Het kennisatelier voor de regio Noord-Nederland werd op 18 april gehouden in Groningen, georganiseerd in nauwe samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Noord.

Filmverslag

Interviews

In de Groningse wijken Beijum en Lewenborg werkt Tom Smit als coach meedoen samen met wijkteams en dat bevalt heel goed. ‘We zijn allemaal heel gedreven, we gaan voor onze mensen. Niet alles lukt altijd maar we proberen voor iedereen iets te betekenen.’

Lees het interview met Tom Smit

Programmacoördinator bij het Ministerie van SZW Anneke van der Giezen pleit voor meer onderzoekskennis en vakmanschap op de werkvloer. Daar moet de gemeente dan wel de juiste randvoorwaarden voor scheppen.

Lees het interview met Anneke van der Giezen

Klantmanagers opereren volgens lector Louis Polstra in een complexe omgeving en zouden beter moeten weten wat ze doen en waarom dat werkt. Zijn boodschap: ‘Wees je bewust van je bekwaamheid.’

Lees het interview met Louis Polstra

Onderzoeker Kirsten Tinnemans ziet mogelijkheden om de kansen op de arbeidsmarkt voor statushouders te verbeteren. Reële verwachtingen en een plan B zijn daarbij van belang.

Lees het interview met Kirsten Tinnemans

Presentaties

Foto-impressie

Johan Weishaupt

Projectmedewerker inclusie

‘In de workshop laat ik de deelnemers door mijn ogen kijken. Ik ben afgestudeerd sociaal werker en zit in een rolstoel. En dan kom je — zelfs met een hogere opleiding — lastiger aan het werk. Mensen met een beperking slagen wel voor hun studie, maar vinden moeilijker werk. Niet alleen mensen met een fysieke beperking, zoals ik, maar ook mensen met autisme of ADHD. Wegblijven van hokjesdenken, maar kijken naar mogelijkheden! Daar blijf ik op hameren.’

Markus de Vries

Wettelijk vertegenwoordiger / mentor

‘In de workshop “integraal werken” kwam duidelijk naar voren dat we een brug moeten slaan tussen de leefwereld van cliënten en de regels die we als maatschappij bedacht hebben. Daartussen is — mede door de participatiewet — een behoorlijk gat ontstaan. We moeten terug naar de menselijke maat. Meer begrip krijgen voor elkaars situatie. Kijken wat wel mogelijk is binnen de regels. Samen proberen de regels te veranderen die knellen en dwars staan op optimale ondersteuning.’

Pablo ter Borg

Grafisch vormgever / fotograaf / ervaringsdeskundige

‘Ik was een succesvol grafisch ontwerper, maar rond de crisis liep het mis. Toen merkte ik hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Je moet over je eigen schaamte en trots heen stappen. Dan is het belangrijk hoe je bejegend wordt. Niet als slachtoffer, maar als mens: begripvol en met respect. De drempel van de instanties kan nog een stuk lager, want hulp vragen is veel moeilijker dan veel mensen denken.’

Bram van Dort

Trainee sociaal domein UWV

‘Ik doe onderzoek naar de samenwerking tussen UWV en wijkteams. Hier op het kennisatelier ontmoet je elkaar. Je hoort nieuwe dingen en je leert mensen kennen met wie je kunt gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar kennismaken dus, maar ook samen kennis maken!’

Tineke Pomp

Re-integratieconsulent / klantmanager

‘Ik vond het heel gezellig, en ook leuk om met vakgenoten te sparren. Je merkt dat er veel verschillen zijn, maar ook overeenkomsten. Dat klinkt wat tegenstrijdig, ja. Verschillen zijn er tussen steden en organisaties. En tussen mensen. Ieder neemt zijn eigen achtergrond mee, doet het op zijn manier. Overeenkomsten zijn er in betrokkenheid en passie. We willen allemaal hetzelfde: mensen een stapje verder helpen. Cliënten laten zien dat ze meer kunnen dan ze vaak denken.’

Menu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website