‘Mensen aan werk helpen is een enorm dankbare taak’, zegt Astrid Hazelzet, senior-onderzoeker bij TNO. ‘Een baan geeft voldoening, zingeving, een eigen inkomen en het gevoel ergens bij te horen.’ Door verschillende bronnen van kennis te gebruiken, kunnen klantmanagers hun klanten beter ondersteunen bij het vinden van een baan.’

Door vaker en beter methodisch en onderbouwd te werken is volgens Hazelzet nog veel winst te behalen. Methodisch werken betekent vooral dat je het contact met de klant stapsgewijs inricht. Via intake, naar plan, naar uitvoering, monitoring, bijsturing en uiteindelijk evaluatie. Een soort plan-do-check-act-cyclus. In al die stappen maak je gebruik van wat Hazelzet ‘evidence based practice’ noemt. Daarmee doelt ze op het combineren van een drietal kennisbronnen: de kennis en ervaring van de professional, kennis uit onderzoek en ervaringen en voorkeuren van de klant.

Precies kijken

Hazelzet: ‘Elke klantmanager zal je vertellen dat zo’n methodische cyclus niet echt nieuw is. Iedereen gebruikt op de een of andere manier deze cyclus. Maar als je klantmanagers vraagt een bestaande casus uit hun eigen praktijk uit te werken; als ze heel precies gaan kijken wat ze wel en niet gedaan hebben, dan trekken ze heel vaak de conclusie dat ze toch kansen hebben laten liggen. En daar zit de winst die wij kunnen bieden.’

Astrid Hazelzet

Astrid Hazelzet is senior-onderzoeker en projectleider bij TNO. Zowel uit onderzoek als uit de praktijk weet ze hoe belangrijk het is dat naast de klantmanagers ook leidinggevenden het meer methodisch werken ondersteunen. ‘Het moet gedragen worden door de hele organisatie. Als je weet dat je leidinggevende het belangrijk vindt dat je meer methodisch en onderbouwd gaat werken en je daarin aangemoedigd en ondersteund wordt, is de kans dat je het ook echt gaat doen, groter dan wanneer je het allemaal in je eentje moet uitpuzzelen.’

Voor de kennisateliers Wat werkt in jouw praktijk? is een Vliegwiel Methodisch en onderbouwd werken ontwikkeld.

Geloof

‘We weten inmiddels welke factoren belangrijk zijn voor het vinden van werk én we weten welke van die factoren te beïnvloeden zijn’, zegt Hazelzet. Als voorbeeld gebruikt de onderzoeker ‘geloof in eigen kunnen’ oftewel ‘self efficacy’. ‘Dit is een belangrijke voorspeller van ons gedrag. Klanten die geen geloof in eigen kunnen hebben, zijn minder gemotiveerd om werk te zoeken en zullen daarom ook minder actief werk zoeken.’

Vakmanschap

Als klantmanager zou je kunnen concluderen dat zo’n persoon zich niet wil inspannen om aan het werk te gaan en dat er dus sancties moeten volgen. Een gemiste kans, vindt Hazelzet. ‘Het begeleiden van werkzoekenden is echt een vak. Als je kennis hebt over hoe motivatie in elkaar steekt, dan weet je dat geloof in eigen kunnen een onderliggend aspect is waar je iets aan kunt  veranderen. In plaats van sancties op te leggen kun je zo iemand helpen door verschillende technieken toe te passen. Bijvoorbeeld door de klant succeservaringen op te laten opdoen. Dat bedoel ik met vakmanschap.


‘In veel organisaties wordt vooral naar de output gekeken. Hoeveel mensen hebben we aan een baan geholpen? Ik pleit voor een andere focus. Is het ons gelukt om de klant kleine stapjes te laten zetten in de richting van werk: is het geloof in eigen kunnen versterkt, in hoeverre zijn bestaande beperkingen verholpen, is de werkzoekende beter in staat tot het stellen van doelen? Ik ben er van overtuigd dat als er meer aandacht is voor de kwaliteit van het proces, we dit ook terugzien in betere resultaten.’

Belang intake

‘Natuurlijk moet je als klantmanager de inzichten uit wetenschap, combineren met wat je al weet en doet, met je eigen professionele inzicht. Maar maak gebruik van de kennis die er is. Doe er je voordeel mee.’ Hazelzet vervolgt: ‘De methodische cyclus begint bij een goede intake. Eigenlijk net als bij de huisarts. Die vraagt heel gericht naar een aantal aspecten waarvan is aangetoond dat die van belang zijn. Juist door dat systematisch te doen kom je tot een goede analyse.’

Routine

Hazelzet benadrukt hoe belangrijk het vinden van een baan voor mensen is en hoe belangrijk dat het werk van de klantmanagers maakt. ‘Dat betekent ook dat je de klant in alle opzichten serieus neemt en de informatie zorgvuldig afweegt om – samen met de klant – de meest passende vervolgstap te  zetten. ‘Dat klinkt misschien niet heel opzienbarend’, zegt Hazelzet, ‘maar het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde inzichten is nog lang niet overal dagelijkse praktijk. Juist door meer methodisch te werken kun je daar routine in brengen.’

Menu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website