Dit rapport betreft de eerste evaluatie van de Jeugdwet.

De evaluatie laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever stelsel nog niet gerealiseerd is. Er is tijd nodig om de decentralisatie echt te laten werken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten en zorgaanbieders om de transformatie verder te brengen.

Deze eerste evaluatie van de Jeugdwet is uitgevoerd door onderzoekers van het Nivel, de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, Stichting Alexander, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2 Academische Werkplaatsen Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De wetsevaluatie is in opdracht ZonMw uitgevoerd. De evaluatie betreft een tussenevaluatie van de Jeugdwet, niet van de jeugdhulp zelf.

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de verschillende deelstudies:

Op dit moment zijn er geen gedrukte exemplaren meer beschikbaar. U kunt het rapport hier downloaden.

Download

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website