Een e-health applicatie bouwen die echt aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt? Voordat de app Reality Keeper werd gebouwd, deed David Hidajattoellah uitgebreid onderzoek onder de potentiele gebruikers. Deze input vormde de basis voor het bouwen en doorontwikkelen van de app.

Belangrijkste uitgangspunt: Wat wil de patiënt?

‘We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen van de potentiele gebruikers en de technische mogelijkheden.’, vertelt David Hidajattoellah. ‘Ruim 80 mensen hebben een enquête ingevuld en 20 mensen deden mee aan een interview. Onze belangrijkste vraag: Wat wil de gebruiker eigenlijk? In de ICT wordt nog te vaak iets gemaakt en pas daarna getest of het werkt. Maar bij ons was echt de patiënt in de lead. Wat wil die en hoe vertalen we dat naar een pakket aan eisen?’

Tijdens het onderzoek merkte David Hidajattoellah dat privacy bovenaan het lijstje van de gebruikers stond. ‘Ik kreeg van verschillende mensen de vragen ‘Kan er iemand anders meekijken?’ en ‘Wordt mijn data opgeslagen?’ We hebben dit meegenomen bij de ontwikkeling. De app draait nu lokaal op je telefoon en slaat geen gegevens op.’

Projectleider Maarten Muis hoorde nog een belangrijk signaal. ‘Tijdens het onderzoek gaven veel mensen aan dat ze de app een goed idee vonden en zeker gingen aanraden aan anderen. Maar ze waren niet van plan om hem zelf te gaan gebruiken. Het bleek een grote stap te zijn om je telefoon voor je te laten werken. Vaak waren deze mensen niet actief op sociale media en huiverig voor het gebruik ervan. Daarom hebben we naast de app een begeleidende training ontwikkeld waarin aandacht is voor het gebruik van sociale media.’

Zodra de eerste versie beschikbaar was, liet David Hidajattoellah deze testen door een panel van ervaringsdeskundigen. ‘Iedereen was zeer positief. We hebben uiteraard nog wat kleine aanpassingen gedaan. De app is nu beschikbaar in de Android market en Apple store.’

Pas na uitgebreid onderzoek onder potentiele gebruikers heeft het team de app daadwerkelijk gemaakt. ‘We botsten tegen flink wat uitdagingen aan als het gaat om het ontwikkelen van een e-health toepassing. Als je bijvoorbeeld medische gegevens verzamelt, moet je aan strenge regels voldoen. Zo kost de hosting van een medische app duizenden euro’s per jaar. Omdat privacy ook als aandachtspunt uit het gebruikersonderzoek kwam, hebben we ervoor gekozen met deze app geen data te verzamelen. Alle gegevens worden gewist.’

David Hidajattoellah zou in de toekomst graag willen testen of de app aantoonbaar effectief is. ‘Om dat aan te tonen moet je uitgebreid onderzoek doen. Je hebt een grote testgroep nodig en moet andere factoren die bijdragen aan het succes kunnen uitsluiten. Het zou natuurlijk mooi zijn als we hier in de toekomst de middelen voor hebben.’ Nu het team de app verder ontwikkeld en steeds meer mensen mogelijkheden zien om deze te gebruiken, rijst er nog een belangrijke vraag op. ‘We hebben gehoord dat hulpverleners de app ook willen inzetten en bijvoorbeeld contactpersoon willen zijn voor hun cliënt. Dat heeft geleid tot discussies over het doel van de app. Moet de Reality Keeper onderdeel worden van een hulpverleningstraject of kun je er alleen zelf mee monitoren?’

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Van idee naar app

David Hidajattoellah

Meer weten? Tijdens de e-health week in 2019 geeft teamlid David Hidajattoellah een workshop over hoe je apps kan ontwikkelen op initiatief van de gebruiker. ‘We hebben het onder andere over ieders rol en de mogelijkheden. Interessant voor cliënten en cliëntenraden maar bijvoorbeeld ook voor beleidsmedewerkers en ict-ers.’ Wil je erbij zijn? Ga voor meer informatie en aanmelden naar https://adstructie.nl/trainingen.

‘Uit ons onderzoek kwam dat patiënten privacy ontzettend belangrijk vinden. Daarom weten zelfs wij niets van de gebruikers.’

Toekomst

Workshop tijdens e-health week

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website