Om kindermishandeling effectief te voorkomen, moeten bestaande interventies worden doorontwikkeld.

Daarvoor biedt dit onderzoek veel aanknopingspunten, met informatie over de 5 W's: wat werkt wanneer, bij wie en waardoor? Met deze publicatie willen we alle betrokkenen in beleid, praktijk en wetenschap inspireren. Zodat we met zijn allen kunnen werken aan kennis en kunde rond de effectieve aanpak van kindermishandeling.

Voorkant publicatie Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Nog altijd krijgen 34 van de 1000 kinderen en jongeren ermee te maken, ofwel 119.000 in totaal. Er is nog veel gerichte actie nodig om deze groep een veilige omgeving te bieden. Het onderzoek 'Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling', waarvan deze publicatie een samenvatting geeft, laat zien dat er nog veel te doen is. Vooral omdat nog niet goed bekend is welke interventies nu echt effectief zijn.

Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/kindermishandeling

 

Download

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante programma's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website