Met rechts- en wetskennis van professionals zit het meestal wel goed, volgens Joost van den Hoek. Zulke exacte kennis is eenvoudig bij te scholen. ‘De vraag is vooral of het iedereen lukt om goed om te gaan met de grote verscheidenheid aan doelgroepen en bijbehorende ondersteuningsbehoefte.’

Van den Hoek werkt bij de sociale dienst Drechtsteden, een samenwerkingsverband van zeven gemeenten (Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam) met in totaal 289.000 inwoners. ‘De laatste jaren zien we de doelgroepen waar we mee werken steeds diverser worden. Neem bijvoorbeeld nieuwkomers, de Wajongers en mensen die voor de invoering van de participatiewet in de Sociale Werkvoorziening instroomden. Die groepen hebben een hele andere problematiek dan de klassieke bijstandsgerechtigden. Dat betekent dat professionals meer kennis en vaardigheden nodig hebben om al die doelgroepen goed te bedienen. Vooral op het gebied van probleemdiagnostiek, ontwikkeling, begeleiding en coaching.’

Generieke skills

De decentralisaties met als bedoeling om lokaal goed samen te werken hebben het voor professionals binnen het hele sociale domein niet eenvoudiger gemaakt. Daarom heeft Van den Hoek geen voorkeur voor een sociale sector met allemaal generalisten. ‘Je kunt niet alles in één professional verenigen. Daarvoor zijn de werkvelden te divers en te complex. Je kunt professionals wel leren samen te werken en te netwerken. Ik ben een groot voorstander van specialisatie. Maar tegelijkertijd zullen we wel moeten zorgen dat er generieke skills zijn waar iedereen over beschikt.’

Joost van den Hoek

Joost van den Hoek, hoofd Werk & Inkomen van de sociale dienst Drechtsteden heeft zo'n 120 professionals onder zich waaronder klantmanagers, jobcoaches en adviseurs inkomen en handhavers, veelal HBO-ers met bijvoorbeeld een opleiding maatschappelijk werk of sociaaljuridische dienstverlening. ‘De samenleving verandert razendsnel en daardoor ook de hulp- en ondersteuningsvragen die onze professionals krijgen. We zullen hen continu moeten ondersteunen met opleidingen en training om te zorgen dat iedereen up-to-date is en blijft.'

Diverse rollen

‘Op dit moment zijn we samen met bijvoorbeeld de Beroepsvereniging voor Klantmanagers aan het kijken hoe we een goed professionaliseringstraject kunnen opzetten voor onze medewerkers’, vertelt Van den Hoek. ‘Waar staan we nu en wat willen we over 2 jaar bereikt hebben? Ik denk bijvoorbeeld dat onze medewerkers nog beter in staat zouden moeten zijn om te schakelen tussen de diverse rollen die ze hebben.’ Zo moeten klantmanagers de wet handhaven, mensen ontwikkelen, begeleiden en zelfstandigheid en eigen regie van mensen stimuleren, maar ook rekening houden met de arbeidsmarkt en de politieke context. Een behoorlijke opgave.


‘Waar ik voor pleit is niet alleen dat we medewerkers opleiden, maar ook dat er een of andere vorm van certificering komt. Dat ze een soort diploma, een bewijs van vermogen krijgen uitgereikt. Dat heeft twee grote voordelen: professionals worden erkend in hun kennis en kunde en de burger kan rekenen op een vakman of vrouw die weet waar hij of zij voor staat.’

Aansluiten bij kracht en gebrek aan kracht

‘Mensen die nu nog in de bijstand zitten, hebben niet alleen in hun ontwikkeling intensieve begeleiding nodig, maar vaak ook in het dagelijks leven. Sterker nog, soms zullen we even de regie moeten overnemen, bijvoorbeeld omdat ze anders almaar schulden blijven maken of niet weten hoe ze een begin moeten maken met het oplossen van hun problemen’, zegt Van den Hoek. ‘Natuurlijk moet je daarin aansluiten bij de eigen kracht van mensen, maar je moet ook oog hebben voor een eventueel gebrek aan eigen kracht. We hebben het hier over een groep die niet goed kan meekomen in de samenleving en wellicht hun leven lang ondersteund moeten worden, waarbij de Sociale Dienst blijvend resoneert op steeds veranderende hulpvragen.’

Uit de problemen blijven

Van den Hoek vervolgt: ’Bij deze cliënten komt je er niet met alleen een motiverend gesprek. Dat is echt onvoldoende. Ze hebben hulp nodig om zich te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt, hulp nodig bij budgetbeheer en schulden en hulp nodig bij psychosociale problematiek die participeren in de weg staat. Eigenlijk hebben ze hulp nodig bij alles wat te maken heeft met het je goed kunnen handhaven in deze steeds complexer wordende  samenleving, zodat ze niet alleen uit de problemen komen maar er ook uit blijven.’

Trots uitdragen

‘Gelukkig hebben we professionals in huis met veel werkervaring en kennis’, zegt Van den Hoek. ‘Activiteiten zoals de kennisateliers zijn een mooie manier om die kennis bij te spijkeren, maar voor de professionals is het ook leuk om op dergelijke bijeenkomsten hun ervaring te delen met anderen uit het werkveld. Tenslotte is ons doel dat we een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van burgers, zodat ze mee kunnen blijven doen in onze samenleving. Dat is onze publieke waarde. Daar zijn we trots op en dat willen we uitdragen.'

Menu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website