Deze artikelenreeks, gemaakt door Divosa, gaat over onderzoeken van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk en belicht wat juist wel en niet werkt in het sociaal domein.

Lees meer over de kennis die het programma oplevert voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Klantmanagers opleiden? Onderzoekers zeggen: doen. Opleidingen en andere HRM-investeringen helpen klantmanagers om hun cliënten beter en sneller te begeleiden bij re-integratie en activering.

Versterking methodisch werken via HRM

Big data bieden antwoorden, maar ook nieuwe vragen. Koppelingen van gemeentelijke databestanden met de data van het CBS bieden een goudmijn aan kennis om mensen gerichter naar werk te leiden.

Koppeling van gegevens bij uitstroom

Een klantgesprek terugroepen in je herinnering is compleet anders dan het gesprek met eigen ogen terugkijken. Dankzij videocamera’s zien klantmanagers precies wanneer ze op hun best zijn in de spreekkamer en wat er beter kan.

Aandacht voor het goede klantgesprek

Keuzehulp klantmanagers

Een praktisch hulpmiddel voor uitvoerend professionals waarmee zij doelgerichter de juiste begeleiding kunnen kiezen voor mensen met een bijstandsuitkering. Burgers en professionals denken er over mee.

Keuzehulp voor juiste begeleiding

Praktijkbegeleiders van mensontwikkelbedrijf Amfors in Amersfoort leren hoe ze medewerkers nog beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Leren omgaan met veranderingen als uitdaging

Hoe kunnen gemeenten jongeren met een bijstandsuitkering doelgerichter naar werk of een opleiding begeleiden? Consulenten van enkele Friese gemeenten ontwikkelen daarvoor zelf een betere route.

Eerste contact is cruciaal

Bij Werkzaak Rivierenland kunnen werkcoaches en praktijk-begeleiders kiezen uit 90 instrumenten om werkzoekenden te begeleiden. Die keuze maken zij vaak intuïtief en vanuit onbekend-heid met de rest van het aanbod.

Doelgerichter kiezen met de juiste zoekfilters

Inwoners die schulden en andere problemen zelf aanpakken en begeleidende gesprekken van professionals die hun oordeel achterwege laten. Daarmee hielp de gemeente Alphen aan den Rijn inwoners die een met een meervoudige ondersteuningsvraag aanklopten.

Evaluatie van Mobility Mentoring®

Leidinggevenden weten op de werkvloer lang niet altijd raad met het gedrag van werknemers met een arbeidsbeperking. Via de training Mentorwijs leren zij beter samen te werken met nieuwe collega’s die meer ondersteuning nodig hebben.

Handvatten voor ‘nieuwe medewerker’

Hoe kan de gemeente beter beoordelen of een burger (op termijn) kan werken of dat een participatietraject eerst beter past? Samen met klantmanagers en werkzoekenden ontwikkelt de gemeente Leiden een handreiking.

Betere afwegingen voor re-integratietraject

Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG, UWV en VWS het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Het programma is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken. De vragen en behoeften van gemeenten staan centraal. Wat is een effectieve manier om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen (regulier) betaald werk vinden en houden? En hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Vakkundig aan het werk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Colofon
Deze artikelenreeks is gemaakt door Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website