Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt de komende vier jaar aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders.

Het bouwen aan een duurzame kennisbasis vraagt om nauwe samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs, om zo het lerend vermogen van de sector te stimuleren en te innoveren. Het programma biedt ruimte voor innovatieve vormen van onderzoek, om nieuwe kennis te ontwikkelen en professionals te ondersteunen bij het leren in de praktijk. Bij alle activiteiten van het programma staat het perspectief van de cliënt centraal.

 

Het programma heeft twee doelen:

1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.

2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen, en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Bovenstaande doelstellingen sluiten aan op diverse ZonMw-programma’s en de programma’s in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg. Er wordt in de uitvoering actief verbinding gezocht en waar mogelijk samengewerkt met deze programma’s.

Downloads

Programmatekst Langdurige Zorg en Ondersteuning Bijlagen bij programmatekst Langdurige Zorg en Ondersteuning

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website