'Bij duurzame inzetbaarheid hebben mensen meer energie, zijn ze productiever en blijven ze met plezier én langer aan het werk – ook als ze bijvoorbeeld een beperking hebben', aldus Dick van der Laan, voorzitter van de stuurgroep Arbeidsparticipatie en Gezondheid.

Tussen 2009 en 2015 zijn in het ZonMw-programma Participatie en Gezondheid in 37 projecten uiteenlopende aanpakken onderzocht om de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden te verbeteren.

Het programma, waarin veel ervaring is opgedaan met methoden voor duurzame inzetbaarheid, is in 2015 afgerond. In het magazine Duurzaam werkt beter zijn enthousiaste verhalen gebundeld. Belangrijke opdrachtgevers waren de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Download het magazine Duurzaam werkt beter

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website