Het kennisatelier voor de regio Zuid-Nederland werd op 8 april gehouden in Tilburg, georganiseerd in nauwe samenwerking met Tranzo/Tilburg University.

Filmverslag

Interviews

Onderzoeker Astrid Hazelzet houdt een pleidooi voor meer methodisch en onderbouwd werken: ‘Het begeleiden van werkzoekenden is dankbaar en belangrijk werk. Dat vereist vakmanschap.’

Lees het interview met Astrid Hazelzet

Als klantmanager is Yvonne Cornelis zowel jobcoach als inkomensconsulent. ‘Mensen komen soms met hele zware problemen bij je, maar je bent er ook bij als er later weer licht in de tunnel schijnt.’

Lees het interview met Yvonne Cornelis

Goed contact met werkgevers is volgens hoogleraar Roland Blonk een voorwaarde om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het liefst ziet hij overal vernieuwende samenwerkingsprojecten ontstaan.

Lees het interview met Roland Blonk

Je ziet het bijna overal: vrijwilligers die mensen met schulden ondersteunen. Maar wat mag je wel en niet van vrijwilligers verwachten? En helpt hun hulp ook echt? Ben Boksebeld van Hogeschool Saxion onderzoekt het.

Lees het interview met Ben Boksebeld

Presentaties

Foto-impressie

Jeanet Boonekamp

Klantmanager Inkomen
Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

‘Je moet de klant centraal stellen, maar ook grenzen stellen. Soms kom je tot de conclusie dat je iemand simpelweg niet kunt helpen. En dan is “nee” ook een antwoord. Een uitkering is niet altijd een oplossing voor het probleem, soms zijn er dieperliggende zaken die eerst aangepakt moeten worden. ’

Kim Janssens

Onderzoeker bij Tranzo - Tilburg University

‘Wij doen een meerjarig onderzoek waarin we mensen met psychische klachten volgen die in de bijstand zitten en begeleid worden naar werk. Wat zijn succesfactoren en welke belemmeringen zijn er op die weg? We zien dat de begeleiding heel belangrijk is en maatwerk moet zijn, want ieder verhaal is anders. Deelnemers geven aan dat ‘gehoord voelen’ essentieel is. En dat dat ook het verschil kan maken bij het vinden van de juiste weg naar werk.’

Marieke Olislagers

Werkconsulent gemeente Oss

‘Ik werk mee aan het experiment Regelluw, waarin we drie soorten bejegening onderzoeken. Ik begeleid de groep met ‘eigen regie’. Die mensen krijgen vanuit ons geen druk of sturing, maar schrijven zelf hun plan. Ze bepalen ook zelf hoeveel contactmomenten we hebben. En dan blijkt dat veel mensen uit zichzelf contact zoeken. Ze merken dat je oprecht geïnteresseerd bent, dat ze hun verhaal mogen doen zonder dat er direct consequenties aan vasthangen. Aandacht werkt echt.’

Robert Winkel

Ervaringsdeskundige - productspecialist KPN mobiel

‘Ik vond het mooi dat ik tijdens de werksessie als ervaringsdeskundige mijn gevoelens en ervaringen kon delen met de professionals. Je praat nu meer dan toen ik nog cliënt was op gelijk niveau. Sommigen zaten met een vragende blik, anderen knikten. Die herkenden het. Uiteindelijk hebben professionals en cliënten hetzelfde doel. Je weet natuurlijk wel dat de professionals ook last hebben van regelgeving, tijdsdruk, krapte, enzovoort. Daarom had ik het mooi gevonden als er vandaag meer beleidsmakers waren geweest, want die kunnen de regels veranderen.’

Bianca Kuppers

Beleidsadviseur Arbeidsmarkt gemeente Tilburg

‘De werksessie “Perspectieven op integraal werken” bevestigde mijn overtuiging over hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Tijdens het spel stond ik als cliënt Maarten letterlijk in het middelpunt. In theorie weet je het wel, maar als mensen echt om je heen staan als het netwerk van de cliënt voel je het ook. Maarten wilde heel graag een vriendinnetje, maar sprak dat niet uit. En niemand vroeg ernaar. Dan denk ik: “laten we elkaar nog meer als mens tot mens ontmoeten en zo het verschil maken”.’

Menu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website