Dat sociale media iets toevoegen aan de zorg, daar is het ontwikkelteam van de app Reality Keeper het wel over eens. Maar of zorgverleners ook op sociale media contact moeten hebben met hun cliënt, daar zijn de meningen over verdeeld.

Het digitale tijdperk

Negatieve en positieve kanten van sociale media

Tijdens het onderzoek om een app voor mensen met een gevoeligheid voor psychoses te ontwikkelen, kwam David Hidajattoellah niet alleen positieve verhalen tegen. ‘Onderzoek belicht vaak de negatieve kanten van sociale media. Zoals dat mensen zich vergelijken met anderen en zich daardoor slecht voelen. Maar dat is niet per definitie slecht. Ik mis vaak de nuance in deze onderzoeken.’
Trudy Jansen, projectleider licht verstandelijke beperking (lvb), sluit zich daarbij aan. ‘Sociale media kunnen juist heel veel brengen, zoals contact en ontspanning. Als ik ’s ochtends op Facebook kijk dan zit mijn tijdlijn vol met positieve berichten. Ik word heel vrolijk van al die mooie tegeltjeswijsheden en inspirerende uitspraken. Sociale media zijn zoveel meer.’

Trudy Jansen

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Hulp bij veilig gebruik van sociale media

Tijdens het onderzoek bleek dat sommige mensen zelf niet van plan waren om de app Reality Keeper te gebruiken, omdat ze huiverig waren voor sociale media. David Hidajattoellah geeft daarom een begeleidende training. ‘Wij willen mensen bewust maken van de valkuilen zodat ze sociale media zonder problemen kunnen gebruiken. 80% van de negatieve dingen waar je mee in aanraking komt kun je voorkomen via je instellingen. Mensen vergeten vaak wat er allemaal mogelijk is. Ze klikken te snel op linkjes zonder te lezen en laten de verkeerde vrienden toe in hun netwerk. De training is samen met ervaringsdeskundigen tot stand gekomen. We behandelen het sociale aspect – hoe ga je om met sociale media – en de technische kant – bijvoorbeeld je instellingen-.’

Moeten hulpverleners ook online?

Trudy Jansen ziet ook mogelijkheden om de app in te zetten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. ‘Ik geef trainingen aan ervaringsdeskundigen die als maatje werken in het sociaal domein. Zij volgen hun ‘cliënt’ op facebook en zijn straks ook hun contactpersoon in de app. Zo kunnen ze makkelijker contact maken als er signalen zijn dat er iets mis dreigt te gaan. Ik heb ook al van meerdere hulpverleners gehoord dat ze interesse hebben in de app.’

Over de rol van hulpverleners is het ontwikkelteam verdeeld.

David Hidajattoellah

Efficiëntere zorg

David Hidajattoellah vindt dat de zorg ook efficiënter wordt door e-health toepassingen. ‘Ik heb zelf ook een psychose gehad. Mijn ervaring met de ggz is dat mensen vaak te lang in het systeem blijven. Voor veel van de geboden zorg heb je geen hulpverlener nodig. Er zijn nu vaak te veel fte’s voor 1 cliënt. Al die fte’s en verschillende zorgorganisaties communiceren niet altijd even goed met elkaar en daar heeft de cliënt alleen maar last van. Dat levert zelfs stress en klachten op. Onze app helpt om de zorg efficiënter en goedkoper te organiseren. Bij andere disciplines zie je dit overigens al. Zoals diabetes, waarbij mensen zelf via een app hun waarden bijhouden.’

‘Eens,’ voegt Trudy Jansen toe, ‘ook de zorg voor licht verstandelijk beperkten kan efficiënter. Hulpverleners lossen vaak een probleem op zonder de cliënt voldoende te betrekken. Daar is geen tijd voor. En het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij. Als je mensen de middelen aanbiedt om hun eigen krachten te benutten dan kunnen ze vaak meer dan we denken.’

De excelsheets van projectleider Maarten Muis maakten de laatste jaren plaats voor digitale applicaties. ‘Sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Iedereen heeft tegenwoordig wel een telefoon met mobiel internet. Het leuke is dat ik nu ook weet hoe het met mijn neefjes en nichtjes gaat.’

David Hidajattoellah: ‘In het onderwijs is het bijvoorbeeld uit den boze om contact met je leerlingen te zoeken op sociale media.’

'De vraag is of hulpverleners via deze app aan hun cliënten gekoppeld moeten worden. Een hulpverlener kan berichten ook verkeerd interpreteren. Ik denk dat het belangrijk is dat de gebruiker zelf de regie houdt over de monitoring en dat de app geen onderdeel wordt van een hulpverleningstraject. Nu kan een maatje helpen vanuit een gelijkwaardige positie. Daardoor is de cliënt wellicht meer open over zijn of haar problemen.’, aldus David Hidajattoellah.

Trudy Jansen ziet de app in eerste instantie ook als contactapp. ‘Het is fijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking om contacten te hebben buiten de hulpverleners om. Ze kunnen dan zelf iemand kiezen met wie ze over hun problemen durven te praten. Dat geeft hen houvast en meer inzicht. Maar ik vind het nog niet zo’n gek idee dat hulpverleners voor licht verstandelijk beperkten ook contactpersoon kunnen zijn. De lvb is heel anders dan de ggz. Die hebben andere zorg nodig.’

Trudy: ‘Je kunt social media bijvoorbeeld ook gericht inzetten voor lotgenotencontact en om ervaringen te delen.’

David Hidajattoellah kwam deze toepassing ook tegen in zijn onderzoek. ‘Communities zoals special interest groepen werken juist heel goed. Dat komt denk ik omdat mensen hier samenkomen vanwege een onderwerp. Het gaat dan om de inhoud. Dat is leuk om te zien!’

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website