Het kennisatelier voor de regio Midden-Nederland werd op 9 mei gehouden in Almere, georganiseerd in nauwe samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland.

Filmverslag

Interviews

Volgens lector Lineke Verkooijen is het heel moeilijk voor professionals om hun klant ‘echt te horen’. Er wordt wel geluisterd maar eigen oordelen zitten in de weg.

Lees het interview met Lineke Verkooijen

De juiste hartsgesteldheid is volgens jobcoach Fred van der Helm een voorwaarde om zijn baan goed uit te voeren. ‘Je moet er echt een passie voor hebben.’

Lees het interview met Fred van der Helm

Volgens lector Tamara Madern beseffen we soms niet wat we van mensen met schulden vragen. ‘We vergeten dat mensen die in de schulden zitten allerlei psychologische barrières hebben. Dat werkt averechts op hun handelen.’

Lees het interview met Tamara Madern

Eerst aan het werk en dan begeleiding, of net andersom? Onderzoek in Amsterdam moet uitwijzen of 2 verschillende aanpakken voor re-integratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken of niet.

Lees het interview met Hetty van Kempen

Presentaties

Foto-impressie

Charissa Baars

Klantmanager participatie gemeente Noordoostpolder

‘Ik was bij een workshop over statushouders. Daar werd onder andere de aanpak van Almere gepresenteerd. Zij hebben een groep statushouders onderverdeeld naar onder meer taalniveau en statussituatie. Een behoorlijk individuele aanpak dus. Zo’n 75% van die groep is nu uit de uitkering. Daar ben ik wel van onder de indruk. Ik neem het mee naar onze eigen werkplek. En kan daar dan laten zien wat werkt.’

Ellen de Wit

Projectleider jongeren vanaf 16 jaar bij Ingrado

Ik werk bij Ingrado, de beroepsvereniging van professionals die zich bezighouden met leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Wij zien jongeren die vastlopen in het onderwijs en tot bloei komen als zij hun talent in de praktijk mogen ontwikkelen. Onderwijs en arbeid zijn vaak nog twee verschillende werelden. Hoe beter deze werelden samenwerken, hoe beter de overgang van school naar duurzaam werk of een leer/werkplaats gaat. Om samen te werken is het noodzakelijk dat je elkaar en elkaars werelden kent.

Joris Ebben

Projectleider mensgerichte innovatie bij Amfors

‘Bij de sessie “methodisch werken” zag ik weer eens hoe complex het vaak is om wetenschappelijke kennis in praktijk te brengen. Ik ben sociaal psycholoog en in zo’n sessie word je uitgedaagd om praktischer te denken. Je kijkt samen met professionals hoe wetenschappelijke input in het dagelijkse werk gebruikt kan worden. Eigenlijk moeten we allebei een stukje opschuiven: wetenschap richting praktijk en praktijk richting wetenschap.’

Lia Broeders

Klantmanager participatie gemeente Noordoostpolder

‘Soms is het lastig om cliënten te motiveren. Vandaag heb ik weer geleerd: “vraag aan de klant wat het probleem is, en kijk hoe je dat samen met hem kunt oplossen.” Soms zoeken wij als professionals het probleem. Vullen het in. Dan denken wij: “het huis is het probleem, of die schulden”, maar dan blijken die dingen voor de klant geen probleem te zijn. Je moet kijken waar de klant het meeste last van heeft, wat hém het meest op de nek zit. En dáár beginnen.’

Anita Slavenburg

Vrijwilliger - coach Financieel Sterk bij Rijnstad Schuldhulpverlening

‘Ik hoop dat wat wij vandaag inbrengen, meegenomen wordt in de beleidsontwikkeling. Vrijwilligers moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden bij schuldhulpverlening en andere problematiek. Want je voegt echt iets toe. Als vrijwilliger sta je tussen de professionals rond de cliënt, maar je bent de enige die totaal belangeloos is. Je bent objectief en hebt ook geen urenbeperking. Zo sta je dus echt naast de cliënt.’

Menu

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website