Deze artikelenreeks, gemaakt door Divosa, gaat over onderzoeken van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk en belicht wat juist wel en niet werkt in het sociaal domein.

Lees meer over de kennis die het programma oplevert voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Klantmanagers opleiden? Onderzoekers zeggen: doen. Opleidingen en andere HRM-investeringen helpen klantmanagers om hun cliƫnten beter en sneller te begeleiden bij re-integratie en activering.

Versterking methodisch werken via HRM

Big data bieden antwoorden, maar ook nieuwe vragen. Koppelingen van gemeentelijke databestanden met de data van het CBS bieden een goudmijn aan kennis om mensen gerichter naar werk te leiden.

Koppeling van gegevens bij uitstroom

Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Het programma is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken. De vragen en behoeften van gemeenten staan centraal. Wat is een effectieve manier om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen (regulier) betaald werk vinden en houden? En hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Vakkundig aan het werk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Colofon
Deze artikelenreeks is gemaakt door Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website