In eerste instantie werd de Reality Keeper bedacht door en voor mensen met een psychose. ‘Maar eigenlijk is de app door iedereen te gebruiken, want je stelt je eigen grenzen in’, vertelt projecteigenaar Maarten Muis. Samen met een gedreven team en patiënten werkten ze het idee verder uit. De app is inmiddels beschikbaar in de Android market en Apple store.

Van een persoonlijke ervaring je werk maken

Maarten Muis ervaarde in 1998 hoe het is om een psychose door te maken. Na zijn psychose ging hij als vrijwilliger aan de slag voor Anoiksis, een vereniging voor mensen met psychose gevoeligheid en/of schizofrenie. ‘Ik maakte me hard voor peer support en de inzet van ervaringsdeskundigen in bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. In 2011 verbreedde ik mijn activiteiten als zelfstandig ondernemer.’

Maarten Muis
‘Als je mijn vrouw en kind nu vraagt wat ik doe, kunnen ze dat niet uitleggen. Maar de rode draad in mijn werk is dat ik altijd met ‘moeilijke’ mensen werk.’

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Veranderend digitaal tijdperk

Door de komst van de computer en (mobiel) internet zag Maarten het digitale tijdperk snel veranderen. ‘Mijn excelsheets maakten plaats voor digitale applicaties op de telefoon. Sociale media zijn nu bijna niet meer weg te denken uit ons leven. ‘Ook mensen die gevoelig zijn voor een psychose of verward gedrag maken gebruik van sociale media. ‘Tijdens een psychose zijn zij vaak achterdochtig, snappen de wereld niet meer en verliezen hun grip. Daardoor trekken ze zich terug in hun eigen wereld. Maar op sociale media worden ze ineens heel actief. Daarbij reageren ze vaak heftig en bijten zich bijvoorbeeld vast in discussies. Dat kan leiden tot imagoschade.’

App die met je meekijkt

In mei 2017 was Maarten Muis met Guiselaine Capella en een programmeur aanwezig bij Hacking Health Utrecht. Dit is een wedstrijd waarbij je in één weekend een slim idee uitwerkt tot zorgoplossing. ‘Hier ontstond het idee om een app te maken die je uitingen op social media monitort. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze uitingen je geestelijke gezondheid kunnen voorspellen. Precies wat we nodig hebben om mensen te waarschuwen voor een naderende psychose én om imagoschade te voorkomen. Tegenwoordig is hier steeds meer techniek voor beschikbaar, maar dit werkt allemaal data-gestuurd. Wij willen dat mensen zelf de regie houden.’ Helaas sleepten Maarten en zijn team geen prijs in de wacht, maar ze bleven wel in het idee geloven. Ypsilon, vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, was ook enthousiast. Samen dienden ze een subsidieaanvraag in bij ZonMw. ‘Die werd toegekend. We gingen direct aan de slag.’

Onderzoek en ontwikkeling met patiënten

Het daadwerkelijk bouwen van de app liet even op zich wachten. Het eerste half jaar stond in het teken van de wensen en behoefte van de patiënt. ‘We wilden een app maken die mensen echt ging helpen. Dus hebben we eerst uitvoerig gebruikersonderzoek gedaan. We hebben een enquête afgenomen en diverse focusgroepinterviews gehouden. Pas daarna hebben we de app ontwikkeld. En ook hier waren ervaringsdeskundigen bij betrokken. Zij hebben de app uitvoerig getest.’

Toepassingen

Maarten Muis en zijn team zijn voorlopig nog niet klaar met ontwikkelen. ‘Er komt binnenkort een belangrijke update aan en steeds meer partijen zien ook mogelijkheden om de app in te zetten voor hun doelgroep, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en dak- en thuislozen. Gaandeweg lopen we wel tegen dilemma’s aan. Zoals het gebruik van de app door zorgprofessionals. Daar zijn de meningen binnen ons team over verdeeld.’

Workshop tijdens de e-health week

Tijdens de e-health week in 2019 geeft teamlid David Hidajattoellah een workshop over hoe je apps kan ontwikkelen op initiatief van de gebruiker. ‘We hebben het onder andere over ieders rol en de mogelijkheden. Interessant voor cliënten en cliëntenraden maar bijvoorbeeld ook voor beleidsmedewerkers en ict-ers.’ Wil je erbij zijn? Ga voor meer informatie en aanmelden naar https://adstructie.nl/trainingen.

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website