Op 1 januari 2020 traden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. Beide wetten bepalen dat binnen 2 jaar na de inwerkingtreding een eerste evaluatie plaatsvindt over de doeltreffendheid en de effecten van beide wetten in de praktijk. Deze publicatie betreft de rapportage van de 2e fase. De evaluatie heeft een verdiepend karakter en richt zich vooral op de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de beide nieuwe wetten.

De evaluatie is uitgevoerd door het Amsterdam UMC afdeling ethiek, recht en humaniora en het Trimbos-instituut. Deze evaluatie vond plaats in 2 fasen. De rapportage van de eerste fase verscheen eind 2021. In deze fase is een brede juridische, kwalitatieve en kwantitatieve analyse gemaakt van de uitvoerbaarheid en de implementatie van beide wetten.

Download het rapport

De evaluatie laat zien dat er de implementatie en de uitvoering van beide wetten moeizaam verlopen. In totaal zijn er 70 aanbevelingen voor verbetering gedaan. Veel van de knelpunten hebben te maken met de vele wijzigingen en toevoegingen die zijn gedaan bij de totstandkoming van beide wetten. Dit heeft geleid tot veel complexiteit waarbij de samenhang en verhouding tussen beide regelingen uit het oog is verloren. Mede door de complexiteit van beide wetten hebben deze geleid tot de meerkosten ten opzichte van de eerdere wetgeving.

Onderzoekers van Amsterdam UMC en het Trimbos-instituut onderzoeken in opdracht van ZonMw hoe de Wvggz en de Wzd functioneren. Beide wetten hebben een relatie met de Wfz. De evaluatie van de Wfz wordt uitgevoerd door het WODC.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website