In het najaar 2018 is de eerste subsidieoproep van het programma Voor elkaar! opengesteld. Jolanda Huizer en Robert Jabroer van het Voor elkaar!-team blikken terug op hoe het ging en wat er in de toekomst anders moet.

Was er veel interesse in de oproep?

Jolanda: 'Ja, we kregen heel veel aanvragen binnen. We kregen daarnaast ook veel reacties en vragen binnen, vooraf, tijdens én na afloop van de oproep. We hebben deze allemaal bekeken, met de bedoeling om daarvan lessen te leren voor de volgende subsidieoproepen. En om de training en advisering door PGOsupport daarop af te stemmen. We gaan zeker een aantal zaken anders doen.'

Robert Jabroer en Jolanda Huizer van het Voor elkaar!-team met elkaar in gesprek
'We wisten dat een aanvraag indienen niet voor iedereen even gemakkelijk zou zijn.'

Robert: 'Ik ben wel tevreden over de diversiteit aan aanvragen. Allerlei soorten organisaties hebben aangevraagd. En ook over veel verschillende onderwerpen, niet alleen over de zorg. Er zaten ook aanvragen tussen die heel vernieuwend zijn.'

'Bij de eerste subsidieoproep moest je het allemaal in één keer goed doen. Nu wordt het een traject in twee stappen.'

Waar liepen de indieners tegenaan?

Jolanda: 'We wisten al dat een aanvraag indienen niet voor iedereen even gemakkelijk zou zijn. Waar men vooral moeite mee had, was om de behoefte van de achterban aan te tonen. Hoe kom je er achter wat mensen nodig hebben en of de door jou gekozen projectactiviteit de oplossing biedt voor het genoemde probleem. Dat bleek niet eenvoudig.'

'We merkten dat sommige aanvragers het ook lastig vonden om een concreet plan van aanpak te maken. Terwijl de commissie daar goed naar kijkt als ze een oordeel moeten geven over de kwaliteit van de aanvraag. Op deze punten gaat PGOsupport nu workshops organiseren.'

Robert: 'De meesten hadden echt veel tijd en moeite in hun aanvraag gestoken. Dan is het extra jammer dat zo veel aanvragen niet gehonoreerd konden worden. Zeker om dat er veel goede ideeën tussen zaten. De vraag is dus: hoe kunnen we aanvragers onnodig werk besparen én meer kansen geven?'

'We gaan voornamelijk met open oproepen werken.'
'De training en advisering van PGOsupport richt zich dit jaar op het bereiken van impact.'
'We richten een besloten Facebookgroep op, waar je met elkaar ideeën kunt uitwisselen, ervaringen kunt delen en samenwerking kunt zoeken.'

Hoe kunnen mensen op de hoogte blijven?

Jolanda: 'Als de volgende subsidieoproep open gaat, zetten we alles nog eens precies op een rijtje op de website, bij de veel gestelde vragen en in een tijdsschema. En we maken op veler verzoek een besloten Facebookgroep aan waar je met elkaar ideeën kunt uitwisselen, ervaringen kunt delen en samenwerking kunt zoeken.'

Robert: 'We hopen dat we het op deze manier voor iedereen gemakkelijker maken en de juiste ondersteuning kunnen geven. Als er vragen zijn, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.'

Zijn er nog andere aandachtspunten?

Jolanda: 'Ja, we letten naast samenwerking met ervaringsdeskundigen ook op vernieuwing en duurzaamheid. Dat was al zo en daar blijven we op letten. Dat je slimme, nieuwe manieren zoekt om tot dát resultaat te komen dat precies goed is. En dat je iets oplevert waar bijvoorbeeld organisaties in het veld mee aan de slag willen, en waar ze langere tijd mee vooruit kunnen. Zo werken we toe naar een patiëntenbeweging die klaar is voor de toekomst en nog beter inspeelt op ontwikkelingen in de samenleving.'

Robert: 'We verwerken dat allemaal in onze criteria voor relevantie en kwaliteit. In de vorm van vragen die je bij de aanvraag moet beantwoorden. En het komt aan bod in de workshops en advisering van PGOsupport. Die training en advisering richt zich dit jaar op het bereiken van meer impact. Want hoe weet je nou dat je een idee hebt waar de achterban op zit te wachten? Hoe kan je dat uitzoeken? En met welke partijen moet je gaan samenwerken om een idee uit te voeren? We zoomen tijdens de workshop ook in op het verschil tussen het doel dat je wil bereiken en de middelen die je nodig hebt om dat doel te bereiken.'

Zijn er ook dingen die hetzelfde blijven?

Robert: 'Wat voor alle subsidieaanvragen nog steeds geldt, is dat je je inzet voor het vergroten van de mogelijkheden van mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten om het leven te kunnen leiden dat zij zelf kiezen. Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat de persoon centraal staat. En het gaat over iemands hele leven. Niet alleen over het stukje zorg, maar ook over werk, school, je leefomgeving, vrije tijd, noem maar op.'

Jolanda: 'Eigenlijk lopen overal als een rode draad de volgende thema’s doorheen: meedoen, gelijkwaardigheid, empowerment en eigen regie. Dát willen we terug zien in de projecten.'

Robert: 'En het samenwerken met ervaringsdeskundigen, en met andere relevante stakeholders is essentieel. Dat geeft de beste garantie dat je uitkomt bij de juiste oplossing, in de juiste vorm. Bij een uitkomst waarmee degenen die er iets mee moeten uit de voeten kunnen.'

Wat moet ik me voorstellen bij zo'n netwerksubsidie?

Jolanda: 'Een netwerksubsidie is bedoeld om de samenwerking te stimuleren, bijvoorbeeld tussen patiëntenorganisaties onderling of tussen één of meer patiëntenorganisaties en andere soorten organisaties. Samenwerking draagt namelijk bij aan meer impact. Voor het opzetten van die samenwerking stellen we een klein bedrag beschikbaar. Het aanvragen van zo’n netwerksubsidie is eenvoudig en kost weinig tijd.'

Hoe ziet zo'n subsidieronde eruit?

Robert: 'De volgende subsidieoproep biedt de ruimte om op allerlei thema’s die voor de achterban van belang zijn in te dienen. Bij ZonMw spreken we dan van een ‘open’ oproep. We gaan voornamelijk met open oproepen werken. Dit doen we omdat je anders je misschien heel lang moet wachten tot er een oproep over jouw onderwerp langs komt. Of andersom: jouw onderwerp komt al aan de beurt als jij je zaken nog niet op een rijtje hebt.'

Jolanda: 'Alleen als verderop in het programma blijkt dat een bepaald onderwerp dat iedereen wél belangrijk vindt buiten de boot is gevallen, bekijken wat we daar aan kunnen doen. Zo nemen de ervaringen die we tijdens het programma opdoen mee. Want we zijn een lerend programma.'

Robert: 'Trouwens, we moeten ook nog even melden dat we samenwerking en uitwisseling extra willen stimuleren met een netwerksubsidie. Die subsidieoproep staat dit jaar ook op de rol.'

Jolanda: 'Klopt, voor de zomer stellen we daar 2 maanden lang een oproep voor open, en na de zomer weer.'

Hoe vaak kunnen mensen een projectidee indienen?

Jolanda: 'We hebben besloten om binnen hetzelfde jaar een subsidieoproep te herhalen. Dit is ook een van de wensen die naar voren is gekomen. Op die manier kun je een aanvraag doen als jíj daar klaar voor bent. En als je de eerste keer geen positief advies hebt gekregen op je projectidee, is er dat jaar dus nog een tweede kans.'

Robert: 'Precies. De aanvragers van projectideeën die een positief advies van de programmacommissie krijgen, kunnen dán stap 2 gaan zetten en hun idee verder gaan uitwerken in een volledige aanvraag. Dan komt een aantal zaken uitgebreider aan de orde, zoals een concreet plan van aanpak: hóé ga je je doel bereiken en is het háálbaar?'

'Referenten gaan de aanvragen bekijken en daarop commentaar geven. Op basis van de uitgewerkte aanvraag en het commentaar van de referenten, kan de aanvrager reageren. Vervolgens geeft de commissie op basis van dat alles haar eindoordeel.'

Jolanda: 'Ons voornemen is om aanvragers in deze fase uit te nodigen om hun project mondeling toe te lichten. Hier kregen we vragen over in de eerste subsidieoproep. En ook de commissie wil graag met de aanvragers in gesprek.'

Robert: 'Als je geen positief advies hebt gekregen, raden we aan om de tijd te nemen om de aanvraag te verbeteren. Bijvoorbeeld door bij PGOsupport een workshop te volgen, of advies te vragen. Dan kun je in de volgende subsidieoproep die open gaat opnieuw een projectidee indienen. En kom je beter beslagen ten ijs. Misschien wel met een heel ander, passender, of vernieuwender projectidee.'

Hoe gaan jullie dat oplossen?

Jolanda: ‘We zijn er op uit gekomen dat we mensen toch eerst in de gelegenheid gaan stellen om een projectidee in te dienen. Bij de eerste subsidieoproep moest je het allemaal in één keer goed doen. Nu wordt het een traject in twee stappen. Ook in de nieuwe subsidieoproepen moet je concreet beschrijven wát je gaat doen, waarom, met welk resultaat en met wie je gaat samenwerken. Maar je hoeft bij een projectidee nog niet meteen een uitgebreid plan van aanpak te maken.’

‘Eerst wordt bekeken of het projectidee relevant is. Of het aansluit bij de doelen en criteria en kansrijk is om verder uit te werken. Bijvoorbeeld omdat duidelijk is dat het project er aan bijdraagt dat er iets ten goede verandert voor de achterban.’

Gerelateerd

  • Naar de programmapagina van Voor elkaar!
  • Subsidieoproepen Voor elkaar! 2019
  • Bekijk de veelgestelde vragen over Voor elkaar!
  • Neem contact met ons op
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website