In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweede evaluatie van de Embryowet en de evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb).

In de tweede evaluatie van de Embryowet, die in 2002 in werking is getreden, houden de onderzoekers de wet tegen het licht van de ontwikkelingen in de klinische praktijk en de medische wetenschap. Zij verkennen hierbij van toepassing zijnde protocollen. Voorts maken ze een vergelijking met relevante buitenlandse wetgeving. 

In het evaluatieonderzoek van de Wdkb, die in 2004 in werking is getreden, wordt onder meer ingegaan op ethische vragen en dilemma‚Äôs waarmee de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting bij toepassing van de wet te maken krijgt. 

De onderzoekers brengen de raakvlakken van de Embryowet en de Wdkb in kaart, met name waar het gaat om knelpunten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Andere relevante wetgeving, zoals de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, het familierecht en Europese wetgeving, wordt hierbij betrokken.

Download

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website