In opdracht van het ministerie van VWS voerde ZonMw van 2009 tot 2014 het programma ‘Gezonde Slagkracht’ uit. Het doel van het programma was het stimuleren van een lokale, integrale aanpak bij de preventie en bestrijding van overgewicht, alcohol, roken en drugsen het ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale aanpak van gezondheidsbeleid. Hieronder kunt u de eindrapportage downloaden.

Het programma maakte deel uit van het brede 4e Preventieprogramma (2009 - 2014). Het Preventieprogramma 4 droeg bij aan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat gebeurde via onderzoek, het delen van kennis, het ontwikkelen en implementeren van effectieve preventiemethoden. Gezondheidswinst, kostenbesparingen en toepassing in de praktijk waren belangrijke aspecten. Het 4e Preventieprogramma omvatte het gehele preventieterrein: het voorkomen van ziekte, het voorkomen van gezondheidsproblemen via leefstijlbeïnvloeding, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Integrale (lokale) aanpak van problemen, vroege opsporing en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen kregen bijzondere aandacht. Zeven deelprogramma’s richtten zich op een of meer preventiethema’s.

Download Eindrapport Gezonde Slagkracht

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website