Diversiteit binnen gezondheidsonderzoek is belangrijk voor de kwaliteit en toepasbaarheid van de resultaten. Dat vraagt van beoordelaars om rekening te houden met diversiteitaspecten. Maar hoe kunnen zij dat aanpakken?

Er mogen geen groepen achterblijven

Met de projectvoorstellen van onderzoekers maken we graag zoveel mogelijk impact, voor iedereen. Dat vraagt om oog voor diversiteitsaspecten. Beoordelaars van subsidieaanvragen hebben daarin een belangrijke rol. Anneke Nusselder van het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie is zich daarvan bewust: ‘Diversiteit staat er voor mij voor dat er geen groepen achterblijven in vergelijking met anderen. Dus moeten we als beoordelaars goed kijken in de subsidievoorstellen: waar zijn onderzoeken op gericht en wie missen we dan?’

Een goede representatie van mensen in onderzoek

Goede representatie van de mensen waar het om gaat is belangrijk, stelt ook programmacommissielid van 'Voor Elkaar' Truus Teunissen. ‘Dan gaat het ook om mensen die kwetsbaar zijn, of die niet zo talig zijn, of met een afstand tot de digitale wereld. Zij moeten hun behoeften en ervaring kunnen delen in onderzoek, zodat ook zij profijt hebben van de resultaten.’

De taal en begrijpelijkheid van de aanvraag

Jahir Scoop, beoordelaar vanuit de Patiëntenfederatie, noemt de onderliggende ‘mensvisie’ van een onderzoek als belangrijk aspect. ‘Als een onderzoeker er in de basis van uitgaat dat verschillen een verrijking kunnen vormen, dan zie ik dat terug in het ontwerp en de aanpak.’ Taalgebruik en begrijpelijkheid voor een brede doelgroep is voor hem een goede indicator voor een divers onderzoeksvoorstel.

Brede verankering van sekse en gender

Diversiteit is al langer onderwerp van gesprek binnen heel uiteenlopende organisaties. Wat vicevoorzitter van programmacommissie Voor Elkaar Tjheng Hwa Tjoa betreft is het nu tijd om door te pakken. ‘Het moet verankerd worden in beleid. Dat betekent dat er niet alleen aandacht voor is in specifieke programma’s, maar dat het onderdeel is van het algemeen beleid. Het is daarom mooi dat ZonMw inzet op een brede verankering van sekse en gender in álle ZonMw-programma’s en -projecten.’

Portret Arfan Ikram

Arfan Ikram - voorzitter van ZonMw

‘ZonMw heeft de positie om diversiteit een goede plek te geven in onderzoeksprogrammering. We nemen dan ook graag de verantwoordelijkheid en zijn actief bezig om bewustwording en handvatten te creëren voor aanvragers, beoordelaars en andere partners. Ook voor ons is dit een continu leerproces, waarbij we toewerken naar duurzame aandacht voor diversiteit in het onderzoek. Met onze opgedane ervaringen willen we vervolgens een voorbeeldrol vervullen voor andere financiers.’

Zelf aan de slag

Bekijk het e-book met een praktische checklist om onderzoeksvoorstellen te beoordelen op de thema's sekse, gender en diversiteit.

E-book voor beoordelaars

Ook voor aanvragers van subsidies hebben we een e-book, inclusief tips om sekse en gender te integreren in de subsidieaanvraag.

E-book voor aanvragers

Meer informatie

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Tekst en video Marieke Kessel

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website