie van SZW en bestond uit 7 onderzoeksprojecten.

Ook interessant

Colofon

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website